The New CFO | Executive Program

Over de opleiding

Er is er veel veranderd in de zakelijke en monetaire wereld. De rol die de CFO heeft in relatie tot de CEO, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, audit-, risk- en corporate strategy committee’s is dynamisch.

De CFO dient zich opnieuw te verdiepen in de business, de business modellen, de risico’s en daarnaast de veranderende relatie met share- en stakeholders. Het Executive Program The New CFO is voor de CFO ontwikkeld om op de relevante thema’s en dilemma’s kennis te verdiepen, om met topsprekers uit de wetenschap en ”thoughtleaders” uit de internationale praktijk in discussie te gaan. 

Doelgroep

De groep CFO’s  die deelneemt is werkzaam bij beursgenoteerde bedrijven, het midden- en kleinbedrijf en familiebedrijven en vormt een belangrijk netwerk. 

Het Executive Program The New CFO is bedoeld voor:

 • Aanstaande en recent benoemde CFO’s.
 • Ervaren CFO’s en Finance Officers die kennis willen nemen van de nieuwste academische inzichten.
 • Zij die medeverantwoordelijk zijn voor het aansturen van een financiële organisatie én ervaren professionals.

Erasmus Executive Program: The New CFO

Wat onze deelnemers zeggen over The New CFO

 • Veel praktische, ervaring gerelateerde verhalen. Erg Goed!

 • Originele invalshoek met goede mix tussen praktische en academische kanten
 • Ik ben gestimuleerd om andere rollen op me te nemen. Ik heb alle verhalen opgezogen en kreeg er ongelofelijk veel energie van
 • The New CFO is truly the spider in the dynamic corporate web
 • Horizon verbredend
 • Voorbereid op de mooie en uitdagende rol van CFO
 • The New CFO is een eyeopener en laat je nadenken over je eigen uitdagingen aan de hand van interessante cases en getuigenissen.

Belangrijkste informatie op een rij:

Locatie collegesRegio Rotterdam
CollegedagenDonderdag (13.00 - 21.30 uur); Module juni donderdag & vrijdag 
InstroommomentIedere programmadag
Duur opleiding10 modules (mogelijkheid flexibel deel te nemen vanaf 4 modules)
Investering

€ 15.400,- (vrijgesteld van BTW; inclusief overnachting, diners en uitrijkaarten)

Kosten afzonderlijke modules: 4 modules € 7.750,-, elke module extra € 1.540,-

GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers (exclusief degenen die een programmadag inhalen)

Inhoud van het programma

 • Module 1 - The New CFO and the Agenda of the CFO 

  Dr. Fred van Eenennaam, prof. dr. Bert de Groot

  Wat staat op de agenda's van de CFO, CEO/RvC en welke dilemma's zijn er? Hoe beslissingen te nemen in turbulente tijden en welke dynamiek vindt er plaats in de bestuurskamer. De CFO in zijn functie en verantwoordelijkheden in de praktijk. Tevens wordt de meest recente Harvard Business Case behandeld.

  Module 2 - The New CFO and the Supervisory Board and the Audit Committee

  Prof. dr. Steven Schuit, drs. Peter van Minderhout, drs Pieter Couwenbergh.

  De dynamiek tussen de CFO met daarbij de CEO, het audit committee en de Raad van Commissarissen omvat naast de jaarverslaggeving, de compliance, risk en control frameworks meer en meer elementen. Bestuurlijk heeft de CFO ook in de relatie met de CEO een steeds complexere positie gekregen. Casuïstiek wordt behandeld, waarbij bestuurlijke dilemma’s tussen audit committee/RvC en de CFO en zijn afdelingen centraal staan. Tot slot behandelt dr. Fred van Eenennaam een binnen het thema relevante Harvard business case.

  Module 3 - The New CFO and Dilemmas & Big Data

  Prof. dr. Philip Hans Franses, prof. dr. Fred van Eenennaam en Hylke Sprangers

  MSC.Bij Big Data gaat het om het nemen van besluiten gebaseerd op data analyse. De impact van artifical intelligence wordt aan de orde gesteld en IT governance De cruciale rol van de CFO is niet te onderschatten.

  Module 4 - The New CFO and (ir)rationality in the Boardroom

  Dr. Fred van Eenennaam, prof. dr. Bert de Groot, Prof. dr. Frans van der Meché,

  Hoe werkt ons brein in de boardroom? Wat is de relatie tussen brein tot gedrag, drijfveren en gewogen oordeel. Hebben we wel een vrije wil? Hoe narcistisch is de CFO? De impact van narcisme heeft betrekking op de financiële prestaties, de tegenmacht van de board en de fraudegevoeligheid. Tevens wordt een binnen het thema relevante (Harvard) Business Case behandeld. Ervaringen en dilemma's worden gedeeld van de voorzitter van het audit committee bij beurs en niet-beurs genoteerde ondernemingen en familieondernemingen

  Module 5 - The New CFO and Mergers & Acquisitions in (international) perspective

  Mr. Paul Cronheim, drs. Maarten Wolleswinkel, mr. Constant Lambers

  CFO’s hebben in toenemende mate te maken met (internationale) fusies en overnames. Zowel vanuit de overnemende als de targetkant. Het belang van een corporate strategie t.a.v. M&A. De sprekers zullen vanuit de praktijk van de advocatuur en de overname-consultancy een inleiding verzorgen over de dilemma’s en valkuilen bij realisatie van een fusie of overname vanuit waardebepalings-, onderhandelings-, juridisch, fiscaal, financieel en bestuurlijk perspectief.

  Module 6 - The New CFO: Value & Tax

  Dr. Jan Vis, prof. dr. Peter Kavelaars,

  In deze module wordt aandacht besteed aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van waarde creatie, waarde sturing en waarde meting die alle afhankelijk zijn van het ondernemingsdoel, de organisatiecultuur, governance en leiderschap. Ook de ontwikkelingen en nieuwe prijsvorming op financiële markten worden vanuit het perspectief van de CFO in ogenschouw genomen. In dit kader spreekt komen de fiscale actualiteiten aan de orde vanuit het perspectief van de CFO.

  Module 7 - The New CFO in Competition! (Merger & Acquisition Game)

  Prof. dr. Han Smit en dr. Joris Kil

  Een speciaal ontwikkeld praktijkspel met in de praktijk getoetste theorieën. Teams nemen het tegen elkaar op in een spannende competitie.
  Deze masterclass gaat in op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen van ‘de strategie en waarderingen van ondernemingen bij acquisities’. Dit programma is bedoeld om de CFO een gevoel van richting te laten bepalen om beter bekend te worden met nieuwe methoden zoals de ‘real options theory en de game theory. En mikt op het consistent beter positioneren van de organisatie om beter in staat te zijn acquisitie kansen te benutten. Tegelijkertijd geeft het een meetinstrument om aandeelhouderswaarde te bepalen en om te zien of waarde wordt gecreëerd of verminderd.

  Module 8 - The New CFO and Dilemmas in Annual Reports

  Prof. Hans Gortemaker RAprof.dr. Martin Hoogendoorn RA

  Bij het opmaken van de jaarrekening kan de CFO voor diverse dilemma’s komen te staan, zoals het al dan niet doorvoeren van een waardevermindering van de goodwill. Wat is het effect op de beurskoers en de bankconvenanten, in hoeverre botsen persoonlijke belangen met ondernemingsbelangen, hoe kan het beste over de waardevermindering worden bericht in persberichten en jaarrekening, welke juridische en ethische aspecten spelen een rol? In dit kader komen jaarverslagen die zich onderscheiden aan de orde. Door middel van een interactieve casus krijgt u inzicht in de dilemma’s van de CFO.

  Module 9 - The New CFO and Black Swans and Investor Relations

  Prof.dr. Casper de Vries, drs. Frans van der Grint, drs. Doede Vierstra

  In deze module wordt ingegaan op een moderne visie van risicomanagement. Deze visie is gebaseerd op geavanceerde methoden die gebruikt worden om ‘Black Swans’ te bepalen. Het begrip risicotolerantie krijgt daarmee een volstrekt nieuwe inhoud. ‘Black Swans’ kunnen gemodelleerd worden. Met een ‘fat-tail’ benadering kan de portfolio opnieuw ingericht worden. Deze visie is gelinkt en is een verklaring voor het ontstaan van de voortdurende kredietcrisis en de macro economische ontwikkelingen, zoals de ‘nationale schuldencrisis (sovereign debt crisis) in de EMU’ Tevens n dit kader crisiscasuïstiek in de boardroom en de Auditcommmissie

  Module 10 - The New CFO: a Strategic Partner in Corporate Strategy

  Prof. dr. Bert de Groot, dr. Fred van Eenennaam en Henriëtte Westland

  Prof.dr. Bert de Groot gaat in op risicoprofiel, besluitvormingsgedrag en timing van bestuurders en bespreekt het bestaan van meervoudige zich tegelijkertijd voortbewegende economische cycli. Hij bespreekt de dynamiek en interactie tussen beide. Hij gaat in op de meest actuele financieel economische inzichten. Waardecreatie in verhouding tot risico en controle wordt behandeld door dr. Fred van Eenennaam. Hij bespreekt de geldende Nederlandse (two-tier NL) en buitenlandse (one-tier UK en one-tier USA) praktijk t.a.v. strategieformulering. Tevens komt aan de orde welke strategische analyses en strategieprocessen behoren bij verschillende strategische situaties. Tijdens deze module wordt tevens de rol van CFO, CEO, leden RvC en aandeelhouders bezien vanuit strategisch perspectief en komt het nemen van beslissingen onder onzekerheid aan bod. Meer praktijk wordt behandeld door Henriëtte Westland die het familiebedrijf Westland Kaas onder de aandacht brengt. Verder wordt een binnen het thema relevante Harvard business case behandeld.

   

 • De modules vinden plaats op donderdag en beginnen om 13.00 uur en zijn om 21.30 uur afgelopen. Modules in juni zijn op twee opeenvolgende dagen, te weten op donderdag en vrijdag. De programmadag op vrijdag start om 08.30 uur en eindigt om 16.00 uur. De modules vinden op wisselende locaties plaats, alle in de buurt van de Erasmus Universiteit.

  * Data onder voorbehoud

  13:30 - 21:30 uur

  Module 1
  the Agenda of the CFO

  9-Sep

  Module 2
  the Supervisory board and the Audit Committee

  30-Sep

  Module 3
  E-Business & Big Data

  4-Nov

  Module 4
  (Ir)rationality in the Boardroom

  2-Dec

  Module 5
  Mergers & Acquisitions in (international) Perspective

  16-Dec

  Module 6
  Value and Risk

  3-Jun én 17 Jun

  Module 7
  Game Theory: The CFO in Competition

  4-Jun én 18 Jun

  Module 8
  Dilemmas in Annual Reporting

  16-Sep

  Module 9
  Value, Risk & Investor Relations

  14-Oct

  Module 10
  a Stategic Partner in Corporate Strategy

  18-Nov

   

  i.v.m. de Corona maatregelen zijn er tot en met mei 2021 kort ingelaste online colleges die extra worden aangeboden.

  13:30 - 16:30 uur

  Role and Agenda of the CFO

  21-Jan

  Harvard business case

  11-Feb

  t.b.d.

  18-Mar

  t.b.d.

  15-Apr

  t.b.d.

  20-May

 • Eric van AmerongenEssent, commissaris. Voormalig CEO Koninklijke Swets & Zeitlinger Holding
  Drs. Pieter CouwenberghFinancieel dagblad, journalist
  Drs. Floris CroonBoer & Croon, oprichter
  Mr. Paul CronheimDe Brauw Blackstone Westbroek, partner
  Mr. Derk DoijerAhold, commissaris. Voorheen SHV en directeur Makro Nederland
  Dr. Fred van EenennaamGeorge Washington University en St. Gallen Universität
  Drs. Arjan EleveldBusiness psycholoog en counselor. Voormalig managing director van LTP
  Prof. dr. PH. FransesDecaan van de Erasmus School of Economics
  Prof. Hans Gortemaker RAHoogleraar Accountancy Erasmus Universiteit Rotterdam
  Frans van der GrintHill+Knowlton Strategies
  Prof. dr. Bert de GrootBijzonder hoogleraar Governance en Strategisch Investeringsbeleid.
  Prof. dr. Martin Hoogendoorn RAHoogleraar Externe Verslaggeving
  Mr. drs. Erik KamphuisErnst Young, COO
  Mr. Lennard KeijzerPartner bij De Brauw Blackstone Westbroek
  Dr. Joris KilRotterdam Port Fund
  Mr. drs. Niels LemmersVereniging VEB NCVB, jurist en public affairs director 
  Prof. dr. Frans van der MechéErasmus MC, voormalig CFO
  Prof. dr. Erik Jan MeijboomExtensive experience in the management of large institutions and governance issues
  Drs. Peter van MinderhoutTNT, voormalig directeur Corporate Communications en Social Responsibility
  Jos Nijhuis RASchiphol, CEO
  Mr. Hugo ReumkensVan Doorne advocaten, managing partner
  Mr. drs. Cees van RijnNutreco, vm lid Raad van Bestuur
  Drs. Alexandra SchaapveldFMO, lid RvC en Auditcommittee, ABN AMRO, vm bankier
  Drs. Aat SchouwenaarEndemol, vm voorziter en lid Raad van Bestuur
  Prof. mr. Steven SchuitEmeritus Hoogleraar Internationaal Commercieel en Financieel recht
  Prof. dr. Han SmitProfessor of Corporate Finance
  Hylke Sprangers Onafhankelijk adviseur
  Drs. Jos StreppelFGH Bank, voormalig CFO
  Drs. Tom de SwaanVan Lanschot Bankiers, voorzitter RvC
  Dr. Pieter VerboomSchiphol, voormalig CFO
  Drs. Doede Vierstra RCBestuurder Ondernemingskamer gerechtshof Amsterdam, vm CFO bij (niet-) beursgenoteerde ondernemingen
  Dr. Jan VisAdjunct-professor business valuation en value based management
  Prof. dr. Casper de VriesHoogleraar Corporate Finance
  Henriëtte WestlandCorporate communicatiemanager bij Westland Kaas
  Drs. Maarten WolleswinkelFounder and Executive Chairman of Oaklins Netherlands. 
  Mr. Bernard Zonneveld ING, voormalig internationaal bankier.