Certified Public Controlling | CPC

Over de opleiding

De sturing en beheersing van Publieke en Maatschappelijke Organisaties (PMO) wordt steeds complexer. De toenemende en steeds wijzigende regelgeving, rechtmatigheid en doelmatigheid, de rol van ICT en de verhoogde aandacht voor in control raken en blijven, maken de rol van de (public) controller complex en uitdagend. Dit vraagt om een meer en meer een professionele invulling. De controller moet als expert in staat zijn de effectiviteit en efficiency van de aanwezige sturing en beheersing te beoordelen, verbeteringen te signaleren en te initiëren. Deskundig advies is hierbij van cruciaal belang voor het bereiken van de publieke en maatschappelijke doelstellingen.

Trustworthy advisor

De controller moet een ‘trustworthy advisor’ zijn. Dit geldt zowel voor profit-organisaties als voor PMO’s. Aan de controller worden hoge eisen gesteld met betrekking tot kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van:

 • strategie
 • verandermanagement
 • ICT
 • wet- en regelgeving
 • procesmanagement
 • politiek
 • bestuurskunde
 • bedrijfseconomie
 • financial accounting
 • administratieve organisatie
 • management accounting & control

Last but not least vereist een effectief optreden van de controller goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Doelgroep

Deze Post-Master opleiding richt zich op mensen die werkzaam zijn in of voor PMO’s. Dit zijn onder andere:

 • centrale overheid
 • provinciale en gemeentelijke overheid
 • agentschappen
 • waterschappen
 • zorgsector (cure en care)
 • maatschappelijke dienstverlening
 • woningcorporaties
 • onderwijsinstellingen

Met een afgeronde opleiding Certified Public Controlling vergroot u uw carrièrekansen als adviseur, lijnmanager of controller in publieke en maatschappelijke organisaties.

Belangrijkste informatie op een rij:

Locatie collegesErasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein
Collegedagen Vrijdag (9.30 – 16.30 uur)
InstroommomentVoorjaar & najaar
Duur opleiding2 jaar (verdeeld over 4 semesters)
Investering€ 11.000,- (per collegejaar, vrijgesteld van BTW)

Inhoud van de opleiding

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Governance & Control
 • Beleid en strategie
 • Financiële en controlfunctie
 • Management Accounting
 • Externe verslaggeving en Auditing
 • IT-goverance 
 • HRM-control
 • Verandermanagement en consulting
 • Procesengineering
 • Procescontrol
 • Juridische affiniteit

De opleiding wordt afgesloten met een referaat.

De Commissie van Toelating beslist over deelname aan de opleiding. Uitgangspunt is of u de opleiding binnen de gestelde termijn met succes kunt afronden. Leidend zijn: vooropleiding, vereiste praktijkervaring en informatie uit het intakegesprek. De basisvereisten zijn:

 • universitair of HBO-plus diploma (theorie-eis);
 • minimaal 2 jaar relevante werkervaring (praktijkeis).

De Post-Master opleiding Certified Public Controlling heeft voor afgestudeerde Registercontrollers een speciale kopcursus Public Controlling ontwikkeld, bestaande uit een vijftal specifieke modules uit haar opleiding.

Afgestudeerde Registercontrollers kunnen zich na afronding van de kopcursus inschrijven in het beroepsregister van het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC) en de titel CPC voeren.

De APCR (Alumni Public Controlling Rotterdam) organiseert elk jaar bijeenkomsten op de EUR over actuele thema’s in de public sector. Na afronding van de kopcursus maakt u deel uit van dit netwerk public professionals.

De kopcursus start ieder voorjaar.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen