Corporate Social Responsibility

Over deze opleiding

Bedrijven hebben meer dan alleen economische belangen of financiële verantwoordelijkheden! Naast economische uitdagingen hebben organisaties in toenemende mate te maken met uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, tekort aan materialen en energie, water, veiligheid, gezondheid en ketenverantwoordelijkheid. Ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de sociale en ecologische voetafdruk van organisaties, overheden en consumenten. Het Executive Program CSR maakt de thematiek inzichtelijk en stelt de kansen en dilemma's centraal.

Waarom kiezen voor deze opleiding?

 • 'Up to date' CSR informatie: academische & theoretische inzichten en praktijkgerichte oplossingen.
 • Kleine groepen en dus veel interactie en aandacht.
 • Ruimte voor eigen casuïstiek.
 • Grote diversiteit aan deelnemers: leren van andere functies en uit andere branches.
 • (H)Erkenning van de MVO opleiding op de (arbeids)markt.
 • Zeer positieve waardering van alumni.
 • Een hecht netwerk van alumni en daarmee CSR professionals: 'become one of them'!

Doelgroep

Het Executive Program CSR richt zich in het bijzonder op directeuren, managers en consultants die in hun dagelijkse werkzaamheden direct worden geconfronteerd met de strategische en operationele aspecten van MVO beleid.

De cursus is ook geschikt en relevant voor marketing en communicatie managers en beleidsmakers binnen de overheid of non-profit sector die te maken hebben met CSR.

Inhoud

Om zo goed mogelijk te kunnen voorzien in de behoefte van onze deelnemers wordt het Executive Program CSR in verschillende modules aangeboden.  De deelnemers kunnen zelf een keuze maken op basis van hun interesse, behoefte en kennisniveau. U kunt ervoor kiezen één module te volgen of een combinatie van modules. De integrale CSR opleiding is een combinatie van alle drie de modules: CSR Ethiek Integriteit en Dilemma's, CSR Strategie en Management en CSR Communicatie, Rapportage & Audit. De totale opleidingsduur van het integrale CSR programma omvat vanaf september 2023 14 collegedagen. Aan module 1 is een collegedag toegevoegd met de onderwerpen: behavioural science en diversiteit, inclusie en polarisatie.

 

 

 

Module 1
€2.840,- 4 dagen*

Module 2
€4.260,-
6 dagen*

Module 3
€2.840,-
4 dagen*

Aantal
collegedagen

Integrale Opleiding CSR

X

X

X

14

CSR Strategie en Management

X

X

 

9

CSR Communicatie, Rapportage & Audit

X

 

X

5

* Alle bedragen zijn vrij van BTW

Module 1: Ethiek, integriteit en dilemma's

 • Wereldwijde megatrends
 • Theoretische en praktische ontwikkelingen
 • De verschillende milieu, sociale en economische aspecten
 • Business cases

Module 2: Strategie en Management

 • CSR strategie en beleid: visie, missie en ethiek
 • CSR Management
 • Intern draagvlak
 • Ketenbeheer
 • Partnerschappen
 • Governance en stakeholder management
 • Performance meting en data verzameling
 • Maatschappelijke impact
 • Public affairs, reputatiemanagement en communicatie

Module 3: Communicatie, Rapportage en Audit

 • Rapportage principes
 • Materialiteit
 • De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
 • Het audit proces
 • De beoordeling van rapportages zoals bijv. de transparantiebenchmark

Startdata & Opleidingsdagen

De leergang start twee keer per jaar. Er is een maximum van 25 deelnemers per leergang, dit om een waardevolle interactie tussen deelnemers en docenten te kunnen waarborgen. De colleges vinden doorgaans plaats op vrijdag op een locatie in of nabij Rotterdam.

De colleges bestaan uit twee sessies: een ochtendsessie en een middagsessie, het zijn (in totaal) 14 vrijdagbijeenkomsten.

Alle modules van leergang 2022 - 2023 zijn vol. De volgende leergang start januari 2023: Module 1 en Module 2 zijn vol geboekt. Voor Module 3, start 8 september 2023, zijn nog een beperkt aantal plekken beschikbaar. Hieronder vindt u het rooster 2023 voor - nog uitsluitend - Module 3. Verder vindt u het rooster 2023- 2024. Het Executive Program CSR per september 2023 biedt 1 dag meer in module 1. 

Alumni aan het woord 

Wie kan u beter een indruk geven van het Executive Program CSR dan de deelnemers zelf? Meer testimonials zijn hier te lezen. 

 • Jan Lamme - Alumnus 2022:

  “Door mijn werkervaring was ik al bekend met het duurzamer inrichten van productieprocessen. Echter wilde ik mijn kennis op gebied van duurzaamheid uitbreiden en dit ook meer op strategisch gebied inbedden, en ben hierom het Executive Program CSR gaan volgen. Een meerwaarde van het programma is de brede opzet waarbij alle belangrijke aspecten worden meegenomen. Met name de onderdelen omtrent intrinsieke en extrinsieke motivatie hebben mij veel nieuwe inzichten hebben geboden. Daarnaast word je via de aangereikte handvaten en tools aangespoord om nog meer vanuit kansen en mogelijkheden te denken. Ook de interactie met de docenten en mededeelnemers geeft een mooi beeld hoe deze tools in verschillende sectoren en organisaties ingezet kunnen worden.”

 • Fenna van Beurden - Alumnus 2021: 

  "Vanuit de wens om mijn kennis op het gebied van duurzaamheid te verdiepen, heb ik na contact met alumni besloten deel te nemen aan het Executive Program CSR (Erasmus Universiteit Rotterdam). Het programma heeft mij een nieuwe blik geboden op de huidige vraagstukken en doen inzien dat er geen one-size-fits-all oplossing toepasbaar is. Naast de theoretische funderingen die worden gelegd in de colleges, worden er ook veel concrete tools aangeboden om de vertaalslag naar de praktijk te maken. Dit heb ik ook gedaan door een paper te schrijven over de impact van een plantaardige lunch –een uitdagend proces wat tegelijkertijd veel voldoening gaf. Het volgen van het programma heeft bijgedragen aan het intern groeien naar de rol van Strategic Impact Manager bij Verstegen Spices & Sauces. Daarnaast is het netwerk dat de opleiding oplevert van grote meerwaarde, mooi om te zien hoe mede-deelnemers elkaar opzoeken en aan het denken zetten, en allemaal ambassadeur voor impact en duurzaamheid zijn!”

 • Afbeelding Niels Smidt

  Niels Smidt - Alumnus 2020:

  "Gedreven door mijn ambitie en interesse in het toepassen van duurzaamheid in het bedrijfsleven heb ik mij, op advies van een aantal alumni, ingeschreven voor het Executive Program Corporate Social Responsibility. De alumni die ik sprak gaven aan dat deze opleiding dé benchmark is van duurzaamheidsopleidingen in Nederland. Mijn (hoge) verwachtingen werden hiermee gevormd. Na het doorlopen van de drie modules en de afronding van de opleiding met het schrijven van een paper, kan ik niets anders dan bevestigen dat de opleiding veel te brengen heeft. Het programma zorgt voor een brede opbouw van kennis, waarbij een goede mix gevonden wordt tussen wetenschappelijke invalshoeken en ervaringen uit de praktijk. Het onderzoek, dat nodig is voor het publiceren van een paper, zorgt ervoor dat op een specifiek onderwerp de verdieping kan worden gevonden. Tenslotte was het super leuk en inspirerend om nieuwe mensen te leren kennen. Verschillend van elkaar qua sector, bedrijf of rol waarin eenieder werkzaam is maar eensgezind in het streven om de wereld net even iets beter te maken."

Papers Alumni

Testimonials alumni

Corona protocol

Contactpersoon

E-mailadres
csr@ese.eur.nl

Emiel Gieles
Program Coordinator CSR

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen