Vraagstuk landschap

Vraagstuk landschap

Wat

Een vraagstuk landschap is een weergave van (ontwikkelingen in) gedrag, normen en waarden, economische en institutionele structuren rondom het vraagstuk.

Waarom

Het vraagstuk landschap brengt in kaart welke factoren van invloed zijn op het vraagstuk, op wat voor manier deze met elkaar samenhangen, en op wat voor manier deze verandering of juist stabiliteit teweegbrengen. Dit draagt bij aan het creëren van overzicht en het helpt bij het identificeren van de juiste ‘knoppen’ om het vraagstuk de goede kant op te bewegen.

Hoe

  1. Bepaal van welk vraagstuk je een vraagstuk landschap wilt maken.
  2. Zet de structuur van het vraagstuk landschap uit op een whiteboard, flipover, muur of tafel, of gebruik het voorbeeldtemplate.
  3. Identificeer lange termijn ontwikkelingen rondom het vraagstuk. Zet deze in de middelste cirkel van het vraagstuk landschap.
  4. Breng het huidige systeem rondom de lange termijn ontwikkelingen in kaart door culturele en gedragsmatige factoren en institutionele en economische structuren te identificeren. Zet deze op de betreffende plekken in het vraagstuk landschap.
  5. Identificeer innovatieve initiatieven en projecten rondom het vraagstuk. Zet deze op de juiste plek in het vraagstuk landschap.
  6. Trek lijnen tussen de innovatieve initiatieven en projecten, het systeem, en de lange termijn ontwikkelingen die met elkaar te maken hebben en geef hierbij aan wat het verband is (bijv. met tekst, een + of -, of door er een pijl van te maken).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen