Studeren met een functiebeperking

De Erasmus Universiteit Rotterdam vindt het belangrijk dat alle studenten hun talenten zo goed mogelijk kunnen benutten. Team Studeren met een Functiebeperking (Team SMF) streeft ernaar deze ambitie te verwezenlijken en zet zich in voor de ondersteuning van studenten met een functiebeperking. Onder studenten met een functiebeperking vallen studenten met een lichamelijke beperking of chronische ziekte, met een leerstoornis en met psychische aandoeningen. Het team richt zich op het creëren van universiteitsbrede voorzieningen, zoals tekst-naar-spraak-software voor studenten met een visuele handicap of het verbeteren van de toegankelijkheid van de campus. Om dit mogelijk te maken werkt het team nauw samen met de studentenadviseurs, examencommissies en facilitaire dienst. 

Veel studenten van de Erasmus Universiteit hebben extra voorzieningen nodig om hun persoonlijke- en studiedoelen te behalen. Als studenten in een zo vroeg mogelijk stadium contact opnemen met de studentenadviseurs (externe link) en aangeven welke hulp ze nodig hebben, kan Team SMF hen hierbij helpen. Op de pagina ‘Extra faciliteiten aanvragen’ (externe link) vind je meer informatie over het indienen van een aanvraag. 

Je kunt contact opnemen met het SMF-team via: smf@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen