Niet-wetenschappelijk personeel

Actuele vacatures voor ondersteunend personeel

 • Beleidsmedewerker Integrale Veiligheidszorg (0,8-1,0 fte) - ABD

  Als beleidsmedewerker integrale veiligheidszorg werk je nauw samen met de coördinator integrale veiligheidszorg. Je krijgt een bijzonder dynamische functie in een omgeving waar aan veiligheid groot belang wordt gehecht. Denk daarbij aan kennisveiligheid, fysieke veiligheid, sociale veiligheid …

 • Contractmanager Dienstenmanagement – RE&F

  Op campus Woudestein zijn verschillende retailers, horeca-exploitanten en kantoren van BV’s gehuisvest. In samenwerking met externe partijen verzorgen wij huisvesting voor internationale studenten, op en buiten de campus. De Contractmanager Dienstenmanagement draagt in opdracht van de …

 • Financieel beleidsmedewerker (0,8-1,0 fte, m/v)

  Als financieel beleidsmedewerker bij de afdeling CPC werk je in teamverband mee aan de totstandkoming van de universiteitsbrede producten in de P&C-cyclus: de perspectiefnota, de begroting, de periodeverslagen, en de jaarrekening/jaarverslag. Daarbij heb je specifieke organisatieonderdelen als …

 • Programmacontroller Strategie (1,0 fte, m/v) - CPC

  Als programmacontroller bij de afdeling CPC ben je verantwoordelijk voor de control op de universiteitsbrede strategische programma’s. Je draagt zorg voor de inrichting en het gebruik van de integrale beheersing van de programma’s en projecten daarbinnen, zodat de voorspelbaarheid van …

 • Medewerker aanmelding en toelating (m/v, 0,8 fte) (maart t/m juli 2020)

  Als medewerker Aanmelding en Toelating behandel je toelatingsverzoeken voor opleidingen van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Studenten die aan onze faculteit willen studeren, kunnen een verzoek tot toelating doen. Jij controleert de dossiers op volledigheid en neemt in overleg …

 • Beleidsmedewerker Impact (1,0 fte)

  Evaluating Societal Impact In 2019 stelde de Erasmus Universiteit haar nieuwe strategie “Creating positive societal impact” vast. In deze strategie staat het vergroten van de maatschappelijke impact van de universiteit centraal. De EUR wil complexe maatschappelijke vraagstukken …

 • Financial Controller (1,0 fte)

  In de rol van financial controller wordt een proactieve houding verwacht ten aanzien van het optimaliseren en professionaliseren van de financiële processen. Ook bent u (eind) verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van periodieke financiële rapportages (exploitatie en projecten), …

 • Secretaresse / Administratief Medewerker (0,8 – 1,0 fte)

  Als secretaresse / administratief medewerker bij het Secretarial Support Office (SSO) van Erasmus School of Economics maak je deel uit van een groot team van secretaresses (15 fte). Gezamenlijk ondersteunen wij de wetenschappers, medewerkers en studenten van vier verschillende afdelingen. In deze …

 • Medewerker Marketing & Communicatie / Projectleider Digitalisering (0,8 fte)

  Als Medewerker Marketing & Communicatie / projectleider Digitalisering bij het LTC ben jij een aanspreekpunt voor communicatie van deze afdeling. Je bent medeverantwoordelijk voor het uitbouwen en zichtbaar maken van het LTC. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een aantal (in overleg vast …

 • (Junior) Onderwijskundig adviseur

  De Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) heeft recent een Learning & Innovation team opgestart als onderdeel van de facultaire strategie. Je wordt onderdeel van een creatief en enthousiast team dat sinds eind 2019 in functie is. Het team bestaat uit een hoofd Learning & …

 • Inkoopadviseur medior / senior– RE&F

  De EUR kent een gecoördineerd inkoopmodel dus we werken nauw samen met onze interne klanten. Het zwaartepunt van de werkzaamheden van de inkoopadviseurs ligt bij het (Europees) aanbesteden, waarbij het gaat om het zelfstandig begeleiden van Europese aanbestedingen en onderhandse …

 • Contractmanager medior / senior Vastgoed – RE&F

  Als contractmanager vastgoed ben je verantwoordelijk voor het afsluiten, implementeren en managen van de contracten van Vastgoed en Facility Management. Hierbij richt je je enerzijds op het minimaliseren van de contractuele risico’s voor de EUR en anderzijds voor het realiseren van het …

 • Student Counsellor / Student Advisor (0,7fte)

  Our team’s mission is “to facilitate the best possible intrinsic development of our students in a safe environment, allowing them to maximize their performance”. Our team also infuses the students of the importance of our IPP-ethos, meaning that students are expected to be …

 • Medewerker project control - (0,5 fte ESHCC en 0,5 fte ESHPM)

  De werkzaamheden worden deels uitgevoerd bij ESHPM en deels bij ESHCC. De medewerker Project Control werkt nauw samen met de projectcontrollers. De projectcontrollers ondersteunen projectleiders bij de verantwoording van extern gefinancierde projecten en voeren werkzaamheden uit met …

 • Programma Coördinator (32-40 uur) ESAA

  Doelstelling Ondersteunt het managementteam van de betreffende opleiding en draagt zorg voor de studentenadministratie van de opleiding, met het oog op een voortvarende logistieke uitvoering van de opleiding en eventuele examens. Voorts het effectief en efficiënt verrichten van overige …

 • IT Ontwikkelaar

  Als IT ontwikkelaar ben je medeverantwoordelijk voor het beheer, de ontwikkeling, de implementatie, de evaluatie en bijstelling van applicaties binnen het onderwijs/onderzoeksdomein en de onderwijs/onderzoeksondersteuning. Dit betekent dat je gevraagd en ongevraagd adviseert over bestaande en …

 • Job2Job Coach (0,6 – 0,8 fte)

  Als Job2job coach ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van (ex-) werknemers van de EUR naar ander werk (“van werk naar werk”).  Pro-actief pak jij alle werkzaamheden op die in het proces voorkomen. Dit gaat bijvoorbeeld om het houden van intakegesprekken, het geven van …

 • Windows beheerder met aandachtsgebied security

  De functie Windows beheerder is gepositioneerd binnen de afdeling ITS - Infra Services. Infra Services beheert en onderhoudt de omvangrijke ICT infrastructuur van de EUR, waaronder de vaste en Wifi netwerken, het serverpark, de storage omgeving en de telefonie voorzieningen. Daarnaast verzorgt …

 • Medewerker erfgoed (1.0 fte)

  Functieomschrijving De Universiteitsbibliotheek beheert de erfgoedcollectie van de Erasmus Universiteit. Deze collectie bevat documenten, foto’s, schilderijen en andere objecten die het verhaal vertellen van de geschiedenis van de universiteit. Ook de bijzondere collecties van de bibliotheek …

 • Assistant Controller (1,0 fte)

  Ben jij een professional op het vakgebied Finance & Control en lijkt het je een uitdaging om te werken in een dynamische, innovatieve omgeving waar je te maken hebt met verschillende financiële stromen en (onderzoeks)projecten? Ben je goed thuis in Planning & Control-cycli? Ben je …

 • Office manager – RE&F

  Als office manager vervul je een centrale rol voor de gehele dienst. Je bent vaak het eerste aanspreekpunt voor vragen van collega’s en externen en je beantwoordt deze of weet waarheen je ze door kan verwijzen. Je zorgt dat je de wegen binnen de universiteit kent en zoekt gemakkelijk de …

 • Juridisch adviseur (0,6 - 0,8 fte) - Juridische Zaken

  Als Juridisch adviseur kom je te werken binnen het team Legal Advice en maak je deel uit van een enthousiast team van 4 juristen. Werkzaamheden Het aandachtsveld is all-round en betreft juridische vraagstukken in het kader van bedrijfsvoering, onderzoek en onderwijs. Je geeft kwalitatief …

 • Projectleider facilitair – RE&F

  De projectleider facilitair wordt vooral ingezet op diversen projecten met een facilitaire achtergrond. Denk hierbij aan (grote) verhuisprojecten, aanbestedingsprojecten dienstverleningen (schoonmaak, beveiliging, installatie onderhoud, koffie, ect), implementatieprojecten van de dienstverlening …

 • Communications Officer / Communicatieadviseur (0,8 – 1,0 fte)

  The Communications Officer is part of the Development (Marketing & Communications) team. This team is responsible for marketing, recruitment and information provisioning to prospective students, communications with scholars, media and other stakeholders, and it maintains relations with …

 • Servicemanager IT

  De Servicemanager IT  is samen met een naaste collega verantwoordelijk voor het waarborgen dat de procesuitvoering – van m.n. tactische processen zoals changemanagement en continuïteitsmanagement –  conform afspraak met de klant of interne opdrachtgever, wordt …