Gemeenschapsvorming

Het bevorderen van een gevoel van saamhorigheid
Group of students taking a selfie

Een gemeenschap wordt gedefinieerd als een ondersteunende sociale groep waarvan de leden het gevoel hebben erbij te horen door gedeelde interesses, ervaringen en/of doelen
(Berry, Sharla; 2017). 

Gemeenschapsvorming bevorder je door activiteiten die het gevoel van saamhorigheid in de collegezaal of binnen het studieprogramma stimuleren. Het gaat hier om het gevoel van erbij horen; je welkom voelen; het gevoel hebben dat je volledig bijdraagt aan de groep en dat er een gedeeld vertrouwen is dat aan alle behoeften van de leden zal worden voldaan, door een gedeelde inzet voor elkaar.

Inclusieve Academische introductieperiode

Bevorder het gevoel van erbij horen door een goede start voor studenten

Green graduation hat with white tassle

Inclusief Groepswerk Toolbox

Zelfreflectie en communicatievaardigheden voor je studenten om te werken in diverse groepen

Four different colored hands gripping each other at the wrists

Interventions of the #IBelong Project

innovatief programma van interventies o.b.v. onderzoek om sense of belonging studenten te verbeteren

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen