Finance & Risk Management voor Woningcorporaties | Executive Program

Woningcorporaties vallen onder het regiem van de nieuwe Woningwet en zijn daarmee in hun financieel presteren sterk afhankelijk van het sociale deel van hun voorraad. Bovendien zijn de eisen die aan de financiële verantwoording worden gesteld, beduidend aangescherpt en is in verband daarmee het toezicht zowel intern als extern nauwer geregeld. In dat verband is bekend dat er een onafhankelijke controllingfunctie moet zijn met uitzondering van die bij kleine woningcorporaties. De scheiding of splitsing van DAEB en niet-DAEB en de vorm waarin, speelt een belangrijke rol in de strategie van woningcorporaties.

Kortom de sector is beleidsmatig sterk in ontwikkeling, waarbij financiële vraagstukken een cruciale rol spelen. Dit betekent dat hoge interne- en externe eisen worden gesteld aan het 'in control' zijn van de organisatie. Dat houdt in het op orde krijgen en houden van bedrijfsprocessen, efficiënte sturing op bedrijfsmiddelen, kennen en beheersen van financiële en niet- financiële risico's en dat binnen de context van een goed ontwikkeld Corporate Governance.

Daarom is het Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties ontwikkeld. In acht bijeenkomsten bieden ervaren wetenschappers en bekende sprekers uit de praktijk u wetenschappelijke kennis en instrumenten die betrekking hebben op verschillende financiële vraagstukken en de daaraan verbonden risico’s waarmee een corporatie te maken krijgt. De waarde van de opleiding is juist dat de wetenschappelijke kennis kan worden toegepast op de praktijk en dat het geen boekenwijsheid blijft. Ook de interactie tussen docent en cursisten en de onderlinge discussies verrijken de leerstof.

Doelgroep

Dit Executive Program is bestemd voor (assistent) controllers, hoofd en medewerkers van een afdeling financiën, overig financieel specialisten en leden van een Raad van Toezicht. U dient bij voorkeur te beschikken over een met succes afgeronde HBO of universitaire opleiding met een financieel-economische richting als specialisatie.

Ervaringen van onze deelnemers

''De branche-ervaring en de vakkennis van de verschillende docenten, de actualiteit en variëteit van de onderwerpen met daarbij een diverse en gemotiveerde groep medecursisten maakten deze opleiding zeer waardevol voor mij als controller. De behandelde casussen zijn in de praktijk goed toe te passen. Kortom een aanrader voor de commissaris, de bestuurder, de risicomanager, de manager financiën en de controller van een woningcorporatie.''  

"Een inspirerend programma, waarbij ik als directeur-bestuurder nieuwe inzichten heb opgedaan om scherper te kunnen sturen op deze belangrijke thema's. De interactie met de gastsprekers en de ruimte om eigen vraagstukken in te brengen zijn erg waardevol. Fijn om in 8 weken weer helemaal up to date te zijn!"

Belangrijkste informatie op een rij:

Locatie collegesErasmus Universiteit Rotterdam
CollegedagenDonderdag
InstroommomentApril & Oktober (door de modulaire opbouw zijn de bijeenkomsten ook afzonderlijk te volgen)
Duur opleiding8 modules
Investering€ 4.500; Losse module € 595 (vrijgesteld van BTW)
GroepsgrootteMaximaal 20 deelnemers

Inhoud van het programma

Najaar 2021

30 september 2021

Risk Management

7 oktober 2021

Project Control

28 oktober 2021

Internal Control

4 november 2021

Financial Management

11 november 2021

Performance Management

18 november 2021

Treasury Management

25 november 2021

Financial Accounting

2 december 2021

Corporate Governance

9 december 2021Masterclass

Module 1

Risk Management

Vanuit de specifieke positie van corporaties ingaan op de doelstellingen van een corporatie als geheel en de totale financiële sturing die hierbij wordt gehanteerd en de financiële risico’s waarbij scenario’s de kwetsbaarheid van beslissingen laten zien.

Module 2 

Project Control

Vanuit de totale financiële sturing ingaan op de project-specifieke aansturingen en kengetallen die in de corporatiesector worden gehanteerd (denk bijvoorbeeld aan onrendabele top).

Module 3 

Internal Control

Deel 1:  Rol Intern Toezicht
Deel 2: Work flow managementsystemen en AIS in een geautomatiseerde omgeving

Module 4

Financial Management

Vanuit de totale financiële sturing ingaan op de financieringsproblematiek en de achtervangconstructies zoals deze in de corporatiesector zijn ingericht.

Module 5

Performance Management

Vanuit het voor het management beheersbaar zijn en sturen en belonen van de financiële prestaties, bespreken en vaststellen van de sturingsproducten op basis van performance management.

Module 6

Treasury Management

Diepgang naar financieringsproducten zoals deze in het algemeen worden toegepast en zoals die voor corporaties geschikt kunnen zijn.

Module 7

Financial Accounting

Vanuit de jaarverslaggevingsvereisten ingaan op de wijzigingen in de jaarverslaggeving voor woningcorporaties in 2016 (herziene RJ 645), meer specifiek op waarderingsaspecten (historische kostprijs, bedrijfswaarde, marktwaarde in verhuurde staat), stelselwijziging en vennootschapsbelasting. Daarnaast wordt ingegaan op de effecten van invoering van de Herzieningswet (DAEB / niet-DAEB en hiermee samenhangende financiering).

Module 8

Corporate Governance

Externe verantwoording passend bij de rol zoals deze voor corporaties is weggelegd en de discussies die rondom dit thema actueel zijn.

Module 9

Masterclass Data-Analytics, Process Mining en Databeveiliging 

 

Risk Management
 • drs. F. Vermeij, managing director Real Estate Management, Ortec Finance  
 • drs. F.J.M. van Egeraat RC FRM, partner en senior adviseur Accent Organisatie Advies
Project Control
 • drs. M.R. Diddens MBA Associate & Senior Consultant bij Accent Organisatie Advies B.V.
 • drs. D. Wijnbelt MRE, directeur Ontwikkeling & Zakelijk Beheer woningcorporatie Eigen Haard
Internal Control
 • prof.dr. A.C.N. van de Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening Tias School for Business and Society
Performance Management
 • prof. dr. S.P. Kaptein, partner bij KPMG Forensic & Integrity en als hoogleraar verbonden aan Rotterdam School of Management 
 • drs. A.H. Grashof, vennoot Woonlab
Financial Management
 • drs. A. Chr. Pureveen RA, CFO Woonzorg Nederland
 • drs. V. Burger, Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties bij Finance Ideas
Treasury Management
 • drs. J. Elghoul QC, Treasury adviseur
 • drs. M. van Baardewijk RC, treasurer bij Vestia
Financial Accounting
 • drs. A. Verwoert RA, partner BDO Audit & Assurance Publieke Sector
Corporate Governance
 • prof.dr. A.C.N. van de Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening Tias School for Business and Society
 • drs. J. van der Moolen, oud-directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting en zelfstandig adviseur
Masterclass Data-Analytics, Process Mining en Databeveiliging 
 • J.J.A. Caron MSc RE CIPP/E
 • A. Heijstek Msc RE
 • ing. Ruben Peters MSc
 • R. van Dijk RE CISA CISM CISSP – BDO Accountants en Belastingadviseurs.

 

Lees ook:

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen