Studeren met een functiebeperking

De Erasmus Universiteit Rotterdam vindt het belangrijk dat alle studenten hun talenten zo goed mogelijk kunnen benutten. Team Studeren met een Functiebeperking (Team SMF) streeft ernaar deze ambitie te verwezenlijken en zet zich in voor de ondersteuning van studenten met een functiebeperking. Onder studenten met een functiebeperking vallen studenten met een lichamelijke beperking of chronische ziekte, met een leerstoornis en met psychische aandoeningen. Het team richt zich op het creëren van universiteitsbrede voorzieningen, zoals tekst-naar-spraak-software voor studenten met een visuele handicap of het verbeteren van de toegankelijkheid van de campus. Om dit mogelijk te maken werkt het team nauw samen met de studentenadviseurs, examencommissies en facilitaire dienst. 

Veel studenten van de Erasmus Universiteit hebben extra voorzieningen nodig om hun persoonlijke- en studiedoelen te behalen. Als studenten in een zo vroeg mogelijk stadium contact opnemen met de studentenadviseurs (externe link) en aangeven welke hulp ze nodig hebben, kan Team SMF hen hierbij helpen. Op de pagina ‘Extra faciliteiten aanvragen’ (externe link) vind je meer informatie over het indienen van een aanvraag. 

Je kunt contact opnemen met het SMF-team via: smf@eur.nl.

Digitale toegankelijkheid

De Universiteitsbibliotheek van de EUR heeft een gids gemaakt voor studenten, docenten, ondersteunend personeel en iedereen die geïnteresseerd is in digitale toegankelijkheid.

Voor wie is deze gids?

Deze gids is voor studenten, docenten, ondersteunend personeel en iedereen die geïnteresseerd is in digitale toegankelijkheid.

Waarom deze gids?

De gids biedt informatie over digitale toegankelijkheidshulpmiddelen die zijn ingebouwd in applicaties die bij EUR worden gebruikt, in EUR-websites, in Canvas LMS en in EUR-bibliotheekdatabases. Links in de gids verwijzen naar helppagina's van de makers van de ondersteunende technologiesoftware. Vaak zijn deze pagina's op een toegankelijke manier geschreven. Links naar video's verwijzen naar instructievideo's met closed captions. Er zijn ook links naar downloadpagina's van verschillende apps.

Klik hier voor Digital Accessibility Guide, gemaakt door Erasmus University Library

Design Thinking voor inclusie 

 

Wat is design thinking? 

Design thinking is een aanpak die dat wat vanuit menselijk oogpunt wenselijk is, samenbrengt met wat technologisch haalbaar en economisch haalbaar is. Het stelt mensen die niet zijn opgeleid als ontwerpers in staat creatieve instrumenten te gebruiken om een breed scala aan uitdagingen aan te pakken. Het design thinking proces verloopt in 5 fasen, namelijk - inleven, definiëren, bedenken, prototypen en testen. Lees hier meer over design thinking

Design thinking voor inclusie

In de opleiding Management of Innovation van de Rotterdam School of Management hebben 100+ studenten deelgenomen aan een Design Thinking Course. Tijdens de inlevingsfase van hun cursus bekeken de studenten zes videoverhalen gemaakt door studenten en medewerkers met een functiebeperking aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast hadden ze ook interactie met een panel van studenten en medewerkers met een functiebeperking (waaronder velen die ook de auteurs waren van de videoverhalen) terwijl ze bezig waren met het oplossen van ontwerpuitdagingen met betrekking tot toegankelijkheid en inclusie aan de EUR. Ook belangrijk om hier te vermelden is dat de medewerkers en studenten die hun verhalen opnamen eerst een tweedaagse workshop over digital storytelling kregen, geleid door Dr. Teti Dragas (Durham University), met ondersteuning van Dr. Sonja Wendel (Erasmus Universiteit Rotterdam). 

Het project werd geleid door ErasmusX in samenwerking met Associate Professor Dirk Deichmann van RSM. Wilt u meer weten over het project en hoe u het in uw opleiding kunt implementeren, neem dan contact op met Fanny Passeport via fanny.passeport@eur.nl

Bekijk de verhalen van EUR studenten en medewerkers met een functiebeperking via onderstaande afspeellijst.

  • The Good Student; Anne-Fleur daagt ons uit om na te denken over wat een 'goede student' is, vanuit haar perspectief van studeren met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).
  • An Ordinary Life; Annelie beschrijft een gewone dag, als je leeft met hersenverlamming.
  • The Never-Ending Cycle; Fabian deelt de worstelingen en verstoringen in zijn leven na een fietsongeluk dat zijn gezichtsvermogen heeft aangetast.
  • Fat Chance; Gabi toont ons de vele zichtbare en verborgen boodschappen van fat shaming die haar omringen.
  • Finding my space; Karim beweegt zich voort in een rolstoel en vertelt hoe het voelt om niet helemaal zichzelf te kunnen zijn door de manier waarop de ruimte is ingericht en hoe dit zijn sociale ervaringen beïnvloedt.
  • My Journey in EUR as an international student experiencing mental disorder; Sofia onthult haar ervaring als internationale student, nadat ze de diagnose C-PTSD (Complexe Posttraumatische Stress Stoornis) heeft gekregen en geen toegang heeft tot geestelijke gezondheidszorg.

Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) – Kaarten voor neurodivergente studenten

ECIO ondersteunt universiteiten, hogescholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding om onderwijs toegankelijk te maken en draagt bij aan het welzijn van studenten die belemmeringen ervaren door onder meer leerproblemen, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, mentale kwetsbaarheid of chronische ziekte. ECIO heeft kaarten gepubliceerd om het bewustzijn te vergroten van uitdagingen waar neurodivergente studenten mee kampen met een aantal nuttige tips waar de studenten hun voordeel mee kunnen doen bij hun studie. Deze kaarten zijn nuttig voor docenten, vertrouwenspersonen en mentoren.

Je kunt de verschillende kaarten hieronder downloaden:

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen