Archives

Archives in the Netherlands

Public archives

Nationaal Archief, Inventaris van het archief van de Nederlandse Delegatie bij de Eerste en Tweede Algemene Verkeers- en Doorvoerconferentie te Barcelona (1921) en Geneve (1923), 1919-1927. Nummer archiefinventaris: 2.05.32.22. 

Nationaal Archief, Inventaris van het archief van de Centrale Commissie van de Rijnvaart van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1826-1953. Inventarisnummer: 2.16.99.

Nationaal Archief, Inventaris van het archief van mr. C.A.F. Kalhorn als Rijnvaart- respectievelijk Verkeersattaché bij de Ambassade der Nederlanden in Bonn, 1950-1960. Inventarisnummer: 2.16.33.

Gemeentearchief Rotterdam, Archief Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, 1932-1963. Toegangsnummer: 589.01. 

Company archives

Gemeentearchief Rotterdam, Archief Koninklijke Van Ommeren, 1839-1999. Toegangsnummer: 1260. 
 

Archives in Germany

Public archives

Archiv der Industrie und Handelskammer Rhein-Neckar, Mannheim.
Contact: Hertelj@mannheim.ihk.de