Niet-wetenschappelijk personeel

Actuele vacatures voor ondersteunend personeel

Ben je op zoek naar een baan, waarbij je bijdraagt aan excellent academisch onderzoek en toekomstbestendig onderwijs? Bekijk openstaande vacatures voor niet-academische functies.

 • Secretaris examencommissie (0,8 – 1,0 fte)

  De belangrijkste taken van de secretaris examencommissie zijn: Ontwikkeling van nieuw beleid en uitvoering van bestaand beleid (denk aan borging toetskwaliteit, aanwijzen examinatoren, vervaardigen regels en richtlijnen en advisering bij de totstandkoming van de OER). Participeren, samen met de …

 • Internship Coordinator (0,8fte)

  Als Internship Coordinator draag je zorg voor de ontwikkeling, uitvoering en optimalisatie van het stageproces binnen de faculteit en zal je focus voornamelijk liggen bij de International Bachelor in Communication and Media (IBCoM). De stage is een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding …

 • Student Assistent Juridische Zaken (m/v)

  Onderstaande functieomschrijving betreft een voorlopige inschatting van de werkzaamheden die samen met en in goed overleg worden uitgevoerd met de reeds bij Legal Protection werkzame assistent: het beheren van mailboxen; het assisteren bij het opstellen van notities en adviezen inzake juridische …

 • Afdelingshoofd International Office EUR (1,0 fte)

  In deze functie ben je samen met je collega’s van het MT van E&S verantwoordelijk voor beleid, strategie en ontwikkeling van de dienst E&S. Je bent samen met je team verantwoordelijk voor de ondersteuning op de gebieden full degree en, non-degree mobilitity, International Services en …

 • ERIM Research Data Steward (1.0 FTE)

  Your work The ERIM Data Steward will inform, advise and support ERIM throughout the research data life cycle (collection, management, storage and publication) in accordance with international RDM standards. You will initiate, orchestrate and actively support the institutional development of …

 • Studentendecaan met als taakgebied Studeren met een functiebeperking (SMF) - 1,4 fte

  Opstellen en aanjagen van het EUR brede programma Studeren met een Functiebeperking Aanspreekpunt SMF voor studenten (ook internationale en exchange studenten). Individuele begeleiding van SMF studenten (gesprekken, e-mail, telefonisch). Collectieve begeleiding van SMF studenten (studentenpanel, …

 • Contractmanager Vastgoed en Facility Management – RE&F

  In deze functie ben je verantwoordelijk voor het afsluiten, implementeren en managen van de contracten van Vastgoed en Facility Management. Hierbij richt je je enerzijds op het minimaliseren van de contractuele risico’s voor de EUR en anderzijds voor het realiseren van het optimale resultaat …

 • Faculty Liaison Librarian (Social Sciences)

  We are looking for In the first place, an entrepreneurial, open minded and communicative colleague with a master’s degree in social sciences or humanities. In addition, we would appreciate familiarity with academic professional practice and the diversity in scientific publishing cultures. …

 • Faculty Liaison Librarian (Social Sciences)

  Wij zoeken In de eerste plaats een ondernemende, leergierige en communicatie vaardige collega met een afgeronde WO-opleiding in een sociale wetenschap. Wat we verder zouden waarderen, maar wat je ook kunt ontwikkelen is bekendheid met de academische beroepspraktijk en de diversiteit in …

 • Lid college van bestuur

  Bedrijfsvoering wordt binnen de wettelijke en de beleidskaders van de EUR georganiseerd vanuit het perspectief van onderwijs en onderzoek. De portefeuilles (op de grensvlakken) van de bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek worden verdeeld over de leden van het college van bestuur, waarbij heldere …