Riipen komt naar Erasmus University Rotterdam

Road to Riipen

Wat als er een online platform zou bestaan voor experiential learning dat veilige communicatie tussen docenten, studenten en externe partners mogelijk maakt? Een online marktplaats waar maatschappelijke partners samenwerking kunnen zoeken met studenten en docenten van onze universiteit. Een tool die het matchingsproces tussen impact gedreven onderwijs en maatschappelijke vraagstukken vergemakkelijkt. Dit zou niet alleen de impact van ons onderwijs en de maatschappelijke betrokkenheid van onze studenten vergroten. Het zou ook de werkdruk van onze docenten kunnen verlichten waar het gaat om het vinden van maatschappelijke partners voor hun vakken en het beheren van de communicatiekanalen. Gelukkig worden deze scenario's binnenkort werkelijkheid, want Riipen komt naar de Erasmus Universiteit Rotterdam!

In het kort, Riipen is een online platform en marktplaats voor experiential learning. Via Riipen krijgen studenten de kans om met maatschappelijke partners te werken aan projecten die direct gerelateerd zijn aan hun vakgebied. Hierdoor kunnen studenten praktijkervaring opdoen in hun vakgebied en de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dit alles terwijl ze samenwerken met maatschappelijke partners. Daarnaast kunnen organisaties door met studenten te werken frisse perspectieven en nieuwe ideeën opdoen en tegelijkertijd hun eigen initiatieven bevorderen om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Het is van groot belang dat de communicatie tussen partners en onze studenten veilig is, vooral wanneer het om gevoelige informatie gaat. Momenteel is er geen mogelijkheid om vanuit de leeromgeving effectief te communiceren met externe partners. Dit betekent dat de samenwerking en communicatie binnen het onderwijs met partners plaatsvindt buiten de leeromgeving van EUR. Dit leidt tot extra risico's met betrekking tot privacy en controle, vooral wanneer het gaat om gevoelige informatie. Via Riipen kunnen studententeams in een beveiligde omgeving communiceren en samenwerken met de stakeholder of partner, rekening houdend met de privacy behoeften van externe partners en onze eigen organisatie.

Naast de veiligheidsrisico's is het geen geheim dat het een tijdrovend proces kan zijn om real-life casussen van externe partners in ons onderwijs te integreren. Vooral voor onze docenten. Om met maatschappelijke partners samen te werken, vertrouwen leraren sterk op hun eigen connecties en netwerken. Iets wat het proces van integratie van impact gedreven onderwijs in ons curriculum vertraagt. Dit is een probleem waar Impact at the Core herhaaldelijk mee te maken heeft gehad tijdens het ontwerpen van impact gedreven onderwijs samen met docenten. Riipen biedt hiervoor de oplossing. Binnen het platform is er een open centrale marktplaats waar onze docenten een open oproep kunnen plaatsen voor samenwerking met externe partners, die op hun beurt projecten kunnen voorstellen waarin zij met onze leerlingen willen samenwerken. Dit maakt het veel gemakkelijker om partners te vinden om mee samen te werken. En als er geen geschikte partner is? Geen nood, de Impact at the Core kennismakelaars kunnen je helpen bij het vinden van de geschikte maatschappelijke partner voor jouw opleiding!

Klinkt goed, nietwaar? Impact at the Core werkt achter de schermen hard om Riipen vóór mei 2023 te lanceren op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat betekent dat het platform bij de start van het volgende academisch jaar klaar is voor gebruik. Wil je meer informatie over Riipen en wat het voor jouw onderwijs kan betekenen? Neem dan contact met ons op via riipen@eur.nl.

In de blogserie "Road to Riipen" houdt Impact at the Core u op de hoogte van het implementatieproces van Riipen op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Volgende in de serie: een kijkje achter de schermen.

Meer informatie

Impact at the Core is een centraal innovatieprogramma aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waarin we onderwijs ontwikkelen waarbij studenten samen op zoek gaan naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we door het opzetten, versterken en samen ontwikkelen van zogenoemd impact-gedreven onderwijs. Daarmee bedoelen we onderwijs waarin onze positieve bijdrage aan de maatschappij een centrale rol speelt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen