prof.dr.
(Martin) MN Hoogendoorn

prof.dr. (Martin) MN Hoogendoorn

Professor of Financial Accounting

Full Professor Erasmus School of Economics Business Economics
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
M5-15
Telephone
0104082724
Email
hoogendoorn@ese.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Martin Hoogendoorn is professor in Financial Accounting at the Erasmus University Rotterdam. He teaches in the postgraduate studies of Chartered Auditor (Registeraccountant) and Chartered Controller (Registercontroller). He is chairman of the Limperg Institute, the inter-university institute organising Ph.D education for accounting researchers. He has written numerous articles and books.
He is also judge at the Business Court in Amsterdam and special advisor financial reporting to the Ministry of Justice and Security. Until 1 january 2007 he was chairman of the Dutch Accounting Standards Board (Raad voor de Jaarverslaggeving). Until 30 June 2014 he was a partner at EY Accountants. 

    • M.N. Hoogendoorn & C.J.A. van Geffen (2018). Fouten in de jaarrekening. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 147-153.
    • M.N. Hoogendoorn (2017). De schaal van waarschijnlijkheid. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 153-154.
    • M.N. Hoogendoorn (2016). Algemene beginselen en het Conceptual Framework. MAB, 90 (1/2), 20-30.
    • M.N. Hoogendoorn, F. Van der Wel & H. Kadric (2016). Voorzieningen in de jaarrekening. MAB, 90 (12), 524-537.
    • M.N. Hoogendoorn (2013). Eigen vermogen of vreemd vermogen? Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht.
    • M.N. Hoogendoorn & G.A. van Santen (2012). Derivaten op balans. Het Financieele Dagblad, 7-7.
    • M.N. Hoogendoorn (2010). Off Balance constructies. De Accountant, 117 (jan-feb), 55-55.
    • M.N. Hoogendoorn (2010). Politieke bemoeienis met boekhoudregels niet zo gek. De Accountant, 46 (april), 46-47.
    • M.N. Hoogendoorn (2009). Positive Accounting Theory. De Accountant, 56-56.
    • M.N. Hoogendoorn (2008). Praktijkcasus: Koop en verkoop van een dochtermaatschappij. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 118-119.
    • M.N. Hoogendoorn (2007). De waarde van normen. MAB, 81 (november), 508-511.
    • M.N. Hoogendoorn (2006). 10 IFRS-lessen. De Accountant, 36-37.
    • M.N. Hoogendoorn (2004). Accounting Scandals and the audit profession. Femus Magazine, 4-7.
    • M.N. Hoogendoorn (2003). De gevolgen van International Financial Reporting Standards voor de jaarrekening van Nederlandse ondernemingen. FSR Forum, 22-27.
    • M.N. Hoogendoorn (2017). The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules - Evidence from the Netherlands. Accounting in Europe, 14.
    • M.N. Hoogendoorn, A. Rijsenbilt, M. Stout & N. Vos (2017). Vastgoedwaardering in het MKB en de rol van de mkb-accountant. MAB, 91 (3/4), 78-89.
    • M.N. Hoogendoorn, A.J. Brouwer & J. Brenkelen (2017). Waardering tegen actuele waarde, waaronder toepassing van actuele kostprijs. MAB, 91 (11/12), 331-343.
    • M.N. Hoogendoorn, A.J. Brouwer & E. Naarding (2015). Will the changes proposed to the conceptual framework's definitions and recognition criteria provide a better basis for IASB standard setting? Accounting and Business Research, 45 (5), 547-571. doi: 10.1080/00014788.2015.1048769
    • M.N. Hoogendoorn, A.J. Brouwer & A. Faramarzi (2014). Does the New Conceptual Framework Provide Adequate Concepts for Reporting Relevant Information about Performance? Accounting in Europe, 11 (2), 235-257. doi: 10.1080/17449480.2014.967788
    • M.N. Hoogendoorn (2013). Derivaten en risicomanagement. MAB, 87 (6), 267-281.
    • M.N. Hoogendoorn (2013). Afwaarderen!? MAB, 87 (Januari/februari), 3-5.
    • M.N. Hoogendoorn, R.G.A. Vergoossen & Ph. Wallage (2012). Combinatie wetenschap en praktijk in accountancy: een wenselijke symbiose. MAB, 86 (7-8), 272-278.
    • M.N. Hoogendoorn (2011). Materialiteit. MAB, 85, 184-185.
    • M.N. Hoogendoorn (2009). Joint Ventures. MAB, 83 (december), 390-391.
    • M.N. Hoogendoorn (2008). Uit balans. MAB, 508-511.
    • M.N. Hoogendoorn, F. Thinggaard, A. Wagenhofer & L. Evans (2006). Performance Reporting - The IASB's Proposed Formats of Financial Statements in the Exposure Draft of IAS 1. The European Accounting Review, 3, 35-63.
    • M.N. Hoogendoorn (2006). Toezicht op inzicht. MAB, 80, 600-601.
    • M.N. Hoogendoorn (2006). Eerste ervaringen met IFRS. MAB, 80, 530-531.
    • M.N. Hoogendoorn (2006). International Accounting Regulation and IFRS Implementation in Europe and Beyond - Experiences with First-Time Adoption in Europe. The European Accounting Review, 3, 23-26.
    • M.N. Hoogendoorn (2004). De heremietkreeft en de zeeanemoon (column). MAB, 78 (12), 538-540.
    • M.N. Hoogendoorn (2003). Column: IFRS als krachtproef voor het accountantsberoep. MAB, 77 (11), 480-481.
    • M.N. Hoogendoorn (2003). Reële waarde, jaarrekening en ondernemingsbeleid. MAB, 77 (9), 387-396.
    • M.N. Hoogendoorn (2003). IFRS als krachtproef voor het accountantsberoep (column). MAB, 77 (11), 480-482.
    • M.N. Hoogendoorn (2002). De wetgever reageert te sloom. De Accountant.
    • M.N. Hoogendoorn (2002). Goodwill: afschrijven of niet afschrijven? MAB, 76 (1/2), 18-23.
    • M.N. Hoogendoorn (2002). Boekhoudschandalen. De Accountant, 487-488.
    • M.N. Hoogendoorn (2002). Column: Boekhoudschandalen. MAB, 76 (11), 487-488.
    • M.N. Hoogendoorn & G.M.H. Mertens (2001). Kwaliteit van externe verslaggeving in Nederland. MAB, 75 (10), 406-420.
    • C.D. Knoops & M.N. Hoogendoorn (1994). Conceptual frameworks voor de financiële verslaggeving (2). De Accountant-Adviseur, 58 (september), 22-29.
    • C.D. Knoops & M.N. Hoogendoorn (1994). Conceptual frameworks voor de financiële verslaggeving. De Accountant-Adviseur, juli/ (augustus), 26-31.
    • M.N. Hoogendoorn (2003). Developments in Dutch Accounting Standards. World Accounting Report.
    • M.N. Hoogendoorn, D. Alexander, A. Jorissen, C. Mourik, van & C. Kirwan (2020). International Financial Reporting & Analysis (8th edition). London: Cengage
    • M.N. Hoogendoorn (2015). Verslaggeving van organisaties zonder winstoogmerk (4e druk). Deventer: Wolters Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn, J. Boer, B. Dieleman, J. Doornebal, P.H.J. Essers, J. Heijden, S.F.M. Niekel & R. Russo (2015). Goed koopmansgebruik Qou Vadis? Rotterdam: Vereniging voor Belastingwetenschap
    • M.N. Hoogendoorn & S. Bohmer (2007). Handboek Jaarrekening. Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn & R. Vergoossen (2016). Externe verslaggeving. Groningen / Houten: Noordhoff Uitgevers
    • M.N. Hoogendoorn, D. Alexander, A. Britton, A. Jorissen & C. Van Mourik (2014). International Financial Reporting and Analysis. London: Cengage Learning
    • M.N. Hoogendoorn & R.G.A. Vergoossen (2012). Externe verslaggeving (Achtste druk). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers
    • V. Hartman, A. Herremans & M.N. Hoogendoorn (2009). Verslaggeving van organisaties zonder winstoogmerk (3e druk). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen & R.G.A. Vergoossen (2008). Externe Verslaggeving. Groningen / Houten: Wolters-Noordhoff
    • J. Klaassen & M.N. Hoogendoorn (2004). Externe Verslaggeving. Groningen: Stenfert Kroese
    • E. Bos, R.P. van den Dool, M.N. Hoogendoorn, C.D. Knoops, R.P.B. van der Laan Bouma, P.C.J. Oerlemans, C.M.R. Prive, M.H.M. Smeets, R.F. Speklé, L.G.M. Stevens & L.G. van der Tas (1994). Fiscale encyclopedie De Vakstudie, deel II, jaarverslaglegging (supplement 6, maart 1994). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
    • M.N. Hoogendoorn (2018). Het einde van de jaarrekening? In Eddy Vaassen & Angelique Koopmans (Eds.), Accountant en Ziener (pp. 186-193). Tilburg: Tilburg University
    • M.N. Hoogendoorn (2018). Value8: Een boterzachte jaarrekening? In R.N.J. Kamerling, R.P. Orij & R.G.A. Vergoossen (Eds.), Het puntje van een scherpe pen (pp. 157-170). Breukelen: Nyenrode Business Universiteit
    • M.N. Hoogendoorn (2015). Vrouwe Prudentia. In G.C. Makkink, M.P. Nieuwe Weme & A.J. van Wees (Eds.), Ik ben niet overtuigd (pp. 205-214). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • M.N. Hoogendoorn (2010). Stelselwijziging. In Handboek Accountancy (Supplemnet 27, 27 (november 2010)) (pp. B1.1190-1-B1.1190-30). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn (2010). Een modeljaarrekening op basis van aandeelhouderswaarde. In Handboek Accountancy (supplement, 24 (maart 2010)) (pp. B1.1226-1-B1.1226-32). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn & S. Bohmer (2009). Financiele vaste activa, Eigen vermogen, Fusie en overname. In S. Bohmer e.a. (Ed.), Handboek Jaarrekening. Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn & V.C. Hartmann (2007). Fusie en acquisitie in de jaarrekening. In R.A.I. van Fredrikslust & J.C.K.W. Bartel (Eds.), Fusies en acquisities (pp. p.241-p.255). Amsterdam: LexisNexis
    • M.N. Hoogendoorn (2007). IFRS en De Accountant. In A.D. Bac & A.J. Bindenga (Eds.), Handboek Accountancy (pp. B1.1236-B1.1236-25). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn (2007). Veertien voorspellingen over verslaggeving. In W. Verhoog & P. van der Zanden (Eds.), Assurance voor de 21e eeuw (pp. p.145-p.160). Amsterdam: NIVRA-VERA
    • L.G. van der Tas, M.N. Hoogendoorn & S. Bohmer (2000). Financiele instrumenten in de jaarrekening. In Handboek Treasury (pp. I1010-1-I1010-28)
    • M.N. Hoogendoorn (2016). Goodwill in de jaarrekening en de controleverklaring. In A. de Bos, M.N. Hoogendoorn, R. van der Wal & M.P. de Bruijn (Eds.), De dynamische accountant (pp. 125-136)
    • M.N. Hoogendoorn (2010). Fair value in de jaarrekening van banken. In Ph. Wallage & H. Langendijk (Eds.), Zicht op Schilder (Liber Amicorum voor prof. dr. Arnold Schilder RA) (pp. 89-98). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
    • M.N. Hoogendoorn (2006). De betekenis van de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. In M.J. Kroeze & C.M. Harmsen (Eds.), Verantwoording aan Hans Beckman (pp. 225-236). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn (2005). De IASB en de Raad voor de Jaarverslaggeving: symbiose of predatie? In De onstuitbare opmars van IFRS in de polder. Vaarwel inzicht, welkom regels? (pp. 22-29) Rotterdam: Deloitte
    • M.N. Hoogendoorn, G.M. van Santen & D.A.G.M. Ossenblok (2004). Vastgoedbeleggingen. In J.B. Backhuijs & R.G. Bosman (Eds.), Het jaar 2003 Verslagen (pp. p.39-p.65). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn (2004). Beleidsaspecten inzake de jaarrekening. In M.N. Hoogendoorn & J. Klaassen (Eds.), Externe verslaggeving in theorie en praktijk (pp. p.52-p.78). 's-Gravenhage: Reed Business Information
    • M.N. Hoogendoorn (2004). Regelgeving: principes of gedetailleerde bepalingen. In K. Camfferman & T. Groot (Eds.), Tussen de Regels (pp. p.125-p.144). Groningen: Stenfert Kroese
    • M.N. Hoogendoorn (2003). Tweeledig monisme en fair value accounting: een analyse van de opvattingen van Bindenga. In M.N. Hoogendoorn & J.C.A. Gortemaker (Eds.), Maatschappelijk Aanvaardbaar (pp. p.81-p.96). Deventer: Kluwer
   • M.N. Hoogendoorn, A. Rijsenbilt, E.B.M. Stout & N.A. de Vos (2016). Waardering vastgoed bij kleine ondernemingen. (Extern rapport). Amsterdan: NEMACC
    • M.N. Hoogendoorn (2009, november 27). Boekhoudregels op de politieke agenda. EconomieOpinie.nl
    • M.N. Hoogendoorn (2009, februari 5). Goodwillverslaggeving moet onder de loep. Het Financiële Dagblad, pp. 7-7.
    • M.N. Hoogendoorn (2008, oktober 23). Marktprijzen zijn niet altijd 'fair value'. Het Financieele Dagblad
    • M.N. Hoogendoorn (2003, mei 14). Hoge voorzieningen op de balans is geen voorzichtig beleid. Het Financiele Dagblad
    • M.N. Hoogendoorn (2011). Het materialiteitsbeginsel. In Inform (pp. 23-27)
    • M.N. Hoogendoorn & C.J.A. van Geffen (2011). Fouten in de jaarrekening. In Vol. 6. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht (pp. 41-47)
    • R.M.S. Wilson, A. Pierce, M. Allison, M.N. Hoogendoorn, B. Kral & K. Watty (2010). Accountancy and Academic / Professional Inter-dependency (or Mutual Exclusivity) ? In Vol. 6. Accounting in Europe (pp. 149-166)
    • M.N. Hoogendoorn & S. Bohmer (2009). Waardering deelnemingen tegen kostprijs in de enkelvoudige jaarrekening. In P.M. van der van der Zanden (Ed.), Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht (pp. 96-97). Den Hollander
    • M.N. Hoogendoorn (2011). De verhouding tussen de commerciele en fiscale winstbepaling. In Prof..dr. P. Kavelaars (Ed.), Totaalwinst (pp. 57-68). Fiscaal Economisch Instituut EUR
    • M.N. Hoogendoorn (2011). De verwerking in de jaarrekening van niet-marktconforme transacties. In A.H. van der Boom, M.N. Hoogendoorn, R. van der Wal & L.L. Scholte (Eds.), Toezicht op inzicht (Liber amicorum Prof. dr, M.A. van Hoepen RA) (pp. 129-144). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn (2010). Substance over form. In K.M. van Hassel & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Willems' Wegen (Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H.M. Willems (pp. 171-184). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen & R.G.A. Vergoossen (2009). De behandeling van vreemde valuta in de jaarrekening. In A.D. Bac, J.C.A. Gortemaker & Ph. Wallage (Eds.), Handboek Accountancy (pp. 1261-1-1261-34). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn & E. Peek (1999). Stelselwijzigingen. In J. Dijksma, J.A.G.M. Koevoets & R.G.A. Vergoossen (Eds.), Het Jaar 1999 Verslagen NIVRA-Geschriften. NIVRA
    • M.N. Hoogendoorn (2012, maart 14). De uitdagingen voor de mkb-ondernemer op het gebied van externe verslaggeving. EUR, Nemacc Symposium.
    • M.N. Hoogendoorn (2009, november 18). Actuele ontwikkelingen Externe Verslaggeving, Pensioenen, Betaling in aandelen. Nieuwegein, Euroforum.
    • M.N. Hoogendoorn (2009, oktober 8). Actuele ontwikkelingen externe verslaggeving. Driebergen, Symbiosenet.
    • M.N. Hoogendoorn (2008, juli 3). Actualiteiten Externe Verslaggeving. Paterswolde, VERA Summercourse.
    • M.N. Hoogendoorn (2008, november 27). Kredietcrisis en boekhoudregels. Rotterdam, Scholingsbijeenkomst VWO-docenten.
    • M.N. Hoogendoorn (2008, november 19). Actuele ontwikkelingen externe verslaggeving / Risicobeheer en hedging / Consolidatie. Rotterdam, Euroforum.
    • M.N. Hoogendoorn (2011, november 4). The impact of IFRS on accounting and research. Venice, Academic Congress Accounting Renaissance (International Association of Accounting Education and Research).
    • M.N. Hoogendoorn (2009, mei 15). Accounting education: the cooperation between universities and professional firms. Tampere (Finland), European Accounting Association.
    • M.N. Hoogendoorn (2012). Accounting education and research: A profession's perspective on the link between academy and the profession. Annual European Accounting Association Conference: Ljubljana (2012, mei 9 - 2012, mei 11).
    • M.N. Hoogendoorn (2010). The IASB: Future Challenges. ICAEW Information for Better Markets Conference: London (2010, december 20).
    • M.N. Hoogendoorn (2010). The future of the IASB from a political perspective. The World Congress of the International Association of Accounting Education and Research: Singapore (2010, november 5).
   • A. de Bos, M.N. Hoogendoorn, R. van der Wal & M.P. de Bruijn (Ed.). (2016). De dynamische Accountant. Liber amicorum aangeboden aan prof. J.C.A. Gortemaker. Rotterdam: Erasmus Universiteit
   • M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen & F. Krens (Ed.). (2004). Externe Verslaggeving in Theorie en Praktijk. 's-Gravenhage: Reed Business Information
   • M.N. Hoogendoorn (2009). Book Reviews [Bespreking van het boek Joanne Horton, Richard Macve, and George Serafim, An Experiment in 'Fair Value' Accounting? The state of the art in research and thought leadership on accounting for life assurance in the UK and continental Europe]. The Accounting Review, 84, 2042-2043.
   • M.N. Hoogendoorn (2004). Book Review: Applying International Accounting standards [Bespreking van het boek Applying International Accounting Standards]. The International Journal of Accounting, 113-115.
    • M.N. Hoogendoorn (Ed.). (2008-2008) MAB.
    • M.N. Hoogendoorn (Ed.). (2009-2009) MAB.
    • M.N. Hoogendoorn (Ed.). (2009-2009) Accounting in Europe.
    • H. Beckman, J. Klaassen & M.N. Hoogendoorn (Eds.). (1996-1996) MAB, 65(1).
   • M.N. Hoogendoorn (2004). Regels over regels: Hoe effectief is de International Accounting Standards Board. Deventer: Kluwer
 • ESAA

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Executive cursussen

  Limperg Instituut

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Voorzitter

  NBA

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Voorzitter Signaleringsraad

  Prof. dr, M.N. Hoogendoorn BV

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Geven van adviezen, opinies en trainingen

  Centraal bureau fondsenwerving

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Lid College van Beroep (onregelmatig)

  Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Advisering inzake jaarrekeningrecht (onregelmatig)

  Ondernemingskamer

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Raad-plaatsvervanger
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Economics
  Department
  Business Economics
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082724

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam