Diversity & Inclusion

Mission

The "Diversity & Inclusion" platform has long been engaged in the development of all aspects of diversity and inclusion to create a safe learning and work environment and social justice for everyone within Erasmus School of Law. The platform points out current issues around this theme and connects, supports, exchanges information and gives advice to everyone within the faculty.

Prof. Franziska Weber has been appointed as Faculty Diversity Officer to safeguard the realization of Diversity & Inclusion within Erasmus School of Law.

Contact: diversityesl@law.eur.nl.

  • For Diversity & Inclusion at EUR level, please visit this website.
  • Keep an eye on the MyFuture page for future activities on diversity and inclusion. 

News

Rechtspraak, samenleving en diversiteit

Datum: woensdag 11 mei 2022, 17.00-18.30 (met aansluitend nog een borrel)
Plaats: op campus.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
diversityesl@law.eur.nl

De rechtspraak vervult een onmisbare rol in onze dynamische en pluriforme samenleving. Om die rol de nodige aandacht te geven én om studenten op persoonlijke wijze te laten kennismaken met de rechtspraak, organiseert Erasmus School Law in samenwerking met Rechtbank Rotterdam een Meet&Greet voor studenten.

Ben jij geïnteresseerd in het thema ‘rechtspraak, samenleving en diversiteit’? En wil je meer weten over rechtspraak en over de ervaringen van mensen die daar werkzaam zijn? Grijp dan nu je kans en meld je aan voor een Meet&Greet met de rechtbank!

Na een introductie van het thema en van de sprekers van de rechtbank, is er gelegenheid om in kleiner groepsverband nader kennis te maken met de verschillende sprekers van Rechtbank Rotterdam. Aan die sprekers kun jij bijvoorbeeld al jouw vragen stellen over rechtspraak in onze (diverse) samenleving, maar bijvoorbeeld ook over werken bij de rechtspraak. Na de activiteit vindt een borrel plaats, waar je met de sprekers verder in gesprek kunt treden.

Voel je vrij om deze uitnodiging te delen met anderen die ook geïnteresseerd zijn. Iedereen is van harte welkom om zich aan te melden voor deze activiteit, maar wees er snel bij, want vol is vol.

Wij hopen jou op 11 mei 2022 te mogen ontvangen!

Met vriendelijke groet,

Platform Diversiteit & Inclusie ESL + Rechtbank Rotterdam

Onderzoek Diversiteit in het onderwijsmateriaal Bachelor Erasmus School of Law

In 2018 is er vanuit het Diversity&Inclusion Platform een onderzoek verricht naar de diversiteit in het onderwijsmateriaal in de Bachelor. Omdat in de Bacheloropleidingen van Erasmus School of Law gewerkt wordt met probleemgestuurd leren (PGL), bestaat het grootste deel van het onderwijsmateriaal uit zogenaamde ‘problemen’. In deze problemen (vergelijkbaar met casussen) komen actoren voor. In het door het Diversity&Inclusion Platform verrichtte onderzoek zijn de actoren uit de problemen geclassificeerd naar geslacht (m/v/onbekend), naam (westers/niet-westers) en status (laag/neutraal/hoog). Doel van dit onderzoek was om na te gaan of er in het onderwijsmateriaal sprake is van diversiteit en gelijkwaardigheid (bijvoorbeeld gelijke verdeling man/vrouw) en of de actoren in het onderwijsmateriaal een enigszins representatieve afspiegeling zijn van de samenleving en studentenpopulatie (gebruik van westerse en niet-westerse namen). Tot slot is onderzocht in hoeverre de status van de actoren verdeeld is over het geslacht en de achtergrond van de gebruikte personages.

De opleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht en Criminologie hebben elk drie jaren met acht blokken. In vrijwel alle blokken wordt er gebruik gemaakt van acht problemen. In dit onderzoek zijn bijna 500 problemen onderzocht en zijn de actoren geclassificeerd.

Uit het onderzoek in 2018 bleek dat het merendeel van de gebruikte actoren in de problemen mannelijk is (69%) tegenover 31% aan vrouwelijke actoren. In 2018 had 77% van de actoren een westerse naam, tegenover 23% aan niet-westerse namen. Bovendien was de status die aan bepaalde actoren was toegekend regelmatig stigmatiserend. Opvallend was dat bijvoorbeeld een burgemeester in een probleem altijd een man was en een slachtoffer vaak vrouwelijk. Daders uit problemen hadden vaker een niet-westerse naam dan bijvoorbeeld advocaten. In onderstaande tabel zijn de resultaten van het onderzoek uit 2018 opgenomen:

Tabel 1: Resultaten onderzoek diversiteit onderwijsmateriaal in 2018

 

 

%man

%vrouw

%westerse naam

%niet-westerse naam

B1 RG

 

66%

34%

83%

13%

B2 RG

 

74%

26%

74%

9%

B3 RG

 

65%

35%

74%

5%

      

B1 RC*

 

52%

48%

92%

4%

B2 RC*

 

74%

26%

89%

11%

B3 RC*

 

75%

25%

25%

75%

      

B2 FIS*

 

67%

33%

83%

15%

B3 FIS*

 

75%

25%

94%

6%

* Alleen de vakken die niet overlappen met de Rechtsgeleerdheid vakken zijn opgenomen.

De resultaten van het onderzoek in 2018 zijn ingedeeld in de bachelorberaden. De blokcoördinatoren hebben aangegeven kritisch naar de diversiteit in hun onderwijsmateriaal te kijken, en enkele blokcoördinatoren hebben de resultaten van hun eigen vak opgevraagd. Belangrijk te vermelden is dat de verschillen tussen de vakken groot zijn. Er zijn vakken die het in 2018 al goed deden op het gebied van diversiteit in de actoren, maar er waren ook vakken waar verbetering mogelijk was.

In 2021 is het onderzoek opnieuw verricht om na te gaan of het onderwijsmateriaal in de afgelopen drie jaar meer divers en inclusief is geworden. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat veel vakken een (kleine) positieve verandering ten opzichtevan de situatie in 2018 laten zien. Veel vakken hebben meer vrouwelijke actoren in hun problemen opgenomen en de actoren hebben een meer diverse achtergrond. Dit geldt echter niet voor alle vakken en helaas zijn de verschillen gemiddeld genomen marginaal. In onderstaande tabel worden de resultaten van het onderzoek uit 2021 gedeeld:

Tabel 2: Resultaten onderzoek diversiteit onderwijsmateriaal in 2021

  

%man

%vrouw

%westerse naam

%niet-westerse naam

B1 RG

 

60,5%

39,5%

72,9%

21,5%

B2 RG

 

71,1%

28,9%

71,1%

24,4%

B3 RG

 

61,4%

38,6%

83,1%

12,0%

      

B1 RC*

 

65,0%

35,0%

95,5%

4,5%

B2 RC*

 

78,7%

21,3%

87,2%

12,8%

B3 RC*

 

54,8%

45,2%

45,2%

54,8%

      

B2 FIS*

 

61,0%

39,0%

89,9%

9,2%

B3 FIS*

 

76,4%

23,6%

71,2%

8,5%

* Alleen de vakken die niet overlappen met de Rechtsgeleerdheid vakken zijn opgenomen.

De verschillen tussen beide momenten van onderzoek worden goed duidelijk in onderstaande tabel. De groen gearceerde onderdelen laten een grote verbetering zien ten opzichte van de situatie in 2018. De rood gearceerde onderdelen laten een onwenselijke wijziging zien ten aanzien van de diversiteit van het onderwijsmateriaal. 

Tabel 3: Verschillen tussen resultaten uit 2018 en 2021

  

%man

%vrouw

%westerse naam

%niet-westerse naam

B1 RG

 

-5,7%

5,7%

-9,9%

8,6%

B2 RG

 

-3,2%

3,2%

-2,9%

15,4%

B3 RG

 

-3,4%

3,4%

9,4%

6,8%

      

B1 RC*

 

16,2%

-16,2%

3,8%

0,2%

B2 RC*

 

4,9%

-4,9%

-1,7%

1,7%

B3 RC*

 

-20,2%

20,2%

20,2%

-20,2%

      

B2 FIS*

 

-6,0%

6,0%

7,3%

-6,1%

B3 FIS*

 

0,9%

-0,9%

-23,3%

2,9%

De percentages tellen niet altijd op tot 100%, omdat de actoren van wie het geslacht of de naam onbekend zijn ook zijn meegenomen in de berekening. Een toename van het percentage westerse namen leidt bijvoorbeeld niet automatisch tot een afname van het aantal niet-westerse namen. Het Diversiteitsplatform zal zich de komende periode verder inzetten om, in samenwerking met alle docenten, het onderwijsmateriaal nog meer divers en inclusief te maken, zodat de actoren uit de problemen een goede afspiegeling van de (studenten)populatie zijn.

Indien gewenst kunnen de resultaten per vak door de blokcoördinator opgevraagd worden bij Stephanie Wagener (wagener@law.eur.nl) of Masuma Shahid (shahid@law.eur.nl). 

Towards forming a female community at ESL

Erasmus School of Law (Photography: Michelle Muus)

In January 2022 Women@ESL met yet again in an informal atmosphere to foster their community and to discuss gender- and diversity-related topics. Women from various departments, career stages and from both academic and administrative support staff groups were present. Two important initiatives formed the core of the discussions: 1) pursuing more transparency in ESL decision-making with a view to ensuring diversity and 2) a mentoring program @ ESL.

To further build and foster the sense of community, Women@ESL decided to organize informal get-togethers every last Friday of the month. The first one of these drinks will take place on February 25, 16-17:00 - please save the date! Some program activities are also being planned. All Women@ESL will receive an invitation, but please do get in touch in case we by accident missed you.

CLI fellowship on inclusion research in teaching

Dr. Nina Holvast and Dr. Willem-Jan Kortleven have been granted a CLI fellowship for their proposal ‘Voorbij het deficitdenken: naar inclusiever onderwijs en diversiteitsbeleid aan Erasmus School of Law’ (‘Beyond deficit thinking: towards a more inclusive education and diversity policy at Erasmus School of Law’). This fellowship is given out by the Community for Learning & Innovation (CLI) and allows them both to devote 1 day a week over the course of the next 2 years to this project. The D&I platform is happy to collaborate with this important research.

For their prior research on this topic, please see here.

International Multidisciplinary Summer School

Summer School

The international multidisciplinary Summer School was held from 26 to 28 August 2021 and covered topics of diversity and inclusion via the music of the West Side Story. The Summer School stressed the importance of diversity and inclusion. Diversity was approached from a historical, legal, sociological, economic, criminological and cultural perspective. The Rotterdam Conservatory (Codarts), the Wereldmuseum and museum Boijmans van Beuningen provided the cultural approach towards diversity. Two workshops were given in a multicultural setting. The Summer School showed that diversity is multi-interpretable and allowed the students to take an out-of-the-box approach towards the theme of diversity and inclusion.

The Summer School was organised by Emese von Bóné of Erasmus School of Law and Paul van de Laar of Erasmus School of History, Culture and Communication

An impression with pictures of the activities can be found below.

More news

Please find hereunder previous events and Diversity & Inclusion-related news.

Minor Diversity & Inclusion

Dr. Emese von Bóné and Professor Dr. Paul Van De Laar have developed the MINOR Smart Perspectives of Diversity&Inclusion for Bachelor students of Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden and TU Delft. It is English-taught and multidisciplinary!

Erasmus School of Law (ESL) and Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) offer this new, multidisciplinary minor Diversity & Inclusion starting in the new academic year (September 2022). It is one of the great but also complex themes of our time. Aspects of History, Law, Economics, Social Sciences, Criminology and Liberal Arts will be presented in this minor. The cultural dimension is of fundamental importance in the discussion of inclusiveness. That is why ARTS & CULTURE serves as a unique connecting link in this minor.

For more information click here.
You can send an email to vonbone@law.eur.nl if you have any questions.

Looking for student assistant

Do you have an interest in diversity&inclusion? Do you speak Dutch and English? Do you have data analysis skills? Then apply as our student assistant before 1 April 2022. Further information can be found here

Women in Academia event

Upon invitation of Dean Suzan Stoter female researchers were invited to a Women in Academia event on Friday, 5th November 2021. During the event they discussed the experiences of women in academia with Honorary Doctorate holder professor Katharina Pistor. They talked about career choices, challenges and female leadership. The event was as an opportunity to meet, to acquaint, to have fun and to share in an interactive session to strengthen the inclusiveness and with that the quality of the academic community of Erasmus School of Law. Inspired by this kick-off event, plans were made for various future meetings involving women and men!

New collaboration with Orde van Advocaten in the making!

The Erasmus School of Law diversity platform is teaming up with the ‚Platform inclusie en diversiteit‘ of the Orde van Advocaten. This is an association of 37 lawyers founded in February 2021 to foster diversity and inclusion in the advocacy. The goal of the envisaged cooperation is to raise awareness of the current diversity culture in the advocacy and to jointly enhance it. Erasmus School of Law with its very diverse student population is a natural candidate for such a collaboration. Project ideas that concern among other a mentoring program are currently being worked out.

EUR voted most inclusive employer

Recently EUR was voted the most inclusive employer of 2020. The 'De Bart' award was presented via NPO Radio 1 (Dutch only) and was accepted live by HR policy advisor Judith Wiskie. 'De Bart' was named after Bart de Bart, who founded SWOM (Foundation for Customised Studying & Working). SWOM aims to help Young Professionals with a disability progress in their professional life and career.

Meet-up met de advocatuur

Stichting Bridges Network heeft als doel het verder verbinden van studenten met een multiculturele achtergrond en werkgevers in de (commerciële) advocatuur om zo geïnteresseerde studenten aan een mooi netwerk te helpen en kennis en bekendheid te vergroten met betrekking tot (commerciële) advocatenkantoren. Ben jij een bachelor student of masterstudent rechten met een multiculturele achtergrond en ben je benieuwd naar de verhalen van advocaten die werken bij commerciële advocatenkantoren? Dan meld je aan voor een bijeenkomst over culturele diversiteit bij commerciële advocatenkantoren! 

Wanneer: donderdag 18 november 2021, 15.30-17.00.

Aanmelden: kan t/m 15 november 2021 via info.bridgesnetwork@gmail.com. Er zijn maar beperkte plekken beschikbaar op kantoor, dus meld je snel aan! First come, first serve. Overige deelnemers kunnen ook digitaal deelnemen via Microsoft Teams. 

Han Entzinger Award for the Best Master Thesis on Migration and Diversity

The Erasmus Migration and Diversity Institute organises the annual Han Entzinger Award for the Best Master Thesis on Migration and Diversity. Master theses from any MA or MSc program at Erasmus University Rotterdam are eligible. Nominations may only be made by the master thesis’ first supervisor(s). Supervisors (from any EUR/ISS department) may nominate max. 1 master thesis. The nominated student needs to have graduated during or since the 2020-1 academic year. To nominate, please send a copy of the master thesis with a short (3-4 line) motivation to Nathan Levy (levy@essb.eur.nl). The deadline for sending in your nominations is 17:00 on 8 November 2021.

An award jury will review the nominated theses on the following criteria:

  • The thesis provides an innovative perspective on migration and diversity
  • The thesis is based on a sound methodology and research design 
  • The thesis provides an excellent contribution to the academic literature on migration and diversity (either in migration studies or in a mainstream discipline)
  • The thesis is well-written and structured

The award jury consists of Prof.dr. Susanne Janssen (ESHCC), Prof.dr. Peter Scholten (ESSB), and Dr. Nanneke Winters (ISS). The jury is chaired by Prof.dr. Han Entzinger. The winner will be announced in mid-November, and presented at the next EMDI seminar on 25 November 17:00.

Building New Blocks

Building New Blocks offers financial support to EUR students and staff for developing and evaluating projects that aim to promote equal opportunities in primary, secondary, and higher education. Do you want to pilot a mentorship programme for Rotterdam's high school students? Do you have an idea that can increase students' sense of belonging?

Then apply now!

Deadline: 30-06-2021 or 30-09-2021 

Mosaic 2.0 – new scholarships

Mosaic 2.0 is a PhD scholarship program aimed at the under-represented group of graduates with a migration background from Africa, Asia, the Caribbean, Central and South America and Turkey in the Netherlands. The procedure consists of a pre-proposal and a full proposal. Mosaic 2.0 is a science-wide program; any research topic can be eligible. Candidates do not submit the application themselves; this is done by an intended supervisor.

The deadline for submitting pre‐proposals is 28 September 2021 14:00.
The deadline for submitting full proposals is 8 March 2022 14:00.

Please visit the following link for further information.”

Athena Award Nomination Invitation

The FAME Athena Award recognizes staff and students who make a substantial contribution to the position of female talent within the academic environment.

Do you know an initiative which has made an extraordinary contribution to the position of female talent within the EUR or Erasmus MC?

Nominate these colleagues or students for the FAME Athena Award!

You can nominate the initiative with all members included through the webform until Friday 10th September 2021! The criteria and guidelines regarding the nomination of an initiative can be found in the regulations. Questions? Email: Fame@eur.nl

ECHO Awards

Students can be nominated for the ECHO Award 2021, a prize organized by the Expertise Centre for Diversity Policy, for excellent talent with a non-Western background in higher education. The ECHO Award consists of a Summer Course at UCLA in the United States, access to ECHO’s extensive and participation in ECHO's leadership program. Students who stand out because of their entrepreneurial spirit, organizational skills, active social involvement and constructive approach to challenges related to exclusion, can be nominated.

Further information and application at https://www.eur.nl/en/echo-awards-2021.

Deadline for application: 14-6-2021 (09.00 AM)


Diversiteit, rechtspraak en de samenleving (Dutch)

De rechtspraak vervult een onmisbare rol in onze samenleving; een samenleving die steeds aan verandering onderhevig is. Dat vraagt om continu meegroeien van de rechterlijke macht en binnen die ontwikkeling fungeert diversiteit onder meer als centrale waarde. Om deze thematiek de aandacht te geven die het verdient en om studenten op persoonlijke wijze te laten kennismaken met de rechtspraak, organiseert Erasmus School Law een Meet&Greet.

Meer informatie vindt u hier.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes