Onderzoeksgebied van Impact at the Core

De primaire focus van dit onderzoeksproject is het onderzoeken van impact gedreven onderwijs en de implementatie ervan binnen de huidige onderwijsprogramma's aan de EUR. Het onderzoek heeft een aantal welomschreven doelstellingen. Ten eerste is het de bedoeling om de kernprincipes te identificeren en af te bakenen die het meest relevant zijn op het gebied van impact gedreven onderwijs. Ten tweede probeert het onderzoek de integratie van deze cruciale principes in bestaande universitaire cursussen te onderzoeken. Ten derde heeft het onderzoek ook een praktische dimensie door de doeltreffendheid en functionaliteit van dit model te testen in een real-world scenario, specifiek door middel van de casestudy van de Impact Space Minor tweede herhaling.

Om deze doelstellingen te bereiken, stelt het onderzoek inzichtelijke en cruciale onderzoeksvragen. Deze vragen gaan in op de pedagogische en didactische instrumenten die bevorderlijk zijn voor de succesvolle implementatie van impact gedreven onderwijs en werpen licht op de instrumentele technieken die nodig zijn voor de effectieve uitvoering ervan. Verder gaat het onderzoek in op de perspectieven en praktijken van belangrijke belanghebbenden zoals leraren, studenten en maatschappelijke partners, waarbij wordt onderzocht hoe zij Impact gedreven Onderwijs zien en hoe zij zich ermee bezighouden. Tot slot bevraagt het onderzoek de essentiƫle instrumenten en middelen die nodig zijn voor de succesvolle implementatie van impact gestuurd onderwijs en draagt daarmee bij aan een holistisch begrip van de praktische toepassing en betekenis ervan.

Onderzoeksvragen

Onderzoeksmethoden

Resultaten

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen