Het Rendement van Geluk | Executive Program

Het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’ is de eerste universitaire leergang die zich richt op geluk in organisaties vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Centraal staat geluk als holistisch en bedrijfskundig concept voor organisaties (‘organisational happiness’). Geluk wordt hierbij vanuit het perspectief van alle stakeholders van een organisatie behandeld. Daarnaast presenteert ‘Het Rendement van Geluk’ de meest recente internationale academische inzichten, gevoed door de eigen World Database of Happiness.

Veel ondernemers en leiders voelen intuïtief aan dat er in de huidige tijd nieuwe mechanismen nodig zijn om organisaties een stap verder te brengen. Uit recent onderzoek komt naar voren dat slechts 13% van de medewerkers bevlogen aan het werk is; een schrikbarend laag aantal. Gelukkige medewerkers presteren beter en vormen de basis voor een gezonde organisatie. In gelukkige organisaties is minder ziekteverzuim, minder personeelsverloop, minder ongelukken en een hogere productiviteit. Gelukkige organisaties leiden tot gelukkiger klanten. En gelukkige organisaties dragen bij aan een gelukkige en duurzame maatschappij.

Het sleutelvraagstuk is echter: hoe zorg je dat organisaties gelukkige organisaties worden, en wat kenmerkt een gelukkige organisatie eigenlijk? Geluk wordt in deze leergang niet alleen opgevat vanuit het perspectief van de werknemer (werkgeluk), maar vanuit het perspectief van alle stakeholders (belanghebbenden) binnen een organisatie. En binnen deze benadering van stakeholders wordt steeds de mens centraal gesteld.

Om te starten met het Executive Program 'Het Rendement van Geluk' dient eerst de Masterclass 'Grondslagen van Geluk' gevolgd te worden.

Doelgroep

Het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’ is ontwikkeld voor directeuren, bestuurders, ondernemers, managers, (zelfstandig) adviseurs en beleidsmakers die gefundeerd meer van geluk willen weten, meer grip op geluk willen hebben en zich er professioneel mee bezig willen houden. Bijvoorbeeld omdat zij leiding willen geven aan en succes willen boeken met hun organisatie in een snel veranderende wereld, waarin nieuwe ordes en structuren ontstaan. Of omdat zij de leiding van organisaties willen adviseren in het zetten van deze stappen. Voor mensen die vanuit het Triple-P People, Planet, Profit model (willen) opereren en (willen) begrijpen dat meer geluk leidt tot meer waarde en rendement. Na het volgen van het Executive Program bent u bij wijze van spreken klaar om de stap naar Chief Happiness Officer te zetten.

Belangrijkste informatie op een rij:

Locatie colleges

Regio Rotterdam
CollegedagenVrijdag of  Woensdag
InstroommomentJuni & september
Duur opleiding2-daagse Masterclass & 6 modules
InvesteringMasterclass € 1.950; Executive Program € 5.950 (vrijgesteld van BTW)
GroepsgrootteMaximaal 18 deelnemers

 

Inhoud van het programma

Najaar 2022

Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’

dinsdag 13 en woensdag 14 september 2022

Leergang module 1

woensdag 28 september 2022

Leergang module 2

woensdag 12 oktober 2022

Leergang module 3

woensdag 9 november 2022

Leergang module 4

woensdag 23 november 2022

Leergang module 5

woensdag 7 december 2022

Leergang module 6

woensdag 14 december 2022

Voorjaar 2023

Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’

dinsdag 14 en woensdag 15 maart 2023

Leergang module 1

woensdag 29 maart 2023

Leergang module 2

woensdag 12 april 2023

Leergang module 3

woensdag 10 mei 2023

Leergang module 4

woensdag 24 mei 2023

Leergang module 5

woensdag 14 juni 2023

Leergang module 6

woensdag 28 juni 2023

Najaar 2023

Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’

dinsdag 12 en woensdag 13 september 2023

Leergang module 1

woensdag 27 september 2023

Leergang module 2

woensdag 11 oktober 2023

Leergang module 3

woensdag 1 november 2023

Leergang module 4

woensdag 15 november 2023

Leergang module 5

woensdag 6 december 2023

Leergang module 6

woensdag 20 december 2023

*Data onder voorbehoud

Het programma zal uitsluitend in fysieke vorm doorgaan.

Module 1

Introductie van het conceptueel kader: de samenhang tussen geluk en rendement

Tijdens de leergang wordt geluk binnen organisaties vanuit meerdere perspectieven benaderd. In deze eerste module kijken we in vogelvlucht naar deze perspectieven die samen zorgen voor geluk en rendement.

 • Kennismaking
 • Een bedrijfseconomische kijk op geluk?
 • Wat is een happy organization en wat is happy profit?
 • Stakeholder satisfaction en productiviteit
 • Welke type organisaties kunnen zowel waarde als geluk creëren?
 • Opzet volgende modules

  Module 2

  Happy workers

  Medewerkers zijn misschien wel de belangrijkste succesfactor voor bedrijven, maar hoe haal je het beste uit ze? Hoe zorg je voor bevlogen medewerkers die initiatief en verantwoordelijkheid nemen? En in welke mate zijn werknemergeluk en werknemertevredenheid synoniemen of elkaar aanvullende begrippen?

  • De relatie tussen geluk en bedrijfseconomische indicatoren als productiviteit, ziekteverzuim en personeelsverloop
  • Van tevredenheid naar betrokkenheid, engagement en flow
  • Het belang van plezier, vrijheid, purpose en mastery
  • Hoe kunnen nieuwe organisatievormen waaronder zelfsturing echt een bijdrage leveren?
  • Praktijkcasus

   Module 3

   Happy workers, happy partnerships

   In deze module gaan we verder met de mens achter de human resources. Vanuit het medewerkerperspectief, maar ook vanuit organisatieperspectief. Hoe organiseer en structureer je organisaties en teams, en hoe vernieuw je? De slag om de werving en het behoud van, als het even kan gelukkige, medewerkers als een concurrentieel voordeel.

   • Sociale innovatie: 75% van het innovatiesucces is het gevolg van sociale innovatie (management, organisatie & arbeid) en slechts 25% van technologische innovatie (R&D, ICT, technologie)
   • Welke beloningsmodellen leveren het meeste geluk en productiviteit?
   • Arbeidsverhoudingen in de toekomst
   • Praktijkcasus

    Module 4

    Gelukkige klanten, gelukkig consumeren?

    Hoewel er klanten zijn die zeggen alleen op zoek te zijn naar de laagste prijs,  zijn alle klanten op zoek naar hun eigen geluk. En steeds meer mensen (klanten) nemen verantwoordelijkheid voor de wereld om zich heen en willen zich herkennen in het hogere doel van de organisatie. Dit is het raakvlak van organisatie-identiteit, merkidentiteit en marketing. Daarnaast gaan consumptievraagstukken een steeds belangrijkere rol spelen in het maatschappelijk debat. Hoe gaat uw organisatie hiermee om en hoe doet uw organisatie hier zijn voordeel mee?

    • Het geluk van de consument zit niet in consumeren, of toch?
    • Delivering service of delivering happiness?
    • Wat als je niet begint bij geld maar bij geluk van je doelgroep?
    • Geluk en Corporate Social Responsibility
    • Praktijkcasus

     Module 5 

     Gelukkige eigenaren en financiers

     Eigenaren en klanten hebben één ding gemeen: je krijgt degenen die je verdient. Eigenaren en financiers zijn niet meer de traditionele bonentellers, zij stellen hogere eisen aan u en uw organisatie. Tegelijkertijd zijn eigenaren en financiers mensen die rekenschap aan zichzelf en in toenemende mate de wereld om hen heen moeten afleggen. Hoe gaan zij daar mee om, maar vooral hoe gaat u daar mee om?

     • De aandeelhouder in het Rijnlandse model: geluk boven rendement?
     • De opkomst van social venturing: put your money where your mouth is
     • Happiness en de financiële sector
     • Familiebedrijven en responsible ownership
     • Praktijkcasus

      Module 6

      Happy leaderschip & openstaande vragen en eigen beleid

      Hoe past u alle leerpunten toe? Wat vraagt het combineren van rendement en geluk van u als leider, van uzelf en van uw omgeving? Hoe behoudt u de balans in uw eigen leven, immers ook uw eigen geluk is belangrijk? Welke leiderschapsvormen en -stijlen zijn er die het streven naar een gelukkige organisatie dienen?

      • Servant leadership, personal leadership of tribal leadership?
      • Waar leiders gelukkig van zouden moeten worden.
      • Hoe kunt u in uw eigen omgeving leiden voor geluk?
      • De leider als mens, op zoek naar geluk: groei, zingeving, plezier
      • Invloed van geluk en ongeluk van de topman en het topteam op de organisatie
      • Beantwoorden van openstaande vragen
      • Bespreken van eigen casuïstiek
      • Reflectie en afsluiting

        

       Enkele sprekers die optreden in het Executive Program 'Het Rendement van Geluk'.

       Drs. Justien Marseille is oprichter van The Future Institute. Sinds haar afstuderen (UvA, 1993) onderzoekt ze, kritisch en zonder vrees, mogelijke toekomsten. Marseille ontwikkelde thema’s rond onder andere: de feminisering van de Westerse maatschappij, de bottum-up economie (De opkomst van het Markt Marxisme, 2010), de trek naar buiten de stad (De nieuwe landverhuizers, 2007) en de ontwikkeling van media (Van Massa naar Micromedia, 2004, Mens wordt medium, 2013). Bij Creating 010, kenniscentrum van Hogeschool Rotterdam, onderzoekt ze de voorspelbaarheid van trends op grond van Big (en Small) data. Justien werd meermaals gehonoreerd voor haar werk als Trendwatcher / futuroloog.

       Esther Kerstholt is een executive coach en internationale ‘facilitator of transformation’ voor een groot aantal bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Zij is van huis uit communicatie- en bedrijfskundige (MBA), met een grote interesse in de mens achter de professional en het individu achter de manager. Ze is ICF gecertificeerd en heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van top teams, professionals en executives die te maken hebben met veranderingsprocessen in hun organisaties. Ze is gecertificeerd als PCC coach (via International Coach Federation), MMS coach, ontological coach (via Newfield network) en opgeleid in het bredere transformatie-gedachtengoed van Gita Bellin en Julio O’lala, en tevens de knowhow van McKinsey en Aberkyn. In haar stijl van coachen en faciliteren combineert ze empathie met een open, eerlijke en recht door zee dialoog. Haar passie ligt bij management teams en hoe de verborgen kracht van individuele sterktes beter benut kan worden zodat de som meer is dan een simpele optelling van de individuen.

       Onno Hamburger is psycholoog en is als senior trainer en coach verbonden aan Gelukkig Werken Nederland. Deze organisatie houdt zich bezig met het trainen, coachen en opleiden van medewerkers, leidinggevenden en coaches op het gebied van gelukkig werken. De gelukkig werken-trainingen en -workshops werden de afgelopen jaren regelmatig succesvol toegepast bij veel organisaties, zowel in de profit als de non-profit sector. Een van de gelukkig werken-interventies werd eind 2014 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgeroepen tot ‘Best Practice’. Onno werd de afgelopen jaren vele malen geïnterviewd door kranten, tijdschriften, radio en televisie over het thema werkgeluk. Hij gelooft (en het is zijn ervaring) dat iedereen gelukkiger kan werken wanneer hij/zij de juiste inzichten en instrumenten in handen heeft. Met zijn eigen opleidingsbureau Gelukkig Werken Academy helpt hij coaches, trainers en leidinggevenden die zich verder willen specialiseren tot werkgelukcoach of werkgelukdeskundige.

       Prof.dr. Willem van Rhenen is hoogleraar engagement and productivity aan Business University Nyenrode en Arbo Unie. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat integrale benadering van het welzijn van werknemers ook voor de werkgever positieve resultaten heeft. Willem van Rhenen is sinds 1998 actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar preventie van uitval door psychische klachten. Hij promoveerde in 2008 op het onderwerp ‘From stress to engagement’. In zijn proefschrift bespreekt hij een effectieve manier om via een gezondheidsonderzoek werknemers te traceren met een groot risico op ziekteverzuim. Hij is groot voorstander van de individugerichte aanpak. Verder stelt hij dat het managen van stress door preventie, advisering en zorg alleen, niet voldoende is. Het is juist van belang de mentale gezondheid van werknemers te versterken, want alleen bevlogen werknemers kunnen excellent presteren.

       Prof.dr. Paul van Tongeren studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij promoveerde in Leuven op een proefschrift over de moraal van Nietzsches moraalkritiek. Hij was van 1993 tot eind 2015 gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit. Sinds 2002 is hij bovendien buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij is vooral werkzaam op het gebied van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis.

       Herman Toch is co-founder van Dreams & Fears en auteur van het boek ‘Happy Profit’. Happy Profit gaat over het creëren van succesvolle duurzame bedrijven en merken. Herman begon zijn carrière als assistent aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Hij deed o.a. internationale ervaring op als VP Global Marketing bij Douwe Egberts en was Global CEO van Censydiam. Momenteel adviseert hij grote merken als Heinz, Heineken, Douwe Egberts Master Blenders 1753, VMMa en de Colruyt groep.

       Dr. Gert-Jan Huisman (1968) is gepromoveerd econoom. Hij leidde een vestiging van Commerzbank in Duitsland en was 5 jaar consultant bij McKinsey. In de 14 jaar daarna was hij CEO bij het beursgenoteerde Centrotec wat actief is op het gebied van verwarming en ventilatie. In 2014 richtte hij Anders Invest op, een investeringsmaatschappij gericht op duurzaamheid en de lange termijn. Hij is voorzitter van de RvC van Rensa Technische Groothandel, lid van de RvC van Van Dorp Installaties en Visscher-Caravelle en bestuurlijk actief voor de Protestantse Kerk (PKN), International Christian University College, Noaber Foundation en de Huisman Foundation.

       Leiderschapscoach en managementwetenschapper Bas Kodden is éen van Nederlands meest gevraagde trainers in leiderschap en verandering. Hij verzorgt zowel nationaal als internationaal lezingen op het gebied van leiderschap en bevlogenheid. Hij is als Directeur van het Executive MBA verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij schreef meer dan 100 artikelen en boeken over leiderschap, ondernemerschap en persoonlijk ontwikkeling, waaronder internationaal gepubliceerde bestsellerboeken als Word een HELD en De Kunst van Duurzaam Presteren.

       Ruben van Zwieten, predikant en oprichter van De Nieuwe Poort op de Zuidas, een huis voor ontmoeting en inspiratie. Adviseur van De Goldschmeding Foundation. Lid van Stichting VUmc Fonds en de Monitoring Commissie Code Banken. Door NRC en de Volkskrant is hij uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke mensen voor de toekomst.

       René ten Bos is filosoof en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (RU). Hij is ook vader van twee kinderen, echtgenoot van een lieve dame, voetbal- en schaakliefhebber, columnist voor Het Financiële Dagblad, poëzieminnaar, schrijver van veel te veel boeken en stamcaféganger. Al die zaken kent hij minstens zoveel gewicht toe als de filosofie en het hoogleraarschap. Zijn werk kenmerkt zich vaak door zware thema’s die hij vaak met humor en blijmoedigheid benadert. Hij schreef over de verhouding tussen mens en dier, over de ecologische catastrofe die de mensheid heet, over de ondoorzichtige transparantie van water, maar ook over bureaucratie, gestes en tal van andere onderwerpen.

       Prof.dr. Arnold Bakker is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van het Center of Excellence for Positive Organizational Psychology. Hij is daarnaast Adjunct Professor aan de Lingnan University te Hong Kong en Distinguished Visiting Professor aan de Universiteit van Johannesburg, Zuid Afrika. Bakker is Past President van de European Association of Work & Organizational Psychology. Hij is vooral geïnteresseerd in positief organisatiegedrag, zoals bevlogenheid, job crafting, transformationeel leiderschap, emotionele intelligentie en werkprestaties.

       Vergelijk @count opleiding

       • @title

        • Tijdsduur: @duration
       Vergelijk opleidingen