(Team) Handprint

Nugget: (Team) Handprint
Trefwoorden: Professionele identiteit, teamwork, co-creatie, transformatief leren
Bron: Martin Reekers – training – coaching - loopbaanadvies
Duur: +/- 60 minuten
Benodigdheden: PPT format of grote uitgeprinte vellen papier

Voorbeeld succesvolle toepassing

De interventie is succesvol toegepast in de eerste impact sessie van het Hounours programma ‘Tackling inequalities’. Binnen de gevormde interdisciplinaire projectgroepen kenden studenten elkaar nog niet. De interventie is hier ingezet om de talenten, waarden, ambities van individuen in het projectteam boven tafel te krijgen en vervolgens te bepalen welke gemeenschappelijkheid hierin is terug te zien. Door de interventie hebben de interdisciplinaire projectteams kunnen definiëren vanuit welke groepswaarden en ambities zij het co-design traject met stakeholders willen aangaan.

Waartoe dient de interventie?

De interventie helpt studenten op verschillende manieren:

 1. De student reflecteert op zijn/haar eigen professionele identiteit.

 2. Studenten in (interdisciplinaire) projectgroepen leren elkaar op professioneel niveau kennen.

 3. Het helpt studenten een ‘gemeenschappelijk’ perspectief in te nemen: hoe kunnen we onze krachten bundelen? Vanuit welke waarden willen we als projectgroep het co-design met stakeholders aangaan?

 4. Het creëert bewustzijn over de aanwezigheid en het gebruik van verschillende perspectieven waarden en talenten in co-design. Zowel binnen als buiten de projectgroep.

Hoe implementeer je de interventie?

 • Timing: aan de start van een (co-design)traject dat projectgroepen doorlopen. 

 • Voor alle jaarlagen geschikt, al zullen eerstejaars/tweedejaars intensiever ondersteund moeten worden.

Aard van de opdracht:

 1. Vul je eigen 'handafdruk van professionele identiteit' in (Gebruik PPT-format 1). Tijdens het invullen kan je leden uit de projectgroep of de coach raadplegen (+/- 15 minuten).

 2. Elk groepslid presenteert zijn/haar handafdruk aan de groep (+/- 3 minuten per groepslid).

 3. Maak een eerste versie van de teamhandafdruk door de onderdelen op jullie persoonlijke handafdrukken te combineren. Gebruik hiervoor PPT-format 2 (+/- 20 minuten).

 

Bijzonderheden en benodigdheden

 • De interventie kan zowel online als offline worden uitgevoerd.

 • Het is aan te raden om per groep een coach aan te wijzen. In het voorbeeld van Tackling Inequalties hebben studentcoaches de projectgroepen begeleid.

 

Ondersteunend materiaal

 • Inleiding op het concept ‘professionele identiteit’

  • What is professional identity?

  • What typifies me and you?

  • How to make your own values, talents and skills explicit by using the handprint of your own professional identity.

  • How do we use our own skills, competencies and talents in relation to others/the project group?

 • PPT-formats 

 • Recap van de opdracht waarin wordt gereflecteerd op het waarom van deze interventie. Hoe helpt deze interventie ons in de samenwerking binnen en buiten de projectgroep?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen