Corporate Social Responsibility

Wie denkt dat het bij bedrijven alleen draait om economische belangen of financiële verantwoordelijkheden, mag zich eens achter de oren krabben. Want uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, tekort aan materialen en energie, water, veiligheid, gezondheid en ketenverantwoordelijkheid spelen bij organisaties een steeds grotere rol. En wat te denken van de almaar hogere eisen aan de sociale en ecologische voetafdruk van organisaties, overheden en consumenten? Het Executive Program Corporate Social Responsibility (CSR) maakt de thematiek inzichtelijk en stelt dilemma’s en kansen centraal.

Waarom dit Executive Program?

Tijdens de modules van Executive Program Corporate Social Responsibility gaan we diep in op de CSR-gerelateerde uitdagingen waar organisaties mee te maken hebben. Dankzij ons netwerk binnen en buiten de Erasmus Universiteit Rotterdam en de wetenschappelijke informatie vanuit Impact Centre Erasmus zijn wij in staat om een high end programma te bieden. Reken bijvoorbeeld op up-to-date CSR-informatie, academische inzichten, theoretische kennis en praktijkgerichte oplossingen. Eerdere deelnemers aan dit Executive Programma waardeerden onder andere de kleine groepen, waardoor er veel ruimte is voor interactie en aandacht. Daarnaast zijn onze alumni zeer te spreken over:

 • de ruimte voor eigen casuïstiek
 • de grote diversiteit aan deelnemers: leren van andere functies en uit andere branches
 • de (h)erkenning van de MVO-opleiding op de (arbeids)markt
 • de zeer positieve waardering van zowel sprekers als deelnemers
 • een hecht netwerk van alumni en daarmee CSR-professionals: become one of them!

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Om zo goed mogelijk te kunnen voorzien in de behoefte van onze deelnemers wordt het Executive Program CSR in verschillende modules aangeboden.  De deelnemers kunnen zelf een keuze maken op basis van hun interesse, behoefte en kennisniveau. Je kunt ervoor kiezen één module te volgen of een combinatie van modules. De integrale CSR opleiding is een combinatie van alle drie de modules: CSR Ethiek Integriteit en Dilemma's, CSR Strategie en Management en CSR Communicatie, Rapportage & Audit. De totale opleidingsduur van het integrale CSR programma omvat vanaf september 2023 14 collegedagen. Aan module 1 is een collegedag toegevoegd met de onderwerpen: behavioural science en diversiteit, inclusie en polarisatie.

 

 

 

Module 1
€2.840,- 4 dagen*
Module 2
€4.260,-
6 dagen*
Module 3
€2.840,-
4 dagen*
Aantal
collegedagen
Integrale Opleiding CSRXXX14
CSR Strategie en ManagementXX 9
CSR Communicatie, Rapportage & AuditX X5

* Alle bedragen zijn vrij van BTW

Module 1: Ethiek, integriteit en dilemma's

 • Wereldwijde megatrends
 • Theoretische en praktische ontwikkelingen
 • De verschillende milieu, sociale en economische aspecten
 • Business cases

Module 2: Strategie en Management

 • CSR strategie en beleid: visie, missie en ethiek
 • CSR Management
 • Intern draagvlak
 • Ketenbeheer
 • Partnerschappen
 • Governance en stakeholder management
 • Performance meting en data verzameling
 • Maatschappelijke impact
 • Public affairs, reputatiemanagement en communicatie

Module 3: Communicatie, Rapportage en Audit

 • Rapportage principes
 • Materialiteit
 • De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
 • Het audit proces
 • De beoordeling van rapportages zoals bijv. de transparantiebenchmark

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende gelegenheid is tot interactie tussen deelnemers onderling en tussen deelnemers en sprekers/docenten. Vandaar dat wij voor het Executive Program Corporate Social Responsibility een maximale groepsgrootte hanteren van 25 deelnemers.

Het succes van Impact Centre Erasmus en onze programma’s is teamwork. Wetenschappelijk Directeur van het CSR-programma is prof. dr. Karen Maas. Jacqueline Scheidsbach is Program Director, en de coordinatie is in handen van programmamanager Emiel Gieles.

De CSR-leergang start twee keer per jaar. De colleges vinden doorgaans plaats op vrijdag op een locatie in of nabij Rotterdam. De 14 collegedagen bestaan uit twee delen: een ochtendsessie en een middagsessie.

Rooster 2024-2025

Hieronder is het rooster voor de leergang start september 2024 te vinden. 

Rooster 2024

Hieronder is het rooster voor de leergang start februari 2024 te vinden. Uitsluitend in te schrijven voor CSR(D): module communicatie, rapportage en audit, start 13 september.

Rooster 2023 - 2024

De leergang 2023/2024 is vol. Inschrijven is niet meer mogelijk. Het rooster is uitsluitend online beschikbaar voor reeds ingeschreven deelnemers. Graag verwijzen we voor geïnteresseerden naar leergang 2024-2025

 

Het Executive Program CSR richt zich in het bijzonder op directeuren, managers en consultants die in hun dagelijkse werkzaamheden direct worden geconfronteerd met de strategische en operationele aspecten van MVO-beleid. De opleiding is daarnaast ook geschikt en relevant voor marketing- & communicatie-managers en beleidsmakers binnen de overheid of de non-profitsector die te maken hebben met CSR.

De modules worden afgesloten met (online) examens. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een certificaat vanuit Impact Centre Erasmus/Erasmus Universiteit Rotterdam.

Alumni aan het woord 

Wie kan jou beter een indruk geven van het Executive Program CSR dan de deelnemers zelf? 

 • Arjan Spiering - Alumnus 2023: 

  “Met een achtergrond in de cybersecurity en na een carrièreverandering was ik op zoek een opleiding die inhoudelijke kennis en praktische handvaten binnen het werkveld van CSR en duurzaamheid bood. Op aanraden van collega’s ben ik bij het Executive Program CSR uitgekomen. De diversiteit aan onderwerpen tijdens de colleges hebben mij inhoudelijke kennis gebracht op verschillende thema’s, uiteenlopend van biodiversiteit tot nieuwe wetgeving op gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Daarnaast is een grote meerwaarde het leren van de medestudenten, waarbij je elkaar verrijkt met ervaringen en perspectieven: het is erg interessant om te zien hoe er vanuit andere sectoren en functies naar CSR-vraagstukken gekeken wordt. Een opleiding tot duurzaamheidsprofessional waarvan ik erg veel opgestoken heb!”

 • Havva Adal - Alumnus 2023:

  “Vanuit mijn functie binnen het onderwijs was ik op zoek naar een opleiding op het gebied van duurzaamheid. Om meer kennis hierover op te doen, heb ik besloten deel te nemen aan het Executive Program Corporate Social Responsibility. Het Executive Program CSR heeft mij veel gebracht: voorop staat de inhoudelijke kennis geboden op het gebied van CSR, duurzaamheid, management & strategie die mij helpen volgende stappen te zetten in mijn loopbaan. Daarnaast heeft het mijn horizon verbreed door de verscheidenheid aan thema’s en invalshoeken die aanbod komen. Ook het netwerk met mededeelnemers is een meerwaarde: doordat het een langlopend programma is met 14 collegedagen trek je samen op, en heb ik waardevolle relaties opgedaan. Zeker een aanrader!” 

 • Jan Lamme - Alumnus 2022:

  “Door mijn werkervaring was ik al bekend met het duurzamer inrichten van productieprocessen. Echter wilde ik mijn kennis op gebied van duurzaamheid uitbreiden en dit ook meer op strategisch gebied inbedden, en ben hierom het Executive Program CSR gaan volgen. Een meerwaarde van het programma is de brede opzet waarbij alle belangrijke aspecten worden meegenomen. Met name de onderdelen omtrent intrinsieke en extrinsieke motivatie hebben mij veel nieuwe inzichten hebben geboden. Daarnaast word je via de aangereikte handvaten en tools aangespoord om nog meer vanuit kansen en mogelijkheden te denken. Ook de interactie met de docenten en mededeelnemers geeft een mooi beeld hoe deze tools in verschillende sectoren en organisaties ingezet kunnen worden.”

 • Fenna van Beurden - Alumnus 2021: 

  "Vanuit de wens om mijn kennis op het gebied van duurzaamheid te verdiepen, heb ik na contact met alumni besloten deel te nemen aan het Executive Program CSR (Erasmus Universiteit Rotterdam). Het programma heeft mij een nieuwe blik geboden op de huidige vraagstukken en doen inzien dat er geen one-size-fits-all oplossing toepasbaar is. Naast de theoretische funderingen die worden gelegd in de colleges, worden er ook veel concrete tools aangeboden om de vertaalslag naar de praktijk te maken. Dit heb ik ook gedaan door een paper te schrijven over de impact van een plantaardige lunch –een uitdagend proces wat tegelijkertijd veel voldoening gaf. Het volgen van het programma heeft bijgedragen aan het intern groeien naar de rol van Strategic Impact Manager bij Verstegen Spices & Sauces. Daarnaast is het netwerk dat de opleiding oplevert van grote meerwaarde, mooi om te zien hoe mede-deelnemers elkaar opzoeken en aan het denken zetten, en allemaal ambassadeur voor impact en duurzaamheid zijn!”

Papers Alumni

Testimonials alumni

Contactpersoon

E-mailadres
csr@ese.eur.nl

Emiel Gieles
Program Manager CSR

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen