prof.dr. (Martin) MN Hoogendoorn

prof.dr. (Martin) MN Hoogendoorn

Professor of Financial Accounting

Full professor Erasmus School of Economics Business Economics
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
M5-15
Email
hoogendoorn@ese.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Martin Hoogendoorn is professor in Financial Accounting at the Erasmus University Rotterdam. He teaches in the postgraduate studies of Chartered Auditor (Registeraccountant) and Chartered Controller (Registercontroller). He is chairman of the Limperg Institute, the inter-university institute organising Ph.D education for accounting researchers. He has written numerous articles and books.
He is also judge at the Business Court in Amsterdam and special advisor financial reporting to the Ministry of Justice and Security. Until 1 january 2007 he was chairman of the Dutch Accounting Standards Board (Raad voor de Jaarverslaggeving). Until 30 June 2014 he was a partner at EY Accountants. 

 • Martin Hoogendoorn, AJ Brouwer & J Brenkelen (2017) - Waardering tegen actuele waarde, waaronder toepassing van actuele kostprijs - MAB, 91 (11/12), 331-343
 • Martin Hoogendoorn, A Rijsenbilt, Matthias Stout & Nees Vos (2017) - Vastgoedwaardering in het MKB en de rol van de mkb-accountant - MAB, 91 (3/4), 78-89
 • Martin Hoogendoorn (2017) - The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules - Evidence from the Netherlands - Accounting in Europe, 14
 • Martin Hoogendoorn, AJ Brouwer & E Naarding (2015) - Will the changes proposed to the conceptual framework's definitions and recognition criteria provide a better basis for IASB standard setting? - Accounting and Business Research, 45 (5), 547-571 - doi: 10.1080/00014788.2015.1048769
 • Martin Hoogendoorn, AJ Brouwer & A Faramarzi (2014) - Does the New Conceptual Framework Provide Adequate Concepts for Reporting Relevant Information about Performance? - Accounting in Europe, 11 (2), 235-257 - doi: 10.1080/17449480.2014.967788
 • Martin Hoogendoorn (2013) - Derivaten en risicomanagement - MAB, 87 (6), 267-281
 • Martin Hoogendoorn (2013) - Afwaarderen!? - MAB, 87 (Januari/februari), 3-5
 • Martin Hoogendoorn, RGA Vergoossen & Ph Wallage (2012) - Combinatie wetenschap en praktijk in accountancy: een wenselijke symbiose - MAB, 86 (7-8), 272-278
 • Martin Hoogendoorn (2011) - Materialiteit - MAB, 85, 184-185
 • Martin Hoogendoorn (2009) - Joint Ventures - MAB, 83 (december), 390-391
 • Martin Hoogendoorn (2008) - Uit balans - MAB, (9), 508-511
 • Martin Hoogendoorn (2006) - Toezicht op inzicht - MAB, 80, 600-601
 • Martin Hoogendoorn (2006) - Eerste ervaringen met IFRS - MAB, 80, 530-531
 • Martin Hoogendoorn, F Thinggaard, A Wagenhofer & L Evans (2006) - Performance Reporting - The IASB's Proposed Formats of Financial Statements in the Exposure Draft of IAS 1 - The European Accounting Review, 3, 35-63
 • Martin Hoogendoorn (2006) - International Accounting Regulation and IFRS Implementation in Europe and Beyond - Experiences with First-Time Adoption in Europe - The European Accounting Review, 3, 23-26
 • Martin Hoogendoorn (2004) - De heremietkreeft en de zeeanemoon (column) - MAB, 78 (12), 538-540
 • Martin Hoogendoorn (2003) - Column: IFRS als krachtproef voor het accountantsberoep - MAB, 77 (11), 480-481
 • Martin Hoogendoorn (2003) - IFRS als krachtproef voor het accountantsberoep (column) - MAB, 77 (11), 480-482
 • Martin Hoogendoorn (2003) - Reële waarde, jaarrekening en ondernemingsbeleid - MAB, 77 (9), 387-396
 • Martin Hoogendoorn (2002) - Goodwill: afschrijven of niet afschrijven? - MAB, 76 (1/2), 18-23
 • Martin Hoogendoorn (2002) - Boekhoudschandalen - De Accountant, (11), 487-488
 • Martin Hoogendoorn (2002) - De wetgever reageert te sloom - De Accountant
 • Martin Hoogendoorn (2002) - Column: Boekhoudschandalen - MAB, 76 (11), 487-488
 • Martin Hoogendoorn & Gerard Mertens (2001) - Kwaliteit van externe verslaggeving in Nederland - MAB, 75 (10), 406-420
 • Chris Knoops & Martin Hoogendoorn (1994) - Conceptual frameworks voor de financiële verslaggeving - De Accountant-Adviseur, juli/ (augustus), 26-31
 • Chris Knoops & Martin Hoogendoorn (1994) - Conceptual frameworks voor de financiële verslaggeving (2) - De Accountant-Adviseur, 58 (september), 22-29

 • Martin Hoogendoorn & CJA van Geffen (2018) - Fouten in de jaarrekening - Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, (6), 147-153
 • Martin Hoogendoorn (2017) - De schaal van waarschijnlijkheid - Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, (6/2017), 153-154
 • Martin Hoogendoorn (2016) - Algemene beginselen en het Conceptual Framework - MAB, 90 (1/2), 20-30
 • Martin Hoogendoorn, F Van der Wel & H Kadric (2016) - Voorzieningen in de jaarrekening - MAB, 90 (12), 524-537
 • Martin Hoogendoorn (2013) - Eigen vermogen of vreemd vermogen? - Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht
 • Martin Hoogendoorn & GA van Santen (2012) - Derivaten op balans - Het Financieele Dagblad, 7-7
 • Martin Hoogendoorn (2010) - Politieke bemoeienis met boekhoudregels niet zo gek - De Accountant, 46 (april), 46-47
 • Martin Hoogendoorn (2010) - Off Balance constructies - De Accountant, 117 (jan-feb), 55-55
 • Martin Hoogendoorn (2009) - Positive Accounting Theory - De Accountant, (juli/augustus 2009), 56-56
 • Martin Hoogendoorn (2009) - Boekhoudregels op de politieke agenda - EconomieOpinie.nl
 • Martin Hoogendoorn (2009) - Goodwillverslaggeving moet onder de loep - Het Financiële Dagblad, 7-7
 • Martin Hoogendoorn (2008) - Marktprijzen zijn niet altijd 'fair value' - Het Financieele Dagblad
 • Martin Hoogendoorn (2008) - Praktijkcasus: Koop en verkoop van een dochtermaatschappij - Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, (5), 118-119
 • Martin Hoogendoorn (2007) - De waarde van normen - MAB, 81 (november), 508-511
 • Martin Hoogendoorn (2006) - 10 IFRS-lessen - De Accountant, 36-37
 • Martin Hoogendoorn (2004) - Accounting Scandals and the audit profession - Femus Magazine, 4-7
 • Martin Hoogendoorn (2003) - De gevolgen van International Financial Reporting Standards voor de jaarrekening van Nederlandse ondernemingen - FSR Forum, (februari), 22-27

 • Martin Hoogendoorn & R Vergoossen (2016) - Externe verslaggeving - Noordhoff Uitgevers
 • Martin Hoogendoorn, D Alexander, A Britton, A Jorissen & C Van Mourik (2014) - International Financial Reporting and Analysis - Cengage Learning
 • Martin Hoogendoorn & RGA Vergoossen (2012) - Externe verslaggeving - Noordhoff Uitgevers
 • Vincent Hartman, Annemieke Herremans & Martin Hoogendoorn (2009) - Verslaggeving van organisaties zonder winstoogmerk (3e druk) - Kluwer
 • Martin Hoogendoorn, J Klaassen & RGA Vergoossen (2008) - Externe Verslaggeving - Wolters-Noordhoff
 • J Klaassen & Martin Hoogendoorn (2004) - Externe Verslaggeving - Stenfert Kroese
 • E (Egbert) Bos, RP van den Dool, Martin Hoogendoorn, Chris Knoops, RPB van der Laan Bouma, PCJ Oerlemans, CMR Prive, MHM Smeets, RF (Roland) Speklé, LGM (Leonardus Gerardus Marie) Stevens & LG (Leo) van der Tas (1994) - Fiscale encyclopedie De Vakstudie, deel II, jaarverslaglegging (supplement 6, maart 1994) - Kluwer Bedrijfswetenschappen

 • Martin Hoogendoorn, David Alexander, Ann Jorissen, Carien Mourik, van & Collette Kirwan (2020) - International Financial Reporting & Analysis - Cengage
 • Martin Hoogendoorn, J den Boer, B Dieleman, J Doornebal, PHJ Essers, JM van der Heijden, SFM Niekel & R Russo (2015) - Goed koopmansgebruik Qou Vadis? - Vereniging voor Belastingwetenschap
 • Martin Hoogendoorn (2015) - Verslaggeving van organisaties zonder winstoogmerk - Wolters Kluwer
 • Martin Hoogendoorn & S Bohmer (2007) - Handboek Jaarrekening - Kluwer

 • Auke Bos, Martin Hoogendoorn, R van der Wal & MP de Bruijn (2016) - De dynamische Accountant. Liber amicorum aangeboden aan prof. J.C.A. Gortemaker - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Martin Hoogendoorn, J Klaassen & F Krens (2004) - Externe Verslaggeving in Theorie en Praktijk - Reed Business Information

 • Martin Hoogendoorn (2009) - Book Reviews - The Accounting Review, 84, 2042-2043
 • Martin Hoogendoorn (2004) - Book Review: Applying International Accounting standards - The International Journal of Accounting, 113-115

 • Martin Hoogendoorn (2016) - Goodwill in de jaarrekening en de controleverklaring
 • Martin Hoogendoorn (2010) - Fair value in de jaarrekening van banken - Universiteit van Amsterdam
 • Martin Hoogendoorn (2006) - De betekenis van de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving - Kluwer
 • Martin Hoogendoorn (2005) - De IASB en de Raad voor de Jaarverslaggeving: symbiose of predatie? - Deloitte
 • Martin Hoogendoorn (2004) - Beleidsaspecten inzake de jaarrekening - Reed Business Information
 • Martin Hoogendoorn (2004) - Regelgeving: principes of gedetailleerde bepalingen - Stenfert Kroese
 • Martin Hoogendoorn, GM van Santen & DAGM Ossenblok (2004) - Vastgoedbeleggingen - Kluwer
 • Martin Hoogendoorn (2003) - Tweeledig monisme en fair value accounting: een analyse van de opvattingen van Bindenga - Kluwer

 • Martin Hoogendoorn (2018) - Het einde van de jaarrekening? - Tilburg University
 • Martin Hoogendoorn (2018) - Value8: Een boterzachte jaarrekening? - Nyenrode Business Universiteit
 • Martin Hoogendoorn (2015) - Vrouwe Prudentia - Ars Aequi Libri
 • Martin Hoogendoorn (2010) - Stelselwijziging - Kluwer
 • Martin Hoogendoorn (2010) - Een modeljaarrekening op basis van aandeelhouderswaarde - Kluwer
 • Martin Hoogendoorn & S Bohmer (2009) - Financiele vaste activa, Eigen vermogen, Fusie en overname - Kluwer
 • Martin Hoogendoorn & VC Hartmann (2007) - Fusie en acquisitie in de jaarrekening - LexisNexis
 • Martin Hoogendoorn (2007) - IFRS en De Accountant - Kluwer
 • Martin Hoogendoorn (2007) - Veertien voorspellingen over verslaggeving - NIVRA-VERA
 • LG (Leo) van der Tas, Martin Hoogendoorn & S Bohmer (2000) - Financiele instrumenten in de jaarrekening

 • Martin Hoogendoorn (2010) - The IASB: Future Challenges
 • Martin Hoogendoorn (2010) - The future of the IASB from a political perspective
 • Martin Hoogendoorn & Erik Peek (1999) - Stelselwijzigingen

 • Martin Hoogendoorn (2012) - Accounting education and research: A profession's perspective on the link between academy and the profession

 • Martin Hoogendoorn (2011) - De verhouding tussen de commerciele en fiscale winstbepaling - Fiscaal Economisch Instituut EUR
 • Martin Hoogendoorn (2011) - De verwerking in de jaarrekening van niet-marktconforme transacties - Kluwer
 • Martin Hoogendoorn (2010) - Substance over form - Kluwer
 • Martin Hoogendoorn, J Klaassen & RGA Vergoossen (2009) - De behandeling van vreemde valuta in de jaarrekening - Kluwer

 • Martin Hoogendoorn & CJA van Geffen (2011) - Fouten in de jaarrekening
 • Martin Hoogendoorn (2011) - Het materialiteitsbeginsel
 • RMS Wilson, A Pierce, M Allison, Martin Hoogendoorn, B Kral & K Watty (2010) - Accountancy and Academic / Professional Inter-dependency (or Mutual Exclusivity) ? - doi: 10.1080/17449480903171962
 • Martin Hoogendoorn & S Bohmer (2009) - Waardering deelnemingen tegen kostprijs in de enkelvoudige jaarrekening - Den Hollander

 • Martin Hoogendoorn (2004) - Regels over regels: Hoe effectief is de International Accounting Standards Board - Kluwer

 • Martin Hoogendoorn, A Rijsenbilt, EBM Stout & Nees Vos (2016) - Waardering vastgoed bij kleine ondernemingen - NEMACC

 • Martin Hoogendoorn (2011) - The impact of IFRS on accounting and research - Academic Congress Accounting Renaissance (International Association of Accounting Education and Research)
 • Martin Hoogendoorn (2009) - Accounting education: the cooperation between universities and professional firms - European Accounting Association

 • Martin Hoogendoorn (2012) - De uitdagingen voor de mkb-ondernemer op het gebied van externe verslaggeving - Nemacc Symposium
 • Martin Hoogendoorn (2009) - Actuele ontwikkelingen Externe Verslaggeving, Pensioenen, Betaling in aandelen - Euroforum
 • Martin Hoogendoorn (2009) - Actuele ontwikkelingen externe verslaggeving - Symbiosenet
 • Martin Hoogendoorn (2008) - Kredietcrisis en boekhoudregels - Scholingsbijeenkomst VWO-docenten
 • Martin Hoogendoorn (2008) - Actuele ontwikkelingen externe verslaggeving / Risicobeheer en hedging / Consolidatie - Euroforum
 • Martin Hoogendoorn (2008) - Actualiteiten Externe Verslaggeving - VERA Summercourse

 • Martin Hoogendoorn (2009) - MAB (Journal)
 • Martin Hoogendoorn (2009) - Accounting in Europe (Journal)
 • Martin Hoogendoorn (2008) - MAB (Journal)
 • H Beckman, J Klaassen & Martin Hoogendoorn (1996) - MAB (Journal)

ESAA

Begindatum goedkeuring
april 2019
Einddatum goedkeuring
april 2022
Plaats
ROTTERDAM
Beschrijving
Executive cursussen

Limperg Instituut

Begindatum goedkeuring
april 2019
Einddatum goedkeuring
april 2022
Plaats
AMSTERDAM
Beschrijving
Voorzitter

NBA

Begindatum goedkeuring
april 2019
Einddatum goedkeuring
april 2022
Plaats
AMSTERDAM
Beschrijving
Voorzitter Signaleringsraad

Prof. dr, M.N. Hoogendoorn BV

Begindatum goedkeuring
april 2019
Einddatum goedkeuring
april 2022
Plaats
ROTTERDAM
Beschrijving
Geven van adviezen, opinies en trainingen

Centraal bureau fondsenwerving

Begindatum goedkeuring
april 2019
Einddatum goedkeuring
april 2022
Plaats
AMSTERDAM
Beschrijving
Lid College van Beroep (onregelmatig)

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Begindatum goedkeuring
april 2019
Einddatum goedkeuring
april 2022
Plaats
DEN HAAG
Beschrijving
Advisering inzake jaarrekeningrecht (onregelmatig)

Ondernemingskamer

Begindatum goedkeuring
april 2019
Einddatum goedkeuring
april 2022
Plaats
AMSTERDAM
Beschrijving
Raad-plaatsvervanger

 • Tao Jiao

  Essays in Financial Accounting
 • Xanthi Gkougkousi

  Empirical Studies in Financial Accounting
 • Erik Roelofsen

  The Role of Analyst Conference Calls in Capital Markets

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen