Werkplaats Crooswijk brengt de praktijk naar de universiteit

Werkplaats Crooswijk is een initiatief waar de toekomst van impactgedreven onderwijs vorm krijgt. Gestart in de zomer van 2023, wordt er hard gewerkt om vraagstukken uit de wijk op te halen en te verbinden aan het onderwijs. De eerste stageopdracht loopt en onlangs zijn 24 studenten gestart met opdrachten uit Crooswijk. Kwartiermaker André Hendrikse van Impact at the Core zoekt ondertussen naar meer waardevolle verbindingen binnen de universiteit. 

De grote uitdaging van impactgedreven onderwijs is om actuele vraagstukken uit de praktijk te integreren in het onderwijscurriculum. Voor de Erasmus Universiteit is Crooswijk de ideale locatie om hier vorm aan te geven. De wijk kent veel maatschappelijke uitdagingen die vragen om een interdisciplinaire aanpak op de lange termijn.

Maatschappelijke vraagstukken in Crooswijk

In overleg met de gemeente kwam Crooswijk naar voren als een dynamische wijk waarin verschillende sociale en economische uitdagingen samenkomen. De wijk kent grote maatschappelijke vraagstukken zoals armoedebestrijding, criminaliteit en participatie. 

Investeren in relaties voor impact

‘We zijn vorig jaar eerst gestart om kennis te maken met praktijkpartners in de wijk. Er is veel enthousiasme om samen te werken en daarin is een behoefte aan gecoördineerd contact met de universiteit. Daarom zijn we vanuit Impact at the Core gestart met het coördineren van de contacten voor zowel onderzoek, onderwijs als onderzoek en wat we engagement noemen.’ 

De uitdaging: een interne match 

‘Aan de ene kant moeten we de vraagstukken ophalen uit de wijk, aan de andere kant moeten we intern een match vinden,’ legt André uit. ‘Het eerste deel ging snel, partners willen graag samenwerken. Intern is er ook veel enthousiasme maar heb je ook te maken praktische beperkingen zoals lopende planningen en onderwijskundige randvoorwaarden.’ 

Bestuurskunde bijt de spits af

‘Maar als het lukt geeft dat heel veel energie!’ vervolgt André, ‘Sinds kort werken er 24 studenten bestuurskunde studenten aan vraagstukken van de Vrijwilligerswinkel, het Wijkpastoraat, de gemeente en Havensteder. Dat gaat met name over participatie van bewoners en hun behoeftes en wensen.’ 

Praktijkkennis is noodzaak voor beleidmakers

André: ‘De studenten zijn enthousiast, via Werkplaats Crooswijk krijgen ze meer gevoel bij de praktijk en werken ze aan actuele vraagstukken; daar draait het uiteindelijk om bij impactgedreven onderwijs. De studenten van nu zijn de beleidsmakers van de toekomst. We willen ons veel meer verbinden aan Rotterdam en liefst ook direct een positieve bijdrage leveren.’ 

Meer weten over Werkplaats Crooswijk? 

Neem contact op met André Hendrikse of meld je aan voor nieuwsupdate via andre.hendrikse@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen