Losse Modules | Post-Master Registercontroller

Ook als Registercontroller RC moet je jezelf blijven ontwikkelen

Verschillende modules van de Post-Master Registercontroller zijn ook los te volgen. Hieronder een overzicht van de modules met de bijbehorende informatie.

Heeft u interesse in het volgen van een losse module? Klik op de knopt boven rechts of onderaan deze pagina en vul het formulier in dan nemen we spoedig contact met u op.

  Data Science & Data Analytics
  Richt zich op beslissingsondersteuning in de organisatie en de rol van de controller, waarin ruim aandacht wordt besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van data.
  Startdatum: 9 februari 2024
   

  Management Control
  De rol van de controller in complexe besluitvormingsprocessen wordt vanuit theoretisch perspectief geanalyseerd waarbij gebruik worden gemaakt van casuistiek die wordt ingebracht door CFO's.
  Startdatum: 29 september 2023
   

  Accounting Information Systems
  Accounting Information Systems is gericht op de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie die wordt verstrekt gegeven in een gedigitaliseerde omgeving. Hoe krijgt een organisatie betrouwbare informatie die gebaseerd is op interne en externe bronnen, algoritmen en gekoppelde applicaties. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan actualiteiten op dit domein en het opzetten van risicomanagement.
  Startdatum Innovaties in AIS: 12 april 2024
  Startdatum AIS Praktijkcasus: 9 februari 2024

   

  Financial Accounting/Externe Verslaggeving
  Toepassing van de grondslagen en de weten regelgeving die nationaal (NL GAAP) en internationaal (IFRS) zijn ontwikkeld op het terrein van de externe verslaggeving. Zowel voor profit als nonprofit organisaties.
  Startdatum: 2 februari 2024
   

  Finance en Treasury Management
  Het ontwikkelen van inzicht in de besluitvorming met betrekking tot corporate finance vraagstukken. Ook actuele ontwikkelingen zoals realoptions, hybride financiële instrumenten, derivaten in de jaarrekening en managementopties komen aan bod.
  Startdatum Finance: September 2024
  Startdatum Treasury Management: Augustus 2024

  Let op: voor u de module Treasury Management kunt volgen dient u eerst de module Finance te volgen.
   

  Skills Lab
  Skills Lab is bedoeld om de eigen praktijk te verdiepen, maar ook concreet te oefenen met vaardigheden. Skills Lab is opgebouwd uit door studenten samengestelde cases, intro en discussies die waar gewenst en mogelijk gekoppeld zijn aan het scriptie onderwerp.
  Startdatum: 5 april 2024
   

  Strategic Planning & Business Architecture
  Het vak richt zich op de rol van de business controller in en na het strategieproces. De controller krijgt tools aangereikt die hij kan gebruiken gedurende het proces. Hij kan ook een verandering in strategie doorvertalen naar de hele organisatie.
  Startdatum: September 2024
   

  Ondernemingsrecht
  Kennis van nationale en Europese goederen, verbintenissen, ondernemingsen faillissementsrecht.
  Startdatum: September 2024
   

  Sustainibility & Accounting
  In dit vak wordt de focus gelegd op het begrip maatschappelijke waarde, hoe benoem je dit en hoe meet je dit. Concrete invulling geschiedt aan de hand van het fenomeen 'sustainability'. Wat betekent dit voor organisaties geredeneerd vanuit strategie, besturing maar ook investeren en verantwoorden.
  Startdatum: 2 februari 2024
   

  Fiscaal Concernrecht
  Van loonheffing en omzetbelasting tot fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling.
  Startdatum: 20 oktober 2023
   

  Project Control
  Het betreft hier het opzetten en beheersen van grote programma’s en projecten.
  Startdatum: 16 februari 2024
   

  Controlling in Complexity
  Het doorgronden van de organisatiedynamiek en groepsdynamiek teneinde tot betere advisering te komen staat centraal in dit vak.
  Startdatum: 3 november 2023
   

  Transition Dynamics
  Hoe krijgt de controller vanuit zijn perspectief een organisatie in beweging en hoe kan een controller zijn medebestuurders en collega's doeltreffend overtuigen. U leert dit van ervaringsdeskundigen.
  Startdatum: september 2024
   

  M&A en Financiering in de praktijk
  Tijdens dit vak leert u een goed inzicht verwerven in het totale koop/verkoopproces van een onderneming en in de verschillende stappen in dit proces. Anderzijds leert u dieper in te gaan op een aantal mogelijke financieringsvormen.
  Startdatum: 3 november 2023
   

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen