Losse Modules | Post-Master Registercontroller

Ook als Registercontroller RC moet je jezelf blijven ontwikkelen

Verschillende modules van de Post-Master Registercontroller zijn ook los te volgen. Hieronder vindt u een overzicht van deze modules met bijhorende informatie. 

Heeft u interesse in het volgen van een losse module? Klik op de knop rechtsboven of onderaan deze pagina en vul het formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op.

Data Science & Data Analytics 
Richt zich op beslissingsondersteuning in de organisatie en de rol van de controller, waarin ruim aandacht wordt besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van data.
Start: februari 

Management Control 
De rol van de controller in complexe besluitvormingsprocessen wordt vanuit theoretisch perspectief geanalyseerd waarbij gebruik worden gemaakt van casuistiek die wordt ingebracht door CFO's.
Start: september 

Accounting Information Systems
Accounting Information Systems is gericht op de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie die wordt verstrekt gegeven in een gedigitaliseerde omgeving. Hoe krijgt een organisatie betrouwbare informatie die gebaseerd is op interne en externe bronnen, algoritmen en gekoppelde applicaties. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan actualiteiten op dit domein en het opzetten van risicomanagement.
Start Innovaties in AIS: april 
Start AIS Praktijkcasus: februari 

Financial Accounting/Externe Verslaggeving 
Toepassing van de grondslagen en de weten regelgeving die nationaal (NL GAAP) en internationaal (IFRS) zijn ontwikkeld op het terrein van de externe verslaggeving. Zowel voor profit als nonprofit organisaties.
Start: februari 

Finance en Treasury Management 
Het ontwikkelen van inzicht in de besluitvorming met betrekking tot corporate finance vraagstukken. Ook actuele ontwikkelingen zoals realoptions, hybride financiële instrumenten, derivaten in de jaarrekening en managementopties komen aan bod.
Start Finance: september 
Start Treasury Management: augustus 

Let op: voor u de module Treasury Management kunt volgen dient u eerst de module Finance te volgen.

Skills Lab 
Skills Lab is bedoeld om de eigen praktijk te verdiepen, maar ook concreet te oefenen met vaardigheden. Skills Lab is opgebouwd uit door studenten samengestelde cases, intro en discussies die waar gewenst en mogelijk gekoppeld zijn aan het scriptie onderwerp.
Start: april 

Strategic Planning & Business Architecture 
Het vak richt zich op de rol van de business controller in en na het strategieproces. De controller krijgt tools aangereikt die hij kan gebruiken gedurende het proces. Hij kan ook een verandering in strategie doorvertalen naar de hele organisatie.
Start: september 

Ondernemingsrecht
Kennis van nationale en Europese goederen, verbintenissen, ondernemingen faillissementsrecht.
Start: september 

Sustainibility & Accounting
In dit vak wordt de focus gelegd op het begrip maatschappelijke waarde, hoe benoem je dit en hoe meet je dit. Concrete invulling geschiedt aan de hand van het fenomeen 'sustainability'. Wat betekent dit voor organisaties geredeneerd vanuit strategie, besturing maar ook investeren en verantwoorden.
Start: februari 

Fiscaal Concernrecht 
Van loonheffing en omzetbelasting tot fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling.
Start: oktober 

Project Control 
Het betreft hier het opzetten en beheersen van grote programma’s en projecten.
Start: februari 

Controlling in Complexity 
Het doorgronden van de organisatiedynamiek en groepsdynamiek teneinde tot betere advisering te komen staat centraal in dit vak.
Start: november 

Transition Dynamics 
Hoe krijgt de controller vanuit zijn perspectief een organisatie in beweging en hoe kan een controller zijn medebestuurders en collega's doeltreffend overtuigen. U leert dit van ervaringsdeskundigen.
Start: september 

M&A en Financiering in de praktijk
Tijdens dit vak leert u een goed inzicht verwerven in het totale koop/verkoopproces van een onderneming en in de verschillende stappen in dit proces. Anderzijds leert u dieper in te gaan op een aantal mogelijke financieringsvormen.
Start: november 
 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen