Ethiek & Fiscaliteit | Executive Program

Dat alleen fiscalisten zich bezighouden met ethische kwesties rondom fiscaliteit, is allang achterhaald. Zeker nu we steeds duidelijker zien hoe ingrijpend de reikwijdte is van het door de EU en de OESO ingezette beleid. Daardoor is het nodig dat ook bedrijven en hun eigen financieel specialisten bekend zijn met deze ingrijpende veranderingen. Vanzelfsprekend moeten ze ook de gevolgen voor het bedrijfsbeleid kunnen beoordelen. Hoe dat doorwerkt op ethisch-fiscaal vlak, dat komt aan bod in Executive Program Ethiek & Fiscaliteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Waarom dit Executive Program?

De EU en de OESO hebben de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen die zijn gericht op het bestrijden van belastingontwijking. Dit traject staat vooral bekend onder de naam BEPS en staat in het teken van de strijd tegen Base Erosion and Profit Shifting. Vooral bij internationaal opererende ondernemingen speelt dit een rol, omdat zij door verschillen tussen de fiscale stelsels van landen en door gebruik te maken van belastingverdragen veelal de mogelijkheid hebben hun belastingdruk te beperken. Het BEPS-traject voorziet nu in een omvangrijk en complex pakket van fiscale maatregelen om het ontgaan van belastingen tegen te gaan. Het Executive Program Ethiek & Fiscaliteit heeft je het volgende te bieden:

 • De laatste informatie over hoe de BEPS-maatregelen internationaal én nationaal opererende bedrijven raken
 • Advies over hoe om te gaan met maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen in relatie tot fiscaliteiten
 • Casuïstiek omtrent wat vanuit fiscaal perspectief (nog) wel aanvaardbaar is en wat niet (meer) met betrekking tot de bedrijfsvoering
 • Inzicht in de ethische kant van fiscaliteit in relatie tot de (eigen) bedrijfspraktijk
 • Diverse handvatten om op ethisch verantwoorde wijze invulling te geven aan de poortwachtersfunctie

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Investering
Voor het totaalprogramma van Executive Program Ethiek & Fiscaliteit geldt een investering van
€ 2.150,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en is inclusief diner, drankjes, documentatie en parkeerkaarten.

Locatie
Het Executive Programma Ethiek & Fiscaliteit wordt georganiseerd door het Fiscaal Economisch Instituut (FEI) B.V., onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De colleges zullen plaatsvinden op de campus van de universiteit, Campus Woudestein

Groepsgrootte 
Graag waarborgen wij voldoende ruimte voor interactie en de inbreng van eigen casussen. Om die reden hanteren wij voor dit Executive Program een groepsgrootte van maximaal 25 deelnemers.

Hieronder vind je een overzicht van de 4 modules met een opsomming van de onderwerpen per module.

 

 • Automatische informatie-uitwisseling (Common Reporting Standard/EU-bijstandsrichtlijn/FATCA)
 • Country-by-country-reporting (fiscaal/civiel)
 • Transferpricing-documentatie
 • Ubo-register
 • Trustkantoren
 • Mandatory disclosure
 • Wettelijke rechten/verplichtingen belastingplichtige
 • Wettelijke rechten/verplichtingen overheid
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

 • Fraus legis
 • Misbruik van recht- leerstuk
 • Antimisbruikbepalingen in belastingverdragen
 • Antimisbruikbepalingen in EU-richtlijnen
 • Antimisbruikbepalingen in nationale wetgeving

 • Bron(staat)belastingen
 • Digitale economie
 • Hybride entiteiten en hybride financieringen
 • Vaste inrichtingen
 • Transfer pricing
 • Rente-aftrekbeperkingen

Aan de hand van stellingen, rechtspraak en praktijksituaties verdiepen we ons in ethische kwesties die verband houden met de onderwerpen die we tijdens de eerste drie bijeenkomsten hebben besproken. Daarmee komt ook de poortwachtersfunctie van de Externe Accountant, de Interne Accountant, de Controller en de Financieel Adviseur aan de orde.

Dit Executive Programma, Ethiek & Fiscaliteit, wordt aangeboden door het Fiscaal Economisch Instituut (FEI) B.V., verbonden aan de Erasmus Universiteit. Wij werken samen met topdocenten uit het vakgebied, die hun kennis delen met de deelnemers tijdens interactieve colleges. Programmaleiding is in handen van Prof. dr. M.N. (Martin) Hoogendoorn RA, en voor vragen rondom praktische zaken kun je terecht bij Angelique Lieverst (Program Coordinator).

De collegedagen van Executive Program Ethiek & Fiscaliteit zijn op maandag en duren van 16.00 - 21.00 uur. De opleiding bestaat uit 4 modules. Het eerstvolgende instroommoment voor dit programma wordt nader gedeeld; houd hiervoor deze website in de gaten.

Ons programma rondom Ethiek & Fiscaliteit is speciaal ontworpen voor financiële professionals, dus experts die werkzaam zijn als:

 • Registeraccountant
 • Openbaar Accountant
 • Intern Accountant
 • Overheidsaccountant
 • Accountant in Business
 • Registercontroller

Daarnaast is de opleiding ook uitermate geschikt voor andere financial professional zoals specialisten die werken als Financieel Adviseur, Fiscalist, Fiscaal Jurist, Belastingadviseur, Belastingconsulent et cetera.  Kortom, voor financiële specialisten/niet-fiscalisten die meer inzicht willen krijgen in de ethische kant van hun vakgebied.

Het programma staat open voor deelnemers met een afgeronde academische opleiding of een opleiding op hbo-niveau met aantoonbare, relevante werkervaring.

Na het doorlopen van alle modules ontvang je een certificaat van deelname vanuit het Fiscaal Enonomisch Instituut B.V., verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Angelique Lieverst

Program Coordinator

E-mailadres
lieverst@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 14 86
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Bayle Building, Kamer J5-11
3062 PA
Rotterdam

Financieel advies maakt transitie door

Close up van een porseleinen spaarvarken waar iemand een munt in doet

Accountants krijgen steeds breder takenpakket

Accountants in overleg met elkaar, gebruik makend van laptop en calculator

Gedragsmatig aspect toezichthouder steeds belangrijker

Vergrootglas dat op het toetsenbord van een laptop ligt

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen