Digital Place Makers

Person sharing their work to class with help of powerpoint
Person sharing their work to class with help of powerpoint

Digital Place-makers is een programma, gemaakt met en voor nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond, waarin deelnemers experimenteren met nieuwe mediatechnologieën om verhalen over empowerment te maken. Dit programma maakt deel uit van het Translocal Lives Research Project dat onderzoek doet naar de verschillende manieren waarop gevluchte migranten creatief en/of effectief gebruik (kunnen) maken van technologieën, en hoe dit hun sociale participatie binnen de nieuwe samenleving beïnvloedt.

Tijdens de eerste editie van het programma Digital Place-makers (externe link) zijn verschillende korte films gemaakt over de perspectieven van deelnemers op vinden en creëren van je eigen plek. Deze films worden gedeeld op verschillende platforms en evenementen om een discussie op gang te brengen met verschillende belanghebbenden (leden van vluchtelingengemeenschappen, vertegenwoordigers van lokale ngo’s, gemeenten, belangengroepen en onderzoekers) over de uitdagingen en kansen die relevant zijn voor hun leven als nieuwkomers in Nederland.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen