Tool kritisch lezen

Hoe bevorder je een kritische aanpak, bij het lezen van teksten
open book with eye in the center
Flatart, Iconfinder, edited by Samuel Whitcomb

Deze tool bevat oefeningen die als doel hebben een kritische aanpak te creƫren bij het lezen van teksten. De tool kan bijvoorbeeld gebruikt worden door studenten tijdens hun studie, als ze literatuur lezen en/of zoeken. Met de tool evalueren ze en krijgen ze inzicht in de positie en uitgangspunten van de auteurs en de argumenten die in het gelezene naar voren worden gebracht. Vanuit welke positie of vanuit welk perspectief ontstaat kennis? Wat zijn onderliggende aannames en perspectieven in een tekst en hoe verhouden die zich tot je eigen aannames en perspectieven?

Deze tool is gemaakt door Kathrine van den Bogert, Elke Linders en Nicole Sanches van de Universiteit Utrecht.

U vindt de link naar de Kritisch Lezen Tool hier.

De tool bestaat uit drie oefeningen die drie elementen van kritisch lezen van een tekst belichten:

Voor het eerst aan de slag met een tekst

 1. Zoek en verklaar het argument
 2. Beoordeel uw eerste reactie(s) op de tekst

Onderliggende perspectieven

 1. Kijk naar de auteur om onderliggend perspectief te vinden 
 2. Kijk naar de woorden om onderliggende perspectieven te vinden 

Kritisch omgaan met een tekst

 1.  Lezen met de auteur en het perspectief van de auteur begrijpen 
 2.  Kritisch lezen van de auteur en de auteur betrekken in een denkbeeldige dialoog 

 1. De oefeningen in de tool helpen studenten om een kritische reactie op een tekst te formuleren en vragen te stellen die ook als basis kunnen dienen voor (kleine) groepsdiscussies tijdens de les.
 2. Door de individuele bevindingen met elkaar te vergelijken en te bespreken kunnen studenten zich bewust worden van hun (onverwachte) vooroordelen en aannames en onderzoeken hoe deze zich verhouden tot mogelijke aannames en vooroordelen in elke tekst. 
 3. Na het uitvoeren van de bovengenoemde oefeningen kan de studenten gevraagd worden om hun tips voor kritisch lezen en schrijven op te schrijven.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen