prof.dr. (Martin) MN Hoogendoorn

prof.dr. (Martin) MN Hoogendoorn

Professor of Financial Accounting

Full Professor Erasmus School of Economics Business Economics
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
M5-15
Telephone
0104082724
Email
hoogendoorn@ese.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Martin Hoogendoorn is professor in Financial Accounting at the Erasmus University Rotterdam. He teaches in the postgraduate studies of Chartered Auditor (Registeraccountant) and Chartered Controller (Registercontroller). He is chairman of the Limperg Institute, the inter-university institute organising Ph.D education for accounting researchers. He has written numerous articles and books.
He is also judge at the Business Court in Amsterdam and special advisor financial reporting to the Ministry of Justice and Security. Until 1 january 2007 he was chairman of the Dutch Accounting Standards Board (Raad voor de Jaarverslaggeving). Until 30 June 2014 he was a partner at EY Accountants. 

Martin Hoogendoorn is professor in Financial Accounting at the Erasmus University Rotterdam. He teaches in the postgraduate studies of Chartered Auditor (Registeraccountant) and Chartered Controller (Registercontroller). He is chairman of the Limperg Institute, the inter-university institute organising Ph.D education for accounting researchers. He has written numerous articles and books.
He is also judge at the Business Court in Amsterdam and special advisor financial reporting to the Ministry of Justice and Security. Until 1 january 2007 he was chairman of the Dutch Accounting Standards Board (Raad voor de Jaarverslaggeving). Until 30 June 2014 he was a partner at EY Accountants. 

    • M.N. Hoogendoorn, F. Van der Wel & H. Kadric (2016). Voorzieningen in de jaarrekening. MAB, 90 (12), 524-537.
    • M.N. Hoogendoorn (2016). Algemene beginselen en het Conceptual Framework. MAB, 90 (1/2), 20-30.
    • M.N. Hoogendoorn (2013). Eigen vermogen of vreemd vermogen? Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht.
    • M.N. Hoogendoorn & G.A. van Santen (2012). Derivaten op balans. Het Financieele Dagblad, 7-7.
    • M.N. Hoogendoorn (2010). Politieke bemoeienis met boekhoudregels niet zo gek. De Accountant, 46 (april), 46-47.
    • M.N. Hoogendoorn (2010). Off Balance constructies. De Accountant, 117 (jan-feb), 55-55.
    • M.N. Hoogendoorn (2009). Positive Accounting Theory. De Accountant, 56-56.
    • M.N. Hoogendoorn (2008). Praktijkcasus: Koop en verkoop van een dochtermaatschappij. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 118-119.
    • M.N. Hoogendoorn (2007). De waarde van normen. MAB, 81 (november), 508-511.
    • M.N. Hoogendoorn (2006). 10 IFRS-lessen. De Accountant, 36-37.
    • M.N. Hoogendoorn (2004). Accounting Scandals and the audit profession. Femus Magazine, 4-7.
    • M.N. Hoogendoorn (2003). De gevolgen van International Financial Reporting Standards voor de jaarrekening van Nederlandse ondernemingen. FSR Forum, 22-27.
    • M.N. Hoogendoorn, A.J. Brouwer & E. Naarding (2015). Will the changes proposed to the conceptual framework's definitions and recognition criteria provide a better basis for IASB standard setting? Accounting and Business Research, 45 (5), 547-571. doi: 10.1080/00014788.2015.1048769
    • M.N. Hoogendoorn, A.J. Brouwer & A. Faramarzi (2014). Does the New Conceptual Framework Provide Adequate Concepts for Reporting Relevant Information about Performance? Accounting in Europe, 11 (2), 235-257. doi: 10.1080/17449480.2014.967788
    • M.N. Hoogendoorn (2013). Afwaarderen!? MAB, 87 (Januari/februari), 3-5.
    • M.N. Hoogendoorn (2013). Derivaten en risicomanagement. MAB, 87 (6), 267-281.
    • M.N. Hoogendoorn, R.G.A. Vergoossen & Ph. Wallage (2012). Combinatie wetenschap en praktijk in accountancy: een wenselijke symbiose. MAB, 86 (7-8), 272-278.
    • M.N. Hoogendoorn (2011). Materialiteit. MAB, 85, 184-185.
    • M.N. Hoogendoorn (2009). Joint Ventures. MAB, 83 (december), 390-391.
    • M.N. Hoogendoorn (2008). Uit balans. MAB, 508-511.
    • M.N. Hoogendoorn (2006). Eerste ervaringen met IFRS. MAB, 80, 530-531.
    • M.N. Hoogendoorn (2006). Toezicht op inzicht. MAB, 80, 600-601.
    • M.N. Hoogendoorn (2006). International Accounting Regulation and IFRS Implementation in Europe and Beyond - Experiences with First-Time Adoption in Europe. The European Accounting Review, 3, 23-26.
    • M.N. Hoogendoorn, F. Thinggaard, A. Wagenhofer & L. Evans (2006). Performance Reporting - The IASB's Proposed Formats of Financial Statements in the Exposure Draft of IAS 1. The European Accounting Review, 3, 35-63.
    • M.N. Hoogendoorn (2004). De heremietkreeft en de zeeanemoon (column). MAB, 78 (12), 538-540.
    • M.N. Hoogendoorn (2003). Reële waarde, jaarrekening en ondernemingsbeleid. MAB, 77 (9), 387-396.
    • M.N. Hoogendoorn (2003). Column: IFRS als krachtproef voor het accountantsberoep. MAB, 77 (11), 480-481.
    • M.N. Hoogendoorn (2003). IFRS als krachtproef voor het accountantsberoep (column). MAB, 77 (11), 480-482.
    • M.N. Hoogendoorn (2002). Goodwill: afschrijven of niet afschrijven? MAB, 76 (1/2), 18-23.
    • M.N. Hoogendoorn (2002). Boekhoudschandalen. De Accountant, 487-488.
    • M.N. Hoogendoorn (2002). Column: Boekhoudschandalen. MAB, 76 (11), 487-488.
    • M.N. Hoogendoorn (2002). De wetgever reageert te sloom. De Accountant.
    • M.N. Hoogendoorn & G.M.H. Mertens (2001). Kwaliteit van externe verslaggeving in Nederland. MAB, 75 (10), 406-420.
    • C.D. Knoops & M.N. Hoogendoorn (1994). Conceptual frameworks voor de financiële verslaggeving (2). De Accountant-Adviseur, 58 (september), 22-29.
    • C.D. Knoops & M.N. Hoogendoorn (1994). Conceptual frameworks voor de financiële verslaggeving. De Accountant-Adviseur, juli/ (augustus), 26-31.
    • M.N. Hoogendoorn (2003). Developments in Dutch Accounting Standards. World Accounting Report.
    • M.N. Hoogendoorn, J. Boer, B. Dieleman, J. Doornebal, P.H.J. Essers, J. Heijden, S.F.M. Niekel & R. Russo (2015). Goed koopmansgebruik Qou Vadis? Rotterdam: Vereniging voor Belastingwetenschap
    • M.N. Hoogendoorn (2015). Verslaggeving van organisaties zonder winstoogmerk (4e druk). Deventer: Wolters Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn & S. Bohmer (2007). Handboek Jaarrekening. Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn & R. Vergoossen (2016). Externe verslaggeving. Groningen / Houten: Noordhoff Uitgevers
    • M.N. Hoogendoorn, D. Alexander, A. Britton, A. Jorissen & C. Van Mourik (2014). International Financial Reporting and Analysis. London: Cengage Learning
    • M.N. Hoogendoorn & R.G.A. Vergoossen (2012). Externe verslaggeving (Achtste druk). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers
    • V. Hartman, A. Herremans & M.N. Hoogendoorn (2009). Verslaggeving van organisaties zonder winstoogmerk (3e druk). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen & R.G.A. Vergoossen (2008). Externe Verslaggeving. Groningen / Houten: Wolters-Noordhoff
    • J. Klaassen & M.N. Hoogendoorn (2004). Externe Verslaggeving. Groningen: Stenfert Kroese
    • E. Bos, R.P. van den Dool, M.N. Hoogendoorn, C.D. Knoops, R.P.B. van der Laan Bouma, P.C.J. Oerlemans, C.M.R. Prive, M.H.M. Smeets, R.F. Speklé, L.G.M. Stevens & L.G. van der Tas (1994). Fiscale encyclopedie De Vakstudie, deel II, jaarverslaglegging (supplement 6, maart 1994). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
    • M.N. Hoogendoorn (2015). Vrouwe Prudentia. In G.C. Makkink, M.P. Nieuwe Weme & A.J. van Wees (Eds.), Ik ben niet overtuigd (pp. 205-214). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • M.N. Hoogendoorn (2010). Stelselwijziging. In Handboek Accountancy (Supplemnet 27, 27 (november 2010)) (pp. B1.1190-1-B1.1190-30). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn (2010). Een modeljaarrekening op basis van aandeelhouderswaarde. In Handboek Accountancy (supplement, 24 (maart 2010)) (pp. B1.1226-1-B1.1226-32). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn & S. Bohmer (2009). Financiele vaste activa, Eigen vermogen, Fusie en overname. In S. Bohmer e.a. (Ed.), Handboek Jaarrekening. Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn (2007). IFRS en De Accountant. In A.D. Bac & A.J. Bindenga (Eds.), Handboek Accountancy (pp. B1.1236-B1.1236-25). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn (2007). Veertien voorspellingen over verslaggeving. In W. Verhoog & P. van der Zanden (Eds.), Assurance voor de 21e eeuw (pp. p.145-p.160). Amsterdam: NIVRA-VERA
    • M.N. Hoogendoorn & V.C. Hartmann (2007). Fusie en acquisitie in de jaarrekening. In R.A.I. van Fredrikslust & J.C.K.W. Bartel (Eds.), Fusies en acquisities (pp. p.241-p.255). Amsterdam: LexisNexis
    • L.G. van der Tas, M.N. Hoogendoorn & S. Bohmer (2000). Financiele instrumenten in de jaarrekening. In Handboek Treasury (pp. I1010-1-I1010-28)
    • M.N. Hoogendoorn (2016). Goodwill in de jaarrekening en de controleverklaring. In A. de Bos, M.N. Hoogendoorn, R. van der Wal & M.P. de Bruijn (Eds.), De dynamische accountant (pp. 125-136)
    • M.N. Hoogendoorn (2010). Fair value in de jaarrekening van banken. In Ph. Wallage & H. Langendijk (Eds.), Zicht op Schilder (Liber Amicorum voor prof. dr. Arnold Schilder RA) (pp. 89-98). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
    • M.N. Hoogendoorn (2006). De betekenis van de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. In M.J. Kroeze & C.M. Harmsen (Eds.), Verantwoording aan Hans Beckman (pp. 225-236). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn (2005). De IASB en de Raad voor de Jaarverslaggeving: symbiose of predatie? In De onstuitbare opmars van IFRS in de polder. Vaarwel inzicht, welkom regels? (pp. 22-29) Rotterdam: Deloitte
    • M.N. Hoogendoorn (2004). Regelgeving: principes of gedetailleerde bepalingen. In K. Camfferman & T. Groot (Eds.), Tussen de Regels (pp. p.125-p.144). Groningen: Stenfert Kroese
    • M.N. Hoogendoorn (2004). Beleidsaspecten inzake de jaarrekening. In M.N. Hoogendoorn & J. Klaassen (Eds.), Externe verslaggeving in theorie en praktijk (pp. p.52-p.78). 's-Gravenhage: Reed Business Information
    • M.N. Hoogendoorn, G.M. van Santen & D.A.G.M. Ossenblok (2004). Vastgoedbeleggingen. In J.B. Backhuijs & R.G. Bosman (Eds.), Het jaar 2003 Verslagen (pp. p.39-p.65). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn (2003). Tweeledig monisme en fair value accounting: een analyse van de opvattingen van Bindenga. In M.N. Hoogendoorn & J.C.A. Gortemaker (Eds.), Maatschappelijk Aanvaardbaar (pp. p.81-p.96). Deventer: Kluwer
   • M.N. Hoogendoorn, A. Rijsenbilt, E.B.M. Stout & N.A. de Vos (2016). Waardering vastgoed bij kleine ondernemingen. (Extern rapport). Amsterdan: NEMACC
    • M.N. Hoogendoorn (2009, november 27). Boekhoudregels op de politieke agenda. EconomieOpinie.nl
    • M.N. Hoogendoorn (2009, februari 5). Goodwillverslaggeving moet onder de loep. Het Financiële Dagblad, pp. 7-7.
    • M.N. Hoogendoorn (2008, oktober 23). Marktprijzen zijn niet altijd 'fair value'. Het Financieele Dagblad
    • M.N. Hoogendoorn (2003, mei 14). Hoge voorzieningen op de balans is geen voorzichtig beleid. Het Financiele Dagblad
    • M.N. Hoogendoorn (2011). Het materialiteitsbeginsel. In Inform (pp. 23-27)
    • M.N. Hoogendoorn & C.J.A. van Geffen (2011). Fouten in de jaarrekening. In Vol. 6. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht (pp. 41-47)
    • R.M.S. Wilson, A. Pierce, M. Allison, M.N. Hoogendoorn, B. Kral & K. Watty (2010). Accountancy and Academic / Professional Inter-dependency (or Mutual Exclusivity) ? In Vol. 6. Accounting in Europe (pp. 149-166)
    • M.N. Hoogendoorn & S. Bohmer (2009). Waardering deelnemingen tegen kostprijs in de enkelvoudige jaarrekening. In P.M. van der van der Zanden (Ed.), Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht (pp. 96-97). Den Hollander
    • M.N. Hoogendoorn (2011). De verhouding tussen de commerciele en fiscale winstbepaling. In Prof..dr. P. Kavelaars (Ed.), Totaalwinst (pp. 57-68). Fiscaal Economisch Instituut EUR
    • M.N. Hoogendoorn (2011). De verwerking in de jaarrekening van niet-marktconforme transacties. In A.H. van der Boom, M.N. Hoogendoorn, R. van der Wal & L.L. Scholte (Eds.), Toezicht op inzicht (Liber amicorum Prof. dr, M.A. van Hoepen RA) (pp. 129-144). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn (2010). Substance over form. In K.M. van Hassel & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Willems' Wegen (Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H.M. Willems (pp. 171-184). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen & R.G.A. Vergoossen (2009). De behandeling van vreemde valuta in de jaarrekening. In A.D. Bac, J.C.A. Gortemaker & Ph. Wallage (Eds.), Handboek Accountancy (pp. 1261-1-1261-34). Deventer: Kluwer
    • M.N. Hoogendoorn & E. Peek (1999). Stelselwijzigingen. In J. Dijksma, J.A.G.M. Koevoets & R.G.A. Vergoossen (Eds.), Het Jaar 1999 Verslagen NIVRA-Geschriften. NIVRA
   • M.N. HoogendoornDurven accountants(hoogleraren) hun mening niet te geven?
    • M.N. Hoogendoorn (2012, maart 14). De uitdagingen voor de mkb-ondernemer op het gebied van externe verslaggeving. EUR, Nemacc Symposium.
    • M.N. Hoogendoorn (2009, oktober 8). Actuele ontwikkelingen externe verslaggeving. Driebergen, Symbiosenet.
    • M.N. Hoogendoorn (2009, november 18). Actuele ontwikkelingen Externe Verslaggeving, Pensioenen, Betaling in aandelen. Nieuwegein, Euroforum.
    • M.N. Hoogendoorn (2008, november 27). Kredietcrisis en boekhoudregels. Rotterdam, Scholingsbijeenkomst VWO-docenten.
    • M.N. Hoogendoorn (2008, juli 3). Actualiteiten Externe Verslaggeving. Paterswolde, VERA Summercourse.
    • M.N. Hoogendoorn (2008, november 19). Actuele ontwikkelingen externe verslaggeving / Risicobeheer en hedging / Consolidatie. Rotterdam, Euroforum.
    • M.N. Hoogendoorn (2011, november 4). The impact of IFRS on accounting and research. Venice, Academic Congress Accounting Renaissance (International Association of Accounting Education and Research).
    • M.N. Hoogendoorn (2009, mei 15). Accounting education: the cooperation between universities and professional firms. Tampere (Finland), European Accounting Association.
    • M.N. Hoogendoorn (2012). Accounting education and research: A profession's perspective on the link between academy and the profession. Annual European Accounting Association Conference: Ljubljana (2012, mei 9 - 2012, mei 11).
    • M.N. Hoogendoorn (2010). The future of the IASB from a political perspective. The World Congress of the International Association of Accounting Education and Research: Singapore (2010, november 5).
    • M.N. Hoogendoorn (2010). The IASB: Future Challenges. ICAEW Information for Better Markets Conference: London (2010, december 20).
    • M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen & F. Krens (Ed.). (2004). Externe Verslaggeving in Theorie en Praktijk. 's-Gravenhage: Reed Business Information
    • A. de Bos, M.N. Hoogendoorn, R. van der Wal & M.P. de Bruijn (Ed.). (2016). De dynamische Accountant. Liber amicorum aangeboden aan prof. J.C.A. Gortemaker. Rotterdam: Erasmus Universiteit
   • M.N. Hoogendoorn (2009). Book Reviews [Bespreking van het boek Joanne Horton, Richard Macve, and George Serafim, An Experiment in 'Fair Value' Accounting? The state of the art in research and thought leadership on accounting for life assurance in the UK and continental Europe]. The Accounting Review, 84, 2042-2043.
   • M.N. Hoogendoorn (2004). Book Review: Applying International Accounting standards [Bespreking van het boek Applying International Accounting Standards]. The International Journal of Accounting, 113-115.
    • M.N. Hoogendoorn (Ed.). (2008-2008) MAB.
    • M.N. Hoogendoorn (Ed.). (2009-2009) MAB.
    • M.N. Hoogendoorn (Ed.). (2009-2009) Accounting in Europe.
    • H. Beckman, J. Klaassen & M.N. Hoogendoorn (Eds.). (1996-1996) MAB, 65(1).
   • M.N. Hoogendoorn (2004). Regels over regels: Hoe effectief is de International Accounting Standards Board. Deventer: Kluwer
 • ESAA

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Executive cursussen

  Limperg Instituut

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Voorzitter

  NBA

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Voorzitter Signaleringsraad

  Prof. dr, M.N. Hoogendoorn BV

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Geven van adviezen, opinies en trainingen

  Centraal bureau fondsenwerving

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Lid College van Beroep (onregelmatig)

  Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Advisering inzake jaarrekeningrecht (onregelmatig)

  Ondernemingskamer

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Raad-plaatsvervanger
  • Empirical Studies in Financial Accounting

   Xanthi Gkougkousi

   Empirical Studies in Financial Accounting

  • The Role of Analyst Conference Calls in Capital Markets

   Erik Roelofsen

   The Role of Analyst Conference Calls in Capital Markets

  • Essays in Financial Accounting

   Tao Jiao

   Essays in Financial Accounting

 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Economics
  Department
  Business Economics
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082724

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam