EUR's Outreach Program

Girls on campus
icon with various diverse people reading and walking in front of the Rotterdam skyline

De EUR en haar gemeenschap blijven hun verantwoordelijkheid nemen voor het aanpakken van de complexe uitdagingen waar onze samenleving vandaag de dag voor staat. Een van die uitdagingen is het creëren van gelijke kansen voor alle groepen in onze gemeenschap, ongeacht hun sociaaleconomische of culturele achtergrond. De primaire focus van ons outreachprogramma is: ‘Onze toekomst verbinden’.

Het outreachprogramma heeft drie hoofdpijlers:

Early Outreach streeft naar het bevorderen van gelijke onderwijskansen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam door het uitbreiden van bestaande EUR-activiteiten, programma’s en ondersteunende structuren.

Deze pijler streeft ernaar studenten die historisch gezien ondervertegenwoordigd zijn op de universiteit te ondersteunen met diensten die aansluiten bij hun ervaringen, behoeften en wensen, om zo studiesucces, welzijn en studenttevredenheid te bevorderen.

Biedt financiële steun aan EUR-studenten en -medewerkers voor het ontwikkelen en evalueren van projecten ter bevordering van gelijke kansen in het basis-, middelbaar- en hoger onderwijs.

Hier vindt u meer informatie over het Outreach Program van EUR.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen