Diversiteit & Inclusie

Missie

Het platform ‘Diversiteit & Inclusie’ houdt zich al sinds 2018 bezig met het bevorderen van alle aspecten van diversiteit en inclusie om zo een veilige leer- en werkomgeving en sociale rechtvaardigheid te creëren voor iedereen binnen Erasmus School of Law. Het platform identificeert actuele vraagstukken rondom dit thema en verbindt, ondersteunt, wisselt informatie uit en geeft advies aan iedereen binnen de faculteit.

Daarnaast is prof. Franziska Weber aangesteld als Faculty Diversity Officer om de realisatie van Diversiteit & Inclusie binnen Erasmus School of Law te waarborgen.

Contact: diversityesl@law.eur.nl.

Nieuws

Erasmus School of Law

Evenement Bridges Network voor rechtenstudenten

Studenten meld je nu aan!    

Op 12 oktober 2023 organiseert Bridges Network weer een event voor biculturele en/of eerste-generatie bachelor en masterstudenten rechten. Het event vindt plaats bij De Roos, om 16.00 uur. Lees hieronder meer en meld je aan!    

WIE?   

Ben jij een eerstegeneratie en/of biculturele bachelor- of masterstudent rechten en ben je benieuwd naar de verhalen van advocaten die werken bij commerciële advocatenkantoren? Vind je dat jij de potentie hebt om te werken bij een groot en internationaal kantoor, maar voel je toch enige afstand met dergelijke kantoren? Twijfel je bijvoorbeeld om bij een commercieel kantoor te solliciteren omdat je denkt je daar niet thuis te voelen? Of twijfel je om andere redenen? Of ken je niemand die bij een groot advocatenkantoor werkt of wil werken, en wil je daar verandering in brengen? Wees dan van harte welkom op dit event!    

WAT?  

Leer op 12 oktober ervaren (biculturele) advocaten kennen, luister naar hun visie en verhalen, en ga op interactieve wijze met hen en andere geïnteresseerde studenten in gesprek!    

WAAR?  

Deze keer niet op de Zuidas maar in Amsterdam-Noord op het innovatieve kantoor van De Roos Advocaten (uitstekend bereikbaar met OV!).      

AANMELDEN? 

Via het aanmeldformulier op onze website (onder Events). Er is beperkt plek, dus meld je snel aan. Studenten die nog niet eerder op een event van Bridges Network zijn geweest krijgen voorrang.   

Erasmus School of Law

Lancering van de Diversiteitskalender ‘Diversity Days’

De afgelopen maanden hebben we binnen het Diversiteits- en Inclusieplatform van Erasmus School of Law hard gewerkt aan een inclusieve en diverse kalender, genaamd ‘Diversity Days’. Deze kalender bevat feestdagen van wereldreligies, herdenkingsdagen en bewustzijnsdagen in het kader van inclusie zoals de Internationale Dag voor Afschaffing van de Slavernij, Wereld Autisme Dag en Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie. U kunt de kalender heel gemakkelijk toevoegen aan uw eigen Outlook-agenda, zonder dat er wordt weergegeven dat u ‘bezet’ bent wegens een dag uit de diversiteitskalender. Volg de onderstaande handleiding om Diversity Days onderdeel te maken van uw eigen Outlook-account en voortaan op de hoogte te zijn van verscheidene interessante dagen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons altijd bereiken op diversityesl@law.eur.nl.

Start van het Mentorproject 2022-2023

Afgelopen vrijdag 20 januari heeft de openingsborrel en daarmee de officiële start van het Mentorproject plaatsgevonden. Het doel van het programma is het koppelen van eerste-generatie-studenten aan ervaren professionals, werkzaam in de rechtspraktijk of -wetenschap, waarbij meerdere contactmomenten zullen plaatsvinden. Hierdoor kan eerste-generatie-studenten de mogelijkheid worden gegeven zich te oriënteren op een carrière in de rechtspraktijk of -wetenschap, met de nadruk op het ontwikkelen van professionele vaardigheden. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat eerste-generatie-studenten bijzondere uitdagingen ervaren tijdens hun studie maar vooral ook bij de overgang naar de beroepswereld.  Daarbij ligt de focus van het project tevens op diversiteit, zowel met betrekking tot de groep studenten, als het scala aan mentoren (zie hier de lijst van mentoren).

Kennismaking

Tijdens de openingsborrel konden de mentoren en studenten elkaar voor het eerst ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Allereerst is er een presentatie over het inhoudelijke programma gegeven, waarna studenten en mentoren meededen aan een activatieoefening waarbij ze zichzelf op een creatieve manier voor konden stellen. Vervolgens zijn de gekoppelde mentoren en studenten in tweetallen op pad gestuurd om het nieuwe Langeveld-gebouw te ontdekken en elkaar beter te leren kennen. Na de wandeling kwam iedereen weer bijeen voor de borrel.

Inhoudelijk programma

De komende maanden zullen de studenten en mentoren elkaar minstens één keer per maand zien, waarbij zij zelf invulling mogen geven aan hun bijeenkomst (bijvoorbeeld een meeloopdag). De studenten zullen tevens workshops krijgen die gericht zijn op persoonlijke groei en professionele vaardigheden en zullen meerdere intervisiemomenten met een loopbaancoach hebben. In juni zal er een afsluitende borrel plaatsvinden waarbij teruggekeken zal worden op deze pilotversie van het Mentorproject.

Voor meer informatie, neem contact op met mentorproject@law.eur.nl.


Minor D&I

Een succesvol eerste jaar van de Minor Smart Perspectives of Diversity & Inclusion

De benadering van diversiteit en inclusie in verschillende contexten kan worden gerekend tot een belangrijk en complex thema van deze tijd. Daarom hebben Emese von Bόné, universitair docent aan Erasmus School of Law, en Paul van de Laar, hoogleraar stadsgeschiedenis aan Erasmus School of History, Culture and Communication, in dit academisch jaar de nieuwe multidisciplinaire minor Smart Perspectives of Diversity & Inclusion aangeboden. In de minor hebben studenten dit thema vanuit historisch, juridisch, economisch, sociologisch, criminologisch en cultureel perspectief onderzocht. De culturele dimensie is van fundamentele betekenis in de discussie over inclusiviteit. In de minor is cultuur de verbindende schakel, en dat maakt deze minor uniek binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op 10 november 2022 hebben de studenten hun eindpresentatie gegeven op basis van de casus Salomé van Oscar Wilde met muziek van Richard Strauss. De eindpresentatie vond plaats in een rechtbanksetting in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam.


 Prof. Annelien Bredenoord
Erasmus School of Law (Photography: Anne Knoop)

Ontmoeting tussen Women@ESL en de rector

Women@ESL is het netwerk voor alle vrouwelijke medewerkers van Erasmus School of Law met als doel de vrouwelijke gemeenschap te versterken en zich bezig te houden met gender-evenwicht en diversiteitsgerelateerde onderwerpen. Op 24 juni was er een bijeenkomst (Q&A) met prof.dr. Annelien Bredenoord, de eerste vrouwelijke rector van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In een open en levendige sfeer konden deelnemers vragen stellen over het diversiteitsbeleid van de universiteit, maar ook hun diversiteitsgerelateerde ervaringen delen en constructieve feedback geven.


Erasmus School of Law (Photography: Anne Knoop)

Meet & Greet Rechtbank Rotterdam

Op 11 mei heeft ESL in samenwerking met Rechtbank Rotterdam een meet and greet georganiseerd voor geïnteresseerde studenten. Tijdens deze meet and greet stond het thema ‘rechtspraak, samenleving en diversiteit’ centraal. Onder de aanwezige sprekers waren niet alleen rechters, maar ook rechters in opleiding. Nadat iedere spreker zichzelf introduceerde, werden de studenten in groepen opgesplitst en per ronde gekoppeld aan één van de sprekers opdat de studenten vragen aan de sprekers konden stellen en de conversatie aan konden gaan over de rol van diversiteit binnen de rechtspraak. De meet and greet is afgesloten met een borrel in het Erasmus Paviljoen waar alle deelnemers nog contactgegevens met elkaar uit konden wisselen.


Vrouwen in academia
Erasmus School of Law (Photography: Michelle Muus)

Op weg naar het vormen van een vrouwelijke gemeenschap bij ESL

In januari 2022 kwam Women@ESL opnieuw bijeen in een informele sfeer om hun gemeenschap te bevorderen en om gender- en diversiteitsgerelateerde onderwerpen te bespreken. Vrouwen van verschillende afdelingen, loopbaanfasen en van zowel wetenschappelijke als administratief ondersteunende stafgroepen waren aanwezig. Twee belangrijke initiatieven vormden de kern van de discussies: 1) streven naar meer transparantie in ESL-besluitvorming met het oog op diversiteit en 2) een mentorprogramma @ESL.

Om het gemeenschapsgevoel verder op te bouwen en te koesteren, organiseert Women@ESL elke laatste vrijdag van de maand informele bijeenkomsten. De eerste van deze borrels vindt plaats op 25 februari van 1600-17:00 - noteer de datum alvast! Er worden ook enkele programma-activiteiten gepland. Alle Women@ESL zullen een uitnodiging ontvangen, maar neem alsjeblieft contact met ons op voor het geval we je per ongeluk hebben gemist.


Erasmus School of Law

Pilot mentorprogramma eerste-generatie-studenten

Ben je de eerste in jouw familie die studeert? Dan heb je tijdens jouw studie vast al bijzondere uitdagingen beleefd. Zit je bovendien nu in B3 en komt de beroepskeuze dichterbij? Geef je dan op voor de pilot van ons mentorprogramma – dan kunnen we je helpen om de overgang naar een juridische baan iets minder uitdagend te maken!

Vanuit het Diversity & Inclusion Platform is er een nieuw pilot mentorprogramma voor eerste-generatie-studenten opgezet. Het programma heeft als doel het netwerk van eerste-generatie-studenten te vergroten en hen de mogelijkheid te geven zich te oriënteren op een carrière in de rechtspraktijk en/of -wetenschap. Daarbij ligt de focus van het project tevens op diversiteit, zowel met betrekking tot de groep studenten, als het scala aan mentoren. Daarvoor worden de studenten gekoppeld aan een mentor die gespecialiseerd is in een bepaald rechtsgebied of werkzaam is in de rechtswetenschap. Veel van onze mentoren zijn zelf eerste-generatie-studenten geweest. Het traject begint in januari 2023 en zal tot en met het einde van het academisch jaar lopen.

We bieden je een mentor die je tijdens tenminste vier contactmomenten ervaringen uit de beroepswereld laat zien. Bovendien wordt een begeleidend programma met workshops aangeboden. Kennismaking met de mentor is op 20 januari 2023 om 16:00 uur. Begin juli sluiten we het programma feestelijk af met de uitreiking van een certificaat. Hier zullen mentoren en studenten samen hun ervaringen delen.

Wij zoeken:

 • Eerste-generatie-studenten;
 • Die in B3 Rechtsgeleerdheid zitten;

Qua inzet rekenen we op twee tot drie activiteiten per maand.

Geïnteresseerd? Geef je op door een e-mail te sturen naar mentorproject@law.eur.nl met je naam, studiejaar en opleiding. Geef ook een korte toelichting (max. 10 regels) van één van de uitdagingen die je voelt omdat je de eerste in jouw familie bent die aan de universiteit studeert (dat kan nu tijdens je studie zijn of een uitdaging die je ervaart met zicht op het vinden van een baan).

Je kunt je t/m 30 november opgeven. Dan kunnen we je nog voor het eind van het jaar matchen met een mentor. We gaan in December nog een persoonlijke ontmoeting met de Diversity & Inclusion Platform inplannen.

Klik hier voor een overzicht over de mentoren. Geef twee voorkeuren voor een mentor aan. We kunnen niets beloven maar zullen een zo goed mogelijke match maken.

Dit is een pilot en we zullen waarschijnlijk nog niet voor iedere geïnteresseerde student een mentor kunnen vinden. Wanneer er meer aanmeldingen dan mentoren zijn, wordt er door loting beslist.

Voor vragen kun je terecht bij mentorproject@law.eur.nl.

Wij kijken uit naar jullie inzendingen!

Met vriendelijke groet,

Erasmus School of Law Diversity & Inclusion Platform


Erasmus School of Law

Nieuwe minor SMART Perspectives on Diversity and Inclusion

Gisteren hadden we een zeer leerzame en leuke middag, waarin diversiteit in studentenpopulaties vanuit een psychologisch en pedagogisch perspectief werd besproken, onder leiding van Dr. Jacqueline Schenk. Deze sessie is onderdeel van de nieuwe minor SMART Perspectives on Diversity and Inclusion, georganiseerd door dr. Emese von Bóné (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en prof. dr. Paul Van De Laar (Faculteit Geschiedenis, Cultuur en Communicatie) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met 22 internationale studenten bespraken we verschillende aspecten van diversiteit, het belang van de context bij het bespreken en evalueren van diversiteit, en hoe aspecten van diversiteit de manier waarop we beslissingen nemen beïnvloeden.

Bedankt aan iedereen die aanwezig was en deze middag tot een succes heeft gemaakt! Met speciale dank aan Menno, Anouk Opschoor en Jolanda Opschoor van Brownies&downieS in Capelle aan den IJssel voor de heerlijke lunch en jullie enthousiaste aanwezigheid op de Erasmus Universiteit!


Erasmus School of Law

Nieuwe samenwerking tussen ESL en Stichting Bridges Network

Afgelopen 24 maart hebben ESL en Stichting Bridges Network een samenwerkingsverband opgericht ten behoeve van het vergroten van de inclusiviteit en diversiteit in het juridische werkveld. Stichting Bridges Network is een initiatief van verschillende professionals werkzaam, of werkzaam geweest, bij commerciële advocatenkantoren in Nederland. De samenwerkingsovereenkomst tussen ESL en Stichting Bridges Network heeft als doel de brug te verkleinen tussen de universiteiten en de (commerciële) advocatuur. Dit zal zich in de praktijk uiten door de verbinding te vergroten van rechtenstudenten met een bi-culturele achtergrond en werkgevers in de advocatuur, om zo geïnteresseerde studenten aan een mooi netwerk te helpen en kennis en bekendheid te vergroten met betrekking tot advocatenkantoren en de advocatuur in het algemeen. Als praktijkvoorbeelden kan er gedacht worden aan het organiseren van (online) meetings waarbij ervaringen uitgewisseld kunnen worden die raken aan culturele diversiteit en het werken binnen de advocatuur. Daarnaast zullen er lezingen georganiseerd worden waarbij een externe spreker meer zal vertellen over het belang van culturele diversiteit in grote organisaties zoals advocatenkantoren. Het platform ‘Diversiteit & Inclusie’ van ESL zal nauw betrokken zijn bij deze samenwerking. Volg de activiteiten van Stichting Bridges Network hier.


Erasmus School of Law

CLI fellowship over inclusief onderzoek in lesgeven

Dr. Nina Holvast en Dr. Willem-Jan Kortleven hebben een CLI-fellowship gekregen voor hun voorstel ‘Voorbij het deficitdenken: naar inclusiever onderwijs en diversiteitsbeleid aan Erasmus School of Law’. Dit fellowship wordt uitgereikt door de Community for Learning & Innovation (CLI) en stelt hen in staat om gedurende de komende 2 jaar 1 dag per week aan dit project te besteden. Het D&I-platform werkt graag mee aan dit belangrijke onderzoek.

Hun eerdere onderzoek over dit onderwerp kan je hier vinden.


Erasmus School of Law

Minor Diversiteit en Inclusie

Dr. Emese von Bóné and professor dr. Paul Van De Laar hebben de MINOR Smart Perspectives of Diversity & Inclusion ontwikkeld voor bachelorstudenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden en TU Delft. Deze is Engelstalig en multidisciplinair!

Erasmus School of Law (ESL) en Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) bieden vanaf het nieuwe studiejaar (september 2022) deze nieuwe, multidisciplinaire minor Diversity & Inclusion aan. Het is één van de grote maar ook complexe thema's van onze tijd. In deze minor komen aspecten van geschiedenis, rechten, economie, sociale wetenschappen, criminologie en vrije kunsten aan bod. De culturele dimensie is van fundamenteel belang in de discussie over inclusie. Daarom is ARTS & CULTURE een unieke verbindende schakel in deze minor.


Voor kan je e-mailen naar: vonbone@law.eur.nl.


Erasmus School of Law

Onderzoek Diversiteit in het onderwijsmateriaal Bachelor Erasmus School of Law

In 2018 is er vanuit het Diversity&Inclusion Platform een onderzoek verricht naar de diversiteit in het onderwijsmateriaal in de Bachelor. Omdat in de Bacheloropleidingen van Erasmus School of Law gewerkt wordt met probleemgestuurd leren (PGL), bestaat het grootste deel van het onderwijsmateriaal uit zogenaamde ‘problemen’. In deze problemen (vergelijkbaar met casussen) komen actoren voor. In het door het Diversity&Inclusion Platform verrichtte onderzoek zijn de actoren uit de problemen geclassificeerd naar geslacht (m/v/onbekend), naam (westers/niet-westers) en status (laag/neutraal/hoog). Doel van dit onderzoek was om na te gaan of er in het onderwijsmateriaal sprake is van diversiteit en gelijkwaardigheid (bijvoorbeeld gelijke verdeling man/vrouw) en of de actoren in het onderwijsmateriaal een enigszins representatieve afspiegeling zijn van de samenleving en studentenpopulatie (gebruik van westerse en niet-westerse namen). Tot slot is onderzocht in hoeverre de status van de actoren verdeeld is over het geslacht en de achtergrond van de gebruikte personages.

De opleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht en Criminologie hebben elk drie jaren met acht blokken. In vrijwel alle blokken wordt er gebruik gemaakt van acht problemen. In dit onderzoek zijn bijna 500 problemen onderzocht en zijn de actoren geclassificeerd.

Uit het onderzoek in 2018 bleek dat het merendeel van de gebruikte actoren in de problemen mannelijk is (69%) tegenover 31% aan vrouwelijke actoren. In 2018 had 77% van de actoren een westerse naam, tegenover 23% aan niet-westerse namen. Bovendien was de status die aan bepaalde actoren was toegekend regelmatig stigmatiserend. Opvallend was dat bijvoorbeeld een burgemeester in een probleem altijd een man was en een slachtoffer vaak vrouwelijk. Daders uit problemen hadden vaker een niet-westerse naam dan bijvoorbeeld advocaten. In onderstaande tabel zijn de resultaten van het onderzoek uit 2018 opgenomen:

Tabel 1: Resultaten onderzoek diversiteit onderwijsmateriaal in 2018

Bachelorberaden%man%vrouw%westerse naam%niet-westerse naam
 • B1 RG
66%34%83%13%
 • B2 RG
74%26%74%9%
 • B3 RG
65%35%74%5%
 •  
    
 • B1 RC*
52%48%92%4%
 • B2 RC*
74%26%89%11%
 • B3 RC*
75%25%25%75%
 •  
    
 • B2 FIS*
67%33%83%15%
 • B3 FIS*
75%25%94%6%

* Alleen de vakken die niet overlappen met de Rechtsgeleerdheid vakken zijn opgenomen.

De resultaten van het onderzoek in 2018 zijn gedeeld in de bachelorberaden. De blokcoördinatoren hebben aangegeven kritisch naar de diversiteit in hun onderwijsmateriaal te kijken, en enkele blokcoördinatoren hebben de resultaten van hun eigen vak opgevraagd. Belangrijk te vermelden is dat de verschillen tussen de vakken groot zijn. Er zijn vakken die het in 2018 al goed deden op het gebied van diversiteit in de actoren, maar er waren ook vakken waar verbetering mogelijk was.

In 2021 is het onderzoek opnieuw verricht om na te gaan of het onderwijsmateriaal in de afgelopen drie jaar meer divers en inclusief is geworden. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat veel vakken een (kleine) positieve verandering ten opzichte van de situatie in 2018 laten zien. Veel vakken hebben meer vrouwelijke actoren in hun problemen opgenomen en de actoren hebben een meer diverse achtergrond. Dit geldt echter niet voor alle vakken en helaas zijn de verschillen gemiddeld genomen marginaal. In onderstaande tabel worden de resultaten van het onderzoek uit 2021 gedeeld:

Tabel 2: Resultaten onderzoek diversiteit onderwijsmateriaal in 2021

Bachelorberaden%man%vrouw%westerse naam%niet-westerse naam
 • B1 RG
60,5%39,5%72,9%21,5%
 • B2 RG
71,1%28,9%71,1%24,4%
 • B3 RG
61,4%38,6%83,1%12,0%
 •  
    
 • B1 RC*
65,0%35,0%95,5%4,5%
 • B2 RC*
78,7%21,3%87,2%12,8%
 • B3 RC*
54,8%45,2%45,2%54,8%
 •  
    
 • B2 FIS*
61,0%39,0%89,9%9,2%
 • B3 FIS*
76,4%23,6%71,2%8,5%

* Alleen de vakken die niet overlappen met de Rechtsgeleerdheid vakken zijn opgenomen.

De verschillen tussen beide momenten van onderzoek worden goed duidelijk in onderstaande tabel.

Tabel 3: Verschillen tussen resultaten uit 2018 en 2021

Bachelorberaden%man%vrouw%westerse naam%niet-westerse naam
 • B1 RG
-5,7%+5,7%-9,9%+8,6%
 • B2 RG
-3,2%+3,2%-2,9%+15,4%
 • B3 RG
-3,4%+3,4%+9,4%+6,8%
 •  
    
 • B1 RC*
+16,2%-16,2%+3,8%+0,2%
 • B2 RC*
+4,9%-4,9%-1,7%+1,7%
 • B3 RC*
-20,2%+20,2%+20,2%-20,2%
 •  
    
 • B2 FIS*
-6,0%+6,0%+7,3%-6,1%
 • B3 FIS*
+0,9%-0,9%-23,3%+2,9%

De percentages tellen niet altijd op tot 100%, omdat de actoren van wie het geslacht of de naam onbekend zijn ook zijn meegenomen in de berekening. Een toename van het percentage westerse namen leidt bijvoorbeeld niet automatisch tot een afname van het aantal niet-westerse namen. Het Diversiteitsplatform zal zich de komende periode verder inzetten om, in samenwerking met alle docenten, het onderwijsmateriaal nog meer divers en inclusief te maken, zodat de actoren uit de problemen een goede afspiegeling van de (studenten)populatie zijn.

Indien gewenst kunnen de resultaten per vak door de blokcoördinator opgevraagd worden bij Stephanie Wagener (wagener@law.eur.nl) of Masuma Shahid (shahid@law.eur.nl).


Erasmus School of Law

Internationale Multidisciplinaire Summer School

De internationale multidisciplinaire Summer School vond plaats van 26 tot 28 augustus 2021 en behandelde onderwerpen als diversiteit en inclusie via de muziek van West Side Story. De Summer School benadrukte het belang van diversiteit en inclusie. Diversiteit werd benaderd vanuit historisch, juridisch, sociologisch, economisch, criminologisch en cultureel perspectief. Het Rotterdams Conservatorium (Codarts), het Wereldmuseum en museum Boijmans van Beuningen verzorgden de culturele benadering van diversiteit. Er werden twee workshops gegeven in een multiculturele setting. De Summer School liet zien dat diversiteit multi-interpretabel is en stelde de studenten in staat om het thema diversiteit en inclusie op een out-of-the-box manier te benaderen.

De Summer School werd georganiseerd door Emese von Bóné van Erasmus School of Law en Paul van de Laar van Erasmus School of History, Culture and Communication.

Meer informatie kan je hier vinden.

Women in academia evenement op vrijdag 5 november 2021

Vrouwen in Academia

Op uitnodiging van decaan Suzan Stoter werden vrouwelijke onderzoekers uitgenodigd voor een Women in Academia-evenement op vrijdag 5 november 2021. Tijdens het evenement bespraken zij de ervaringen van vrouwen in de wetenschap met eredoctoraathouder professor Katharina Pistor. Ze spraken over loopbaankeuzes, uitdagingen en vrouwelijk leiderschap. Het evenement was een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, kennis te maken, plezier te hebben en deel te nemen aan een interactieve sessie om de inclusiviteit en daarmee de kwaliteit van de academische gemeenschap van Erasmus School of Law te versterken. Geïnspireerd door deze kick-off werden er plannen gemaakt voor diverse toekomstige bijeenkomsten met vrouwen en mannen!


Erasmus School of Law

Nieuwe samenwerking met de Orde van Advocaten komt eraan!

Het diversiteitsplatform van Erasmus School of Law gaat samen werken met het 'Platform inclusie en diversiteit‘ van de Orde van Advocaten. Dit is een vereniging van 37 advocaten die is opgericht in februari 2021 met het doel om diversiteit en inclusiviteit in de advocatuur te bevorderen. Het doel van de beoogde samenwerking is bewustzijn creeeren betreffende de huidige cultuurdiversiteit in de advocatuur en om dit samen uit te breiden. Erasmus School of Law met haar erg diverse studentpopulatie is de natuurlijke kandidaat voor zo een samenwerking. Project ideeën betreffende een mentorprogramma worden op dit moment aan gewerkt.


Erasmus School of Law

Meet-up met de advocatuur

Stichting Bridges Network heeft als doel het verder verbinden van studenten met een multiculturele achtergrond en werkgevers in de (commerciële) advocatuur om zo geïnteresseerde studenten aan een mooi netwerk te helpen en kennis en bekendheid te vergroten met betrekking tot (commerciële) advocatenkantoren. Ben jij een bachelor student of masterstudent rechten met een multiculturele achtergrond en ben je benieuwd naar de verhalen van advocaten die werken bij commerciële advocatenkantoren? Dan meld je aan voor een bijeenkomst over culturele diversiteit bij commerciële advocatenkantoren!

Wanneer: donderdag 18 november 2021, 15.30-17.00.

Aanmelden: kan t/m 15 november 2021 via info.bridgesnetwork@gmail.com. Er zijn maar beperkte plekken beschikbaar op kantoor, dus meld je snel aan! First come, first serve. Overige deelnemers kunnen ook digitaal deelnemen via Microsoft Teams.


Erasmus School of Law

Han Entzinger Award for the Best Master Thesis on Migration and Diversity

The Erasmus Migration and Diversity Institute organises the annual Han Entzinger Award for the Best Master Thesis on Migration and Diversity. Master theses from any MA or MSc program at Erasmus University Rotterdam are eligible. Nominations may only be made by the master thesis’ first supervisor(s). Supervisors (from any EUR/ISS department) may nominate max. 1 master thesis. The nominated student needs to have graduated during or since the 2020-1 academic year. To nominate, please send a copy of the master thesis with a short (3-4 line) motivation to Nathan Levy (levy@essb.eur.nl). The deadline for sending in your nominations is 17:00 on 8 November 2021.

An award jury will review the nominated theses on the following criteria:

 • The thesis provides an innovative perspective on migration and diversity
 • The thesis is based on a sound methodology and research design
 • The thesis provides an excellent contribution to the academic literature on migration and diversity (either in migration studies or in a mainstream discipline)
 • The thesis is well-written and structured

The award jury consists of Prof.dr. Susanne Janssen (ESHCC), Prof.dr. Peter Scholten (ESSB), and Dr. Nanneke Winters (ISS). The jury is chaired by Prof.dr. Han Entzinger. The winner will be announced in mid-November, and presented at the next EMDI seminar on 25 November 17:00


Erasmus School of Law

Building New Blocks

Building New Blocks offers financial support to EUR students and staff for developing and evaluating projects that aim to promote equal opportunities in primary, secondary, and higher education. Do you want to pilot a mentorship programme for Rotterdam's high school students? Do you have an idea that can increase students' sense of belonging?

Then apply now!

Deadline: 30-06-2021 or 30-09-2021


Erasmus School of Law

Mosaic 2.0 – Nieuwe beurzen

Mozaïek 2.0 is een promotiebeurzenprogramma dat gericht is op de in Nederland ondergerepresenteerde groep afgestudeerden met een migratieachtergrond uit Afrika, Azië, het Caribisch gebied, Midden- en Zuid-Amerika en Turkije. Het programma kent een vooraanmelding en een volledige aanvraag. Het is een wetenschapsbreed programma; elk onderzoeksonderwerp kan in aanmerking komen. Kandidaten dienen niet zelf de aanvraag in, deze wordt door een beoogd promotor gedaan.

The deadline for submitting pre‐proposals is 28 September 2021 14:00.
The deadline for submitting full proposals is 8 March 2022 14:00.

Voor verdere informatie kunt u deze website bezoeken.


Erasmus School of Law

Athena Award Nominatie Uitnodiging

Met de FAME Athena Award onderscheiden we medewerkers én studenten die zich op bijzondere wijze inzetten om vrouwelijk talent in de academische omgeving te stimuleren.

Ken jij een initiatief dat dient voor het bevorderen van vrouwelijk talent binnen de EUR of het Erasmus MC?

Nomineer deze collega’s of studenten dan voor de FAME Athena Award!

Via het webformulier kun je een initiatief inclusief alle deelnemers voordragen. Dat kan tot en met vrijdag 10 september 2021! Meer informatie over de criteria en de richtlijnen kun je vinden in het reglement. Vragen? Email: Fame@eur.nl.


Campus Woudestein

EUR gekozen tot meest inclusieve werkgever

Onlangs is de EUR verkozen tot de meest inclusieve werkgever van 2020. De prijs, ‘De Bart’ werd uitgereikt via NPO Radio 1 en werd door Judith Wiskie, verantwoordelijk beleidsadviseur vanuit HR, live in ontvangst genomen. ‘De Bart’ is vernoemd naar Bart de Bart die de Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) heeft opgericht.
De doelstelling van SWOM is Young Professionals met een arbeidsbeperking op weg te helpen in hun professionele leven en loopbaan.


Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen