Executive Program ESG Reporting Expert

Vrijwel iedere onderneming in Europa krijgt op korte termijn te maken met duurzaamheidsverslaggeving (ESG Reporting). Voor grote ondernemingen leidt de CSRD vanaf het verslagjaar 2024/2025 tot ingrijpende nieuwe regelgeving. Ook het MKB wordt bevraagd doordat de grote ondernemingen verplicht worden informatie over hun keten (leveranciers, afnemers) uit te vragen. De verplichte rapportering zal ook invloed hebben op de strategie van een onderneming op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is een enorme uitdaging voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders, accountants, (business) controllers en andere finance professionals.

Executive Program Certified ESG Reporting Expert van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom dit Executive Program?

Op basis van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) zijn de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) gepubliceerd, een uitgebreide set van nieuwe verslagleggingsregels. Duurzaamheid is een breed begrip dat zowel milieuaspecten (environmental | E), sociale aspecten (Social | S) als de inrichting van goed bestuur (Governance | G) omvat. Een onderneming is niet aan alle specifieke regels gebonden; bepalend is welke informatie relevant is op basis van afstemming met de stakeholders. Inzicht in de inhoud en gevolgen van de nieuwe regelgeving is noodzakelijk om tot een verantwoorde toepassing te komen. Dit programma geeft je een gedegen basis om bij jouw onderneming aan de slag te gaan. Na het volgen van het Executive Program ESG Reporting Expert heb je:

 • een compleet beeld van de nieuwe wet- en regelgeving inzake duurzaamheidsverslaglegging en kun je dit in een historisch perspectief plaatsen
 • nieuwe inzichten in de gevolgen van de nieuwe duurzaamheidsregels voor de eigen praktijk
 • handvatten om duurzaamheid te integreren in het ondernemingsbeleid
 • inzicht in de werkzaamheden die de accountant verricht bij de beoordeling of controle van het duurzaamheidsverslag
 • handvatten om een dubbele materialiteitsanalyse uit te voeren/te beoordelen
 • dieptekennis over de diverse ESRS'en, gekoppeld aan respectievelijk Environmental, Social en Governance
 • de skills om de ESG’s te bezien in relatie tot de SDG’s
 • meer grip op kansen en dilemma’s

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Investering

Het collegegeld voor het Executive Program ESG Reporting Expert bedraagt € 3.195,-. Dit bedrag is vrij van btw.

De data van de colleges in het voorjaar zijn: 10, 17, 24 april  en 15 mei 2024.

De data van de colleges in het voorjaar zijn: 2, 9 en 16 oktober en 6 november 2024.

Locatie: de colleges zullen plaatsvinden op een fysieke locatie in (de omgeving van) Rotterdam; exacte locatie wordt in een later stadium gecommuniceerd.

Het Executive Program ESG Reporting Expert is een samenwerking van Impact Centre Erasmus (ICE) en Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Het aanbod bestaat uit acht colleges, die als totaal worden aangeboden. Afzonderlijke deelname aan individuele colleges is niet mogelijk. Voor professionals die alleen een overzicht wensen, bieden we eveneens de eendaagse Masterclass Duurzaamheidsverslaggeving aan. Voor meer informatie over de inhoud van de colleges wordt verwezen naar de brochure, deze kun je hier downloaden.

 1. Introductie wet- en regelgeving | CSRD algemeen
 2. (Dubbele) Materialiteit en hoe dit toe te passen in de praktijk
 3. Generieke standaarden | ESRS 1 + 2
 4. Environmental (E) | ESRS E1 t/m 5
 5. Social (S) | ESRS S1 t/m 4
 6. Governance (G) | ESRS G1)
 7. Invloed op strategie, interne processen, kansen en dilemma’s.
 8. Assurance | hoe de externe accountant te werk gaat

De colleges worden onder meer verzorgd door:

Prof. dr. Karen Maas is hoogleraar ‘Accounting & Sustainability’ aan de Open Universiteit en Academic Director van Impact Centre Erasmus (ICE). Daarnaast is zij toezichthouder.

Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Raad bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.

Marcus Looijenga MSc RA is duurzaamheidsaccountant en partner ESG bij PwC Nederland. Daarnaast is Marcus lid van de werkgroep ESG Assurance voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en ervaren docent.

Voor een overzicht van alle sprekers/docenten wordt verwezen naar de brochure, deze kun je hier downloaden.

Programmaleiding
Het Executive Program ESG Reporting Expert is een samenwerking van Impact Centre Erasmus (ICE) en Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA), beide onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De programmaleiding is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hierbij zijn betrokken: Martin Hoogendoorn, Karen Maas, Jacqueline Scheidsbach en Emiel Gieles.

De data van de colleges zijn: 10, 17, 24 april en 15 mei 2024. De leergang start 10 april is vol. Inschrijven is niet meer mogelijk.  Dit programma vormt een totaalaanbod waarvoor je jezelf in totaliteit kunt aanmelden, inschrijven voor afzonderlijke colleges is niet mogelijk. Voor professionals die alleen een overzicht wensen, bieden we eveneens de eendaagse
Masterclass Duurzaamheidsverslaggeving aan op 25 maart en 17 juni 2024.

In het najaar volgt een tweede editie van het programma op 2, 9 en 16 oktober en 6 november 2024. De leergang start 2 oktober is vol. Inschrijven is niet meer mogelijk. De data voor de volgende collegereeeks zal nader bekend gemaakt worden. 

De ontvangst is vanaf 09.00 uur, om 09.30 uur starten we het programma. We sluiten de dag om circa 17.00 uur, tussendoor wordt een gezamenlijke lunch verzorgd.

Het Executive Program ESG Reporting Expert van de Erasmus Universiteit Rotterdam is vooral gericht op professionals die betrokken zijn bij het opmaken van, toezicht houden op, adviseren over of controleren van duurzaamheidsverslaggeving, en voor degenen die een algemene interesse hebben in de ontwikkelingen op dit gebied. Dit betreft met name bestuurders, commissarissen en toezichthouders met de finance-portefeuille, accountants, (business)controllers en andere finance professionals.

Elke deelnemers ontvangt na afronding van het executive program een certificaat ‘ESG Reporting Expert’ namens Impact Centre Erasmus (ICE) en Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Uitsluitend bij volledige participatie wordt een certificaat namens beide expertcentra verstrekt.

Program Coordinator

E-mailadres
impactcentre@eur.nl

Meer lezen over Duurzaamheidsverslaggeving? Check onderstaande blogs!

Duurzaamheids-verslaglegging steeds vaker verplicht

Professional die een item op een interface aanvinkt

Biodiversiteitsbeleid nog niet ingekleurd

Meer biodiversiteit? Volg Executive Program Conscious Business!

Materiality Assessment Is an Art, Not a Science

Materiality Assessment Is an Art, Not a Science

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen