Centre publications

PhD theses

 • Paardenkooper, K. (2014), The Port of Rotterdam and the maritime container. The rise and fall of Rotterdam’s hinterland (1966-2010). Erasmus Universiteit Rotterdam. Defended 13-06-2014. (abstract, full text pdf)
 • Euwe, Jeroen (2012) It is therefore both in the German and in the Dutch interest…’Dutch-German relations after the Great War. Interwoven economies and political Détente, 1918-1933Erasmus Universiteit Rotterdam. Defended 21-12-2012. (full text pdf)
   
 • Lak, Martijn (2011). Because we need them. German-Dutch relations after the occupation: economic inevitability and political acceptance, 1945-1957. Erasmus Universiteit Rotterdam. Defended 8-12-2011. (abstract, full text pdf)
 • Wubs, Ben (2006) Unilever between Reich and Empire. International business and National War Interests. Erasmus Universiteit Rotterdam.

Books

 • Goey, Ferry de (ed.), (1991) Vaart op Insulinde. Uit de beginjaren der Rotterdamsche Lloyd NV 1883-1914 (Rotterdam 1991) 143 p. ISBN 90-6440-400-1.

 • Goey, Ferry de and Hugo van Driel, Rotterdam Cargo Handling Technology 1870-2000 (Walburg Pers; Zutphen/Eindhoven, 2000) 128 p. ISBN 90-5730-145-8.

 • Goey, Ferry de (ed.),Comparative port history Rotterdam-Antwerp, 1880-2000. Competition, cargo, and costs (Aksant; Amsterdam, 2004) 270 p.  ISBN 90 5260 1399.

 • Goey, F.M.M. de, (1987), Geen woorden, maar daden. De relatie tussen het bedrijfsleven en de lokale overheid van Rotterdam 1945-1960 (Rotterdam) 105 p. ISBN 90-70879-99-9.

 • Goey, Ferry de, (1990) Ruimte voor industrie. Rotterdam en de vestiging van industrie in de haven, 1945-1975 (Eburon; Delft, 1990) 300 p. ISBN 90-5166-158-4.

 • Klemann, Hein A.M., Kees van Paridon (2008), In voor- en tegenspoed ... Verleden, heden en toekomst van de Nederlands-Duitse economische betrekkingen (Den Haag 2008) 92p. ISBN 9789069622422.

 • Klemann, Hein A.M., Friso Wielenga (Hrsg.) (2009), Deutschland und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert (Münster) 189 p. ISBN 978-3-8309-2200-1.

 • Sluyterman, Keetie (UU), Ben Wubs (2009) Over Grenzen. Multinationals en de Nederlandse Markteconomie (Amsterdam: Boom, 2009).

 • Wubs, Ben (2008) International business and National War Interests: Unilever between Reich and Empire (London and New York: Routledge, 2008).

Articles

 • Boon, Marten (2011), ‘Energy transition, Suez crisis and transnational transport. The case of the Rotterdam-Rhine pipeline, 1955-1960.’ Paper 15th EBHA Conference, Athens, 24-26 August. PDF
 • Boon, Marten (2012), 'Energy Transition and Port-Hinterland relations. The Rotterdam oil port and its transport relations to the West German hinterland, 1950-1975', Economic History Yearbook/Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte (2012) 2, 215-235. PDF
   
 • Euwe, J.J. (2009). Amsterdam als Finanzzentrum für Deutschland, 1914-1931. in: Deutschland und die Niederlande. Münster: pp. 153-172. ISBN 978-3-8309-2200-1.
 • Euwe, J.J.  (2009). Le marché de l'art aux Pays Bas de 1940 à 1945. Culture et médias sous l’Occupation. Des entreprises dans la France de Vichy. Parijs. ISBN 978-2-7355-0700-9.
   
 • Goey, F.M.M. de, H. van Driel (1993), ‘De relatie tussen overheid en bedrijfsleven in de Rotterdamse haven’, in: H. van Driel (red.), Ontwikkeling van bedrijfskundig denken en doen: een Rotterdams perspectief (Eburon; Delft, 1993) 113-131. ISBN 90-5166-362-5.
 • Goey, F.M.M. de, P. Th. van de Laar (1995), ‘Scheepsfinanciering: een comparatief perspectief’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. Themanummer Geld en water. Banken, verzekeringen en scheepvaart in de negentiende en twintigste eeuw 14 (1995) 23-62. ISSN 0167-9988.
 • Goey, Ferry de (2003),‘Port of Rotterdam: land-use policy during the 20th century’, in: Reginald Loyen, Erik Buyst and Greta Devos (eds.) Struggling for Leadership: Antwerp-Rotterdam Port Competition between 1870-2000 (Physica Verlag/Springer-Verlag Company; Heidelberg/New York, 2003) 221-235. Contributions to economics series ISBN 3-7908-1524-1/ISSN 1431-1933.
 • Goey, Ferry de (2005), ‘De haven van Rotterdam in de periode 1945 – 1970’, in S. van de Velde (red.), Kranen over de wal. De grote Rotterdamse metaal- en havenstaking van 1970 (Amsterdam 2005) 42-56. ISBN 90 5260 1917.
 • Goey, Ferry de (2005), ‘The cruise industry in the twentieth century.’ Revista de Historia Transportes, Servicios y Telecomunicaciones (TST) no. 9 (Diciembre de 2005) 90-110. ISSN 1578-5777.
 • Goey, Ferry de (2007) contributions in: John B. Hattendorf (editor-in-chief) The Oxford Encyclopedia of Maritime History (Oxford University Press). 4 Volumes. ISBN13: 9780195130751.
  ‘Bulk Carrier’ (Volume I, p.326).
  ‘Container Ship’ (Volume I, p.489-490).
  ‘Rotterdam’ (Volume III, p. 447-448).
  ‘Tankers’ (Volume IV, p. 90).
  ‘Trading Vessels: Modern Vessels’ (Volume IV, p. 179-187).
 • Goey, Ferry de, (2007) ‘De Holland Amerika Lijn, Carnival Cruises en de cruise-industrie in de twintigste eeuw’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 26:1 (2007) 17-39. ISSN 0167-9988.
 • Goey, Ferry de, Ben Wubs (2008), 'US multinationals in the Netherlands in the 20th century: "The open gateway to Europe”’ , in Hubert Bonin and Ferry de Goey (eds.) American Firms in Europe 1880-1980. Strategy, Identity, Perception and Performance (Genève) p.149-184.
 • Goey, Ferry de, Hugo van Driel (2009), 'Rotterdam und das Hinterland (1920 bis 1995)', Hein A.M. Klemann und Friso Wielenga (Hrsg.), Deutschland und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert (Waxman; Münster) 127-153. ISSN 1436-3836. ISBN 978-3-8309-2200-1.
   
 • Klemann, H.A.M. (2007) ‘Entwicklung durch Isolation. Die niederländische Wirtschaft 1914–1918.’Jahrbuch Zentrum für Niederlande-Studien (18) 2007, 131-157.
 • Klemann, H.A.M. (2007). 'Die Niederlande und Deutschland: Wirtschaftliche Integration und politische Konzequenzen 1860-2000'. in: Jahrbuch Zentrum fur Niederlande Studien 17. Münster. pp. 101-118.
 • Klemann, H.A.M. (2007). 'Ontwikkeling door isolement. De Nederlandse economie 1914-1918'. in: Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog. Soesterberg: 2007. pp. 232-271.
 • Klemann, H.A.M. (2007). 'Een handelsnatie zonder handelspolitiek'. in: Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie. Amsterdam: 2007. pp. 241-252.
 • Klemann, H.A.M. (2008) ‘Did the German Occupation (1940-1945) Ruin Dutch Industry?’ Contemporary European History 17 (2008) 4, 457-481.
 • Klemann, H.A.M. (2008). ‘Political development and international trade: The Netherlands 1929-1941.’ In: Margrit Müller and Timo Myllyntaus (eds.) Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalisation and Deglobalisation (Bern 2008) 297-322.
 • Klemann, H.A.M. (2008). 'Inleiding'. In: Hein A.M. Klemann en Kees van Paridon, In voor- en tegenspoed ... Verleden, heden en toekomst van de Nederlands-Duitse economische betrekkingen (Den Haag 2008) 9-12.
 • Klemann, H.A.M. (2008). 'Waarom bestaat Nederland eigenlijk nog? Nederland-Duitsland: Economische integratie en politieke consequenties, 1860-2000'. In: Hein A.M. Klemann en Kees van Paridon, In voor- en tegenspoed ... Verleden, heden en toekomst van de Nederlands-Duitse economische betrekkingen (Den Haag 2008) 13-44 en 79-83.
 • Klemann, H.A.M. (2009). Die Niederlande und Deutschland, oder verschwindet die nationale Ökonomie? Eine Einleitung. in: Hein A.M. Klemann und Friso Wielenga (Hrsg.), Deutschland und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert (Münster 2009) ISBN 978-3-8309-2200-1.
 • Klemann, H.A.M.  (2009), 'Wirtschaftliche Verflechtung im Schatten zweier Kriege 1914-1940.’ In:  Hein A.M. Klemann und Friso Wielenga (Hrsg.), Deutschland und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert (Münster 2009) 7-17. ISBN 978-3-8309-2200-1.
 • Klemann, H. A. M. and Schenk, J. (2013), 'Competition in the Rhine delta: waterways, railways and ports, 1870–1913', The Economic History Review. doi: 10.1111/j.1468-0289.2012.00679.x Abstract
 • Klemann, Hein A. M. (2012) ‘Vlissingen als haven voor het Duitse achterland.’ In: Tobias van Gent en Pieter Ippel, Zeeland en de wijde wereld. Liber Amicorum voor Willem van den Broeke (Roosevelt Academy: Middelburg 2012) 27-47.
   
 • Lak, M. (2007) Stunde Null. Zonder Duitsland geen economisch herstel. De Academische Boekengids. pp. 13-15.
 • Lak, M. (2008) 'Een hartstochtelijke Europeaan'. Tijdschrift voor Geschiedenis. pp. 511-512.
 • Lak, M. (2008) 'Hoe veel bij hetzelfde bleef: de Dresdner Bank 1945-1957'. Tijdschrift voor Geschiedenis. pp. 508-509.
 • Lak, M. (2009), Wat te doen met de Duitsers?. Britse en Amerikaanse plannen voor denazificatie en economisch herstel. De Academische Boekengids. pp. 24-28. ISSN 1567-7842.
 • Lak, M. (2009) Anfänge und Auswirkungen der Montanunion auf Europa. Historische Zeitschrift. pp. 856-856. ISSN 0018-2613.
 • Lak, M. (2009)"Eine Angelegenheit von fundamentaler Bedeutung". Die Wechselwirkung der ökonomischen und politischen Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland, 1945-1949. in: Deutschland und die Niederlande. Munster: . pp. 45-85. ISBN 978-3-8309-2200-1.
 • Lak, M. (2010) '"Onze welvaart valt en staat met die van Duitschland". Opvattingen over naoorlogs Duitsland bij de Nederlandse regering in Londen en de illegale pers tijdens de Tweede Wereldoorlog', Tijdschrift voor Geschiedenis 121, No. 3 (2010) 400-413.
   
 • Paardenkooper, Klara (2011) ‘Cherishing the stepchild of container transport (1966-2010) How and why did the German and Dutch governments keep rail container transport in the race against their cheaper competitors?', 15th EBHA Conference, Athens, Greece, 24-26 August 2011.
 • Paardenkooper, Klara (2011) Liberalization of the German and Dutch Railways and the containerization of the hinterland of Rotterdam (1966-2010)', 4th Annual Conference of Competition and Regulation in Network Industries, Brussels, Belgium, 25 November 2011. PDF
 • Paardenkooper, Klara (2012) Globalization, regionalization and the hinterland of Rotterdam The case of rail container shuttles (1966-2010) EBHA - BHSJ Paris 2012: Business enterprises and the tensions between local and global, Paris, 30 Aug-1 Sep 2012. PDF
 • Paardenkooper, Klara (2012) Containerization of Rotterdam’s Hinterland (1966-2010), a stimulus of European Economic integration, in: Europeanisation in the 20th century: the historical lens/ Pour une lecture historique de l'européanisation au XXe siècle (Brussel 2012) 185-203. PDF

 

 • Schenk, Joep and Marten Boon, Trading Places. How merchants shaped the Rotterdam-Ruhr axis in the first’global economy, 1870-1914, 16th annual conference EBHA. PDF
 • Schenk, J.,  E.-M. Roelevink, (2011) Dutch-German coal business, 1918-1925. Paper for the 15th Annual Conference of the European Business History Association 2011 (Athens, 2011). PDF
   
 • Wubs, Ben, (2007) ‘Unilever’s Struggle for Control. An Anglo-Dutch Multinational under German Occupation’ in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 1 p. 57-85.
 • Wubs, Ben, (2009) ‘Niederländische Multinationals in Deutschland:Das Beispiel Unilever, 1890-1960’ in: Hein A.M. Klemann, Friso Wielenga, Deutschland und die Niederlande Deutsch-niederländische Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert (Münster: Waxmann Verlag) p.173-186.
 • Wubs, Ben, (2009),‘US Multinationals in the Netherlands. Three cases: IBM, Dow Chemical, and Sara Lee’ in: Hans Krabbendam, Cornelis A. van Minnen, Gilles Scott-Smith, Four Centuries of Dutch-American Relations 1609-2009 (Boom in Amsterdam and State University of New York Press in Albany, New York) p.785-796.
 • Wubs, Ben, (2010), ‘Le Combat pour l’Autonomie d’Unilever sous l’Occupation Nazie’, Sabine Effosse, Marc de Ferrière Le Vayer, Hervé Joly and Jean-Pierre Williot Les entreprises de biens de consommation sous l'Occupation (Tours: Presses universitaires François Rabelais) p.303-319.
 • Wubs, Ben, Keetie Sluyterman (2010), ‘Multinationals and the Dutch Business System: The Cases of Royal Dutch Shell and Sara Lee’, Business History Review, 84 (Winter 2010) p.799-822.
 • Wubs, Ben, (2010),‘A Dutch Multinational’s Miracle in Post-war Germany’, in: Economic History Yearbook 2012/1, pp. 15- 41.
 • Wubs, Ben, (2010), ‘Comparing three Dutch international entrepreneurs in the interwar period’, in: Werner Plumpe (ed.), Der Erfolg des Unternehmers in internationale Perspektive (München, forthcoming 2012).

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes