Rens Buursen

Kijk verder in het bedrijf dan alleen de opdracht waar je voor bent aangenomen
Rens Buursen
Rens kreeg een bijzondere stageopdracht bij de gemeente Bloemendaal

Ik heb mijn stage gedaan bij Team Groen & Reiniging van de gemeente Bloemendaal. Mijn hoofdtaak was het creëren van een behoudsbeleid voor funerair erfgoed op de Algemene Begraafplaatsen in Bloemendaal. Grafrechten worden namelijk voor een bepaalde tijd uitgegeven en wanneer een rechthebbende afstand doet van een graf, wordt het graf geruimd en opnieuw uitgegeven. Nu zijn er op de Algemene Begraafplaatsen in Bloemendaal opmerkelijk veel historisch relevante mensen begraven. Denk bijvoorbeeld aan een oud minister-president, beroemde schilders of verzetsstrijders. Het is zonde wanneer deze graven geruimd worden, dan verdwijnt de vaak laatst zichtbare herinnering aan zo’n persoon en verliest de gemeente een deel van haar identiteit. Ik doe onderzoek naar deze graven en personen, selecteer welke graven behouden moeten worden en leg vast hoe dit moet gebeuren in een collegevoorstel en waardestelling.

Tijdens mijn stage heb ik op een andere manier leren samenwerken. Er waren veel verschillende belanghebbende organisaties of personen die te maken hadden met mijn opdracht en ik moest informatie en advies inwinnen bij verschillende instanties en personen. Hoewel ik tijdens mijn studie vaak aan groepsopdrachten heb meegewerkt, heb ik hier toch te maken met een andere schaal en andere factoren. Bij een groepsopdracht werk je samen naar hetzelfde doel, terwijl hier juist iedereen zijn eigen opdracht heeft. Daarnaast moest ik keuzes maken waar niet iedereen blij mee was. Wanneer ik een selectie maakte van graven die behouden moeten worden, betekent dat indirect ook dat er andere graven gaan verdwijnen.

Hoe ik mijn stage gevonden heb? Ik reageerde eigenlijk op een andere vacature bij de gemeente Heemstede. Deze functie bleek al vergeven, maar mijn sollicitatie zorgde er wel voor dat de gemeente Bloemendaal contact met mij opnam. Ik heb toen via e-mail contact gehad met de gemeente en ben later nog op gesprek geweest over de precieze opdracht. Deze heb ik geaccepteerd en zo ben ik in Bloemendaal terecht gekomen.

Door mijn studie heb ik geleerd om een kritische blik op historische bronnen te hebben. Dit was bij deze stage van belang. Veel verhalen die de ronde doen binnen de gemeente komen van mondelinge overlevering. Daarnaast is er veel informatie, in bijvoorbeeld blaadjes van bewonersstichtingen, opgeschreven zonder bronvermelding. Om keuzes goed te kunnen verantwoorden is het dus heel belangrijk om kritisch naar bronnen te kijken en niet klakkeloos te accepteren wat er in de gemeente gezegd wordt. Je weet immers nooit zeker of dit klopt en het behoud van graven kost de gemeente geld.

Mijn stageopdracht was erg tweezijdig. Aan de ene kant is het een hele bijzondere en opmerkelijke stage vanwege de funeraire lading. Aan de andere kant is het een vrij normale stage omdat het resulteerde in een plan dat door de gemeente uitgevoerd gaat worden. Het funeraire gedeelte vond ik zeer interessant, maar het heeft geen drang in mij losgemaakt om later in de uitvaartbranche te gaan werken. Het gemeentelijke beleidsgedeelte vond ik ook heel interessant om mee te maken. Het geeft mij een goed gevoel om iets te creëren wat jaren later nog gebruikt wordt en wat de gemeente identiteit geeft. Dit soort werk lijkt me in de toekomst wel heel leuk om te doen.

Mijn advies aan studenten die in de toekomst stage gaan lopen? Ga zo open mogelijk je stage in en probeer zo veel mogelijk van je stageplek mee te krijgen. Kijk verder in het bedrijf dan alleen de opdracht waar je voor bent aangenomen. Je bent er niet alleen om je geleerde vaardigheden te gebruiken, maar ook om zelf te leren en rond te kijken. Ik heb bijvoorbeeld hele leuke dagen gehad toen ik mee mocht met de beoordelingen van kapvergunningen, terwijl dat natuurlijk eigenlijk minder raakvlak had met mijn stageopdracht.