(Gast)sprekers, docenten en programmaleiding

Executive Programs en Masterclasses Hoop, (Werk)Geluk en Liefde
Nadenken over Het Rendement van Geluk kan heel fijn zijn
 • Erik Bemelmans - Executive Director EHERO en Program Director
  Leidt als Executive Director van EHERO het executive onderwijs en onderzoek naar geluk en bevlogenheid | heeft ruim twintig jaar ervaring in verschillende managementfuncties binnen de hospitality- en FMCG-sector | behaalde drie masters op het gebied van Strategisch Management & Consul­tancy, Positieve Psychologie en Interventiekunde | legde hiermee een stevige basis voor deze rol aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

  Erik Bemelmans is Executive Director van EHERO
 • Dr. Martijn Burger - Academic Director
  Werd opgeleid tot socioloog en econoom | combineert deze kennis met andere onderzoeksgebieden zoals geografie, bestuurswetenschappen en bedrijfskunde | specialiseerde zich in kwantitatieve methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek| is wetenschappelijk directeur van de Erasmus Happiness Economics Research Organisation en universitair hoofddocent | onderzoekt geluk in organisaties en stedelijke en regionale verschillen in geluk en welvaart

  Martijn Burger is Academic Director van EHERO
 • Henri Slob MSc - Program Director
  Is expert op onder meer het gebied van liefde in organisaties | promoveert op dit onderwerp | onderzoekt specifiek hoe organisaties liefdevol bestuurd (kunnen) worden in relatie tot bedrijfseconomische en governance vraagstukken | werkt daarnaast ook nog als Junior Onderzoeker en Secretaris bij de EUR

  Henri Slob is Program Director bij EHERO
 • Dr. Emma Pleeging - Program Director
  Werkt als senior onderzoeker en projectcoördinator bij de Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO) van de Erasmus Universiteit Rotterdam| richt zich op de rol van positieve ervaringen zoals geluk en hoop in de samenleving | schrijft prijswinnende artikelen | coördineert projecten gericht op het vergroten van het welzijn van werknemers in Nederlandse organisaties | legt hierbij de focus op de onderwijs- en culturele sector

  Emma Pleeging is Program Director bij EHERO
 • Prof. dr. Meike BartelsGrondslagen van Geluk
  Werkt als hoogleraar Genetics and Wellbeing aan de VU | onderzoekt hoe genetische en omgevingsfactoren invloed hebben op geluk en op de stabiliteit daarvan | gebruikt deze kennis voor preventie van psychische problemen | maakt gebruik van het Nederlands Tweelingen Register en wereldwijde databestanden | koppelt DNA-gegevens en gegevens uit de omgeving (exposome) aan vragen over geluk 

  Meike Bartels is spreker bij Rendement van Geluk
 • Prof. dr. René ten BosRendement van GelukLiefde in Bedrijf
  Is Filosoof en Hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (RU) | kent aan zijn privéleven en hobby’s net zoveel waarde toe als aan zijn carrière | benadert zware thema’s vaak met humor en blijmoedigheid | schreef over de verhouding tussen mens en dier | filosofeert over de ecologische catastrofe die de mensheid heet, over de ondoorzichtige transparantie van water | schrijft ook over bureaucratie, gestes en tal van andere onderwerpen

  Rene ten Bos is spreker bij Rendement van Geluk en Liefde in Bedrijf
 • Leo BormansDe Waarde van HoopGrondslagen van Geluk
  Schreef de internationale bestseller The World Book of Happiness | werkte als hoofdredacteur van onderwijsbladen voor het Ministerie van Onderwijs in Brussel |is Ambassador of Happiness & Quality of Life | spreekt op internationale congressen én bij kleine gespecialiseerde workshops | zette ‘positief denken’ en ‘actief burgerschap’ op de agenda bij de Belgische overheid | doet wetenschappelijk onderzoek naar het effect van geluksinterventies

  Leo Bormans is spreker bij De Waarde van Hoop en Grondslagen van Geluk
 • Drs. Justien MarseilleHet Organiseren van GelukRendement van Geluk
  Is Trendwatcher, Futuroloog en oprichter van The Future Institute |  onderzoekt mogelijke toekomsten | bekend van feminisering van de westerse maatschappij, bottum-up economie, opkomst Markt Marxisme, de trek naar buiten de stad en media-ontwikkeling | onderzoekt ook de voorspelbaarheid van trends op grond van Big (en Small) data bij Creating 010, kenniscentrum van Hogeschool Rotterdam | werd meermaals gehonoreerd voor haar werk 

  Justien Marseille is spreker bij Het Organiseren van Geluk en Grondslagen van Geluk
 • Dr. Fleur JongepierHet Organiseren van Geluk
  Typeert zichzelf als filosoof en publicist | werkt momenteel aan haar boek ‘Bergfilosofie’ | beschrijft hierin hoe bergwandelen helpt bij thema’s als identiteit, belichaming, geluk, werk en klimaat| schrijft tweewekelijks columns voor de Volkskrant | is filosofierecensent bij Trouw | ontving de prestigieuze Heineken Young Scientist Award | vanwege haar VENI-onderzoek naar autonomie en algoritmes (NWO) en haar rol als filosoof in het maatschappelijke debat

  Fleur Jongepier is spreker bij Het Organiseren van Geluk
 • Renata Brabander - Het Organiseren van Geluk | Rendement van Geluk
  Werkt als Regiodirecteur bij Rabobank | levert vanuit deze rol een actieve bijdrage aan het oplossen van economische en maatschappelijke vraagstukken | speelt een grote rol in het creëren van een betere wereld | is kartrekker van missies zoals 'banking for food', 'growing a better world together' en het 'bevorderen van de zelfredzaamheid van vrouwen' 

  Renata Brabander is spreker bij Het Organiseren van Geluk en Rendement van Geluk
 • Dr. Ad van Nieuwpoort - Het Organiseren van Geluk | Rendement van Geluk
  Studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam | promoveerde in 2006 op ‘Tenach Opnieuw, over het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas’ | werkte als wetenschappelijk medewerker | is nu predikant | schreef ook ‘De kleine Mensengod, de Bijbel kan ons nog meer vertellen’ | breekt een lans voor een frisse lezing van de Bijbelse teksten, die ook vandaag de dag nog inspireren en veranderen

  Ad van Nieuwpoort is spreker bij Het Organiseren van Geluk en Rendement van Geluk
 • Prof. dr. Nele Jacobs - De Waarde van Hoop | Grondslagen van Geluk
  Werkt als hoogleraar Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit | bestudeert de menselijke ontwikkelingspatronen gedurende de levensloop | onderzoekt geluk gedurende levensloop alsook de factoren die daaraan bijdragen | wil vanuit een positieve kijk op de mens geluk stimuleren | hecht belang aan het vertalen van wetenschap naar praktijk 

  Nele Jacobs is spreker bij De Waarde van Hoop en Grondslagen van Geluk
 • Prof. dr. Arnold Bakker - Het Organiseren van Geluk
  Werkt als hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de EUR | is Directeur van het Center of Excellence for Positive Organizational Psychology | vervult daarnaast de rol van Adjunct Professor aan de Lingnan University te Hong Kong en Distinguished Visiting Professor aan de Universiteit van Johannesburg, Zuid Afrika | heeft vooral interesse in positief organisatiegedrag, zoals bevlogenheid, job crafting, transformationeel leiderschap, emotionele intelligentie en werkprestaties

  Arnold Bakker is spreker bij Het Organiseren van Geluk
 • Sabine Mur - Het Organiseren van Geluk
  Is organisatiepsycholoog en mede-eigenaar van het Instituut voor Interventiekunde |richt zich op de vraag: "Hoe organiseer je een organisatie zodat mensen er effectief, vitaal en met plezier samenwerken?" | gelooft in maatwerk voor team- en organisatieontwikkeling | legt hierbij de focus op positieve psychologie en het versterken van bestaande positieve elementen | biedt met haar aanpak een hoopvol perspectief, positieve energie en vertrouwen

  Sabine Mur is spreker bij Het Organiseren van Geluk
 • Prof. dr. Willem van Rhenen - Het Organiseren van Geluk
  Werkt als Hoogleraar Engagement en Productiviteit aan Business University Nyenrode en Arbo Unie| benadrukt de positieve resultaten van een integrale aanpak voor het welzijn van werknemers en werkgevers | richt zich met zijn onderzoek sinds 1998 op het voorkomen van uitval door psychische klachten| onderstreept het belang van een individugerichte aanpak | staat voor het versterken van de mentale gezondheid voor optimale prestaties op de werkvloer

  Willem van Rhenen is spreker bij Het Organiseren van Geluk
 • Dr. Jef van den Hout - Het Organiseren van Geluk
  Promoveerde in december 2016 aan de TU/e |richt zich met zijn wetenschappelijk gevalideerde tools van Flow Concepts op het regisseren van teams en organisaties naar teamflow | werd voor zijn persoonlijke doel geïnspireerd door zijn ontdekking van de kracht van flow | werkte enkele jaren als Organisatieadviseur

  Jef van den Hout is spreker bij Het Organiseren van Geluk
 • Prof. dr. Annet de Lange - Het Organiseren van Geluk
  Is werkzaam als Bijzonder Hoogleraar Duurzame Inzetbaarheid aan de Open Universiteit en als Senior Managing Consultant bij Berenschot B. V. Utrecht | is daarnaast verbonden aan buitenlandse universiteiten als Visiting Professor (Universiteit Coruna Spanje, Universiteit Stavanger en NTNU, Noorwegen) | deelt graag informatie over haar onderzoek via www.annetdelange.nl

  Annet de Lange is spreker bij Het Organiseren van Geluk
 • Prof. dr. mr. Bas Kodden - Het Organiseren van Geluk
  Kennen we als Leiderschapscoach en Managementwetenschapper | is een veelgevraagd trainer in leiderschap en verandering | verzorgt zowel nationaal als internationaal lezingen op het gebied van leiderschap en bevlogenheid | is als Directeur van het Executive MBA verbonden aan Nyenrode Business Universiteit | schreef diverse bestsellers en meer dan 100 artikelen en boeken over leiderschap, ondernemerschap en persoonlijk ontwikkeling

  Bas Kodden is spreker bij Het Organiseren van Geluk
 • Ruben van Zwieten - Het Organiseren van Geluk | Rendement van Geluk
  Kennen we als predikant en oprichter van De Nieuwe Poort op de Zuidas, een huis voor ontmoeting en inspiratie | is daarnaast adviseur van De Goldschmeding Foundation | en tevens lid van Stichting VUmc Fonds en de Monitoring Commissie Code Banken | werd door NRC en de Volkskrant uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke mensen voor de toekomst

  Ruben van Zwieten is spreker bij Het Organiseren van Geluk en Rendement van Geluk
 • Prof. dr. Patrick NullensDe Waarde van Hoop | Liefde in Bedrijf
  Werkt als hoogleraar Leiderschapsethiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en hoogleraar Ethiek aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven | is ook theoloog en ethicus | leidt het project ‘Ongemak in de Boardroom’ met MVO.nl en Nyenrode Business University | werkt samen met bestuurders werkt aan een nieuwe visie op bestuurlijk leiderschap en toezicht | is auteur van ‘Hoop als kunst van verantwoord leiderschap’

  Patrick Nullens is spreker bij De Waarde van Hoop en Liefde in Bedrijf
 • Prof. dr. Paul van TongerenDe Waarde van Hoop | Rendement van Geluk
  Is filosoof, theoloog en hoogleraar Wijsgerige Ethiek | promoveerde aan de Universiteit van Leuven op een proefschrift over de moraal van Nietzsches moraalkritiek | is bovendien buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven | houdt zich voornamelijk bezig met Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis

  Paul van Tongeren is spreker bij De Waarde van Hoop en Rendement van Geluk
 • Prof. dr. Wil Derkse - Rendement van Geluk | Liefde in Bedrijf
  Is Hoogleraar Wijsbegeerte en expert op het gebied van de Regel van Benedictus | studeerde Natuur- en Scheikunde in Nijmegen | promoveerde in de Wijsbegeerte | is als Oblaat verbonden aan de Benedictijnse gemeenschap in de Willlibrordsabdij bij Doetinchem verbonden | schreef Een levensregel voor beginners – Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven | bracht in 2021 het boek Benedictijnse stuurmanskunst – Leiding geven in dienst van de gemeenschap uit

  Wil Derkse is spreker bij Rendement van Geluk en Liefde in Bedrijf
 • Drs. Esther Kerstholt - Rendement van Geluk
  Kennen we als ervaren executive coach en internationale facilitator | begeleidt topteams, professionals en executives in veranderingsprocessen binnen de zakelijke dienstverlening | werd gecertificeerd door ICF | combineert empathie met een open, eerlijke dialoog | heeft een passie voor het benutten van individuele krachten in teams en partnerships | creëert hiermee een oordeelvrije en positieve atmosfeer voor leiderschapsontwikkeling en cultuurverandering

  Esther Kerstholt is spreker bij Rendement van Geluk
 • Drs. Gert-Jan Huisman - Rendement van Geluk
  Is gepromoveerd econoom | was CEO van Centrotec | leidde eerder een Commerzbank-vestiging in Duitsland | was consultant bij McKinsey | richtte duurzame investeringsmaatschappij Anders Invest op | bekleedt leiderschapsrollen bij Rensa Technische Groothandel, Van Dorp Installaties en Visscher-Caravelle | is bestuurlijk actief voor onder meer de Protestantse Kerk (PKN), International Christian University College, Noaber Foundation en de Huisman Foundation

  Gert-Jan Huisman is spreker bij Rendement van Geluk
 • Ben Tax - Rendement van Geluk
  Werkt sinds 1986 als directeur van Rijk Zwaan, een wereldwijd toonaangevend groenteveredelingsbedrijf in De Lier | was accountant | leidde samen met twee mede-directeuren een management buy-out om een mensgerichte bedrijfscultuur te versterken | heeft een visie die de medewerker op de eerste plaats in een bedrijf plaatst | ziet winst als middel om duurzame en aangename arbeidsvoorwaarden te bieden als primaire doelstelling

  Ben Tax is spreker bij Rendement van Geluk
 • Dr. Joke HermsenLiefde in Bedrijf
  Studeerde Filosofie en Literatuur in Amsterdam en Parijs | was 12 jaar onderzoeker | schreef bestsellers als Stil de tijd, Kairos Een nieuwe bevlogenheid en Melancholie van de onrust | won de Jan Hanlo Essay Prijs | is auteur van het Yale University Press-essay over Hannah Arendt en Rosa Luxemburg, A Good and Dignified Life | heeft zes genomineerde romans op haar naam, waaronder De Liefde dus en Blindgangers

  Joke Hermsen is spreker bij Liefde in Bedrijf
 • Joriene BeksLiefde in Bedrijf
  Is bedrijfskundige met specialisatie in Strategisch Management | heeft 20 jaar ervaring als consultant | schreef 2 bestsellers over psychologische veiligheid | inspireert, traint en coacht met humor en nuchterheid | heeft als missie dat alle medewerkers zich gehoord en gezien voelen en een positieve bijdrage leveren aan het grotere geheel | richt zich ook op kwetsbare VMBO-/MBO-jongeren via haar stichting | laat hen inzien dat het verleden niet de toekomst bepaalt

  Joriene Beks is spreker bij Liefde in Bedrijf
 • Prof. dr. Jaap Winter - Liefde in Bedrijf
  Kennen we als Hoogleraar Corporate Law, Corporate Governance and Behaviour aan de Vrije Universiteit Amsterdam | is daarnaast partner van Phyleon Leadership & Governance | adviseert toezichthouders en bestuurders over board dynamiek, governance en leiderschapsvraagstukken | schreef in 2020 samen met 25 andere hoogleraren een voorstel voor de maatschappelijke zorgplicht van bedrijven 

  Jaap Winter is spreker bij Liefde in Bedrijf
 • Mathilde LubLiefde in Bedrijf
  Werd opgeleid tot diplomaat bij Buitenlandse Zaken | werkte enkele heftige jaren in conflictgebieden | maakte daarna de overstap naar een bestaan als (team)coach en facilitator | heeft als missie: mensen in contact te laten zijn en blijven met zichzelf en met anderen | maakte een mooie podcastserie over liefdevol leiderschap | coacht op innerlijk leiderschap | is oprichter van Academie voor Liefdevol Leiderschap

  Mathilde Lub is spreker bij Liefde in Bedrijf
 • Hannah CuppenLiefde in Bedrijf
  Kennen we als therapeut en trainer | is daarnaast auteur van de bestsellers Liefdesbang, Liefdesroep en Liefdeskunst | bracht Liefdesbang ook in het Engels uit | helpt mensen om hun volle potentieel te bereiken | transformeert iemands grootste angst in iemands grootste kracht | inspireerde al talloze mensen in hun persoonlijke ontwikkeling | helpt ook bedrijven en organisaties in het herkennen en aanpakken van de bindings- en verlatingsangst-dynamiek op de werkvloer

  Hannah Cuppen is spreker bij Liefde in Bedrijf
 • Prof. dr. Aukje NautaLiefde in Bedrijf
  Is spreker, schrijver en psycholoog | schreef Nooit meer doen alsof, Tango op de werkvloer en Anders Werken | is veelgevraagd expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid| werkt ook als Hoogleraar Organisatiepsychologie, een bijzondere leerstoel | aanvaardde deze met de oratie Werk met liefde | was partner van Factor Vijf Organisatieontwikkeling | werkte bij TNO en Randstad | was daarnaast vier jaar lang kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER)

  Aukja Nauta is spreker bij Liefde in Bedrijf
 • Dr. Pauline VoortmanLiefde in Bedrijf
  Werkt als bedrijfskundige | was HR-beleidsmedewerker en projectleider in de audiovisuele industrie | switchte naar trainer van managementvaardigheden | wilde beter begrijpen wat de effecten zijn van aandacht voor harde én zachte kanten van organiseren | startte een promotie-onderzoek dat resulteerde in het proefschrift Vertrouwen werkt | richtte vervolgens advies- en trainingsbureau Trustworks BV op | schreef het praktijkboek Vertrouwen als Kompas 

  Pauline Voortman is spreker bij Liefde in Bedrijf
 • Britt BreureLiefde in Bedrijf
  Is HR Directeur bij softwarebedrijf AFAS | focust zich op het toevoegen van waarde vanuit de HR-functie | gebruikt hierbij de vorm van het behouden en verhogen van werkgeluk voor alle medewerkers | belegt daarom zoveel mogelijk verantwoordelijkheid decentraal in de organisatie | heeft als passie: gelukkige medewerkers in een inspirerende werkomgeving | streeft naar een open en informele werkcultuur | vindt het belangrijk dat alle werknemers zichzelf kunnen zijn

  Britt Breure is spreker bij Liefde in Bedrijf
 • Marjon BohréLiefde in Bedrijf
  Werd opgeleid tot bedrijfskundige en organisatiepsycholoog | werkt met leiders aan menselijkheid in organisaties | deed ervaring op als consultant, trainer en leidinggevende bij overheidsorganisaties én in profit organisaties | is gecertificeerd facilitator van de programma’s van Brené Brown en auteur van De perfectieparadox en De menselijke organisatie | doet als PhD-candidate onderzoek naar de relatie tussen leiderschapsgedrag en menselijkheid aan de Universiteit Leiden

  Marjon Bohré is spreker bij Liefde in Bedrijf

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen