Financieel Forensisch Deskundige | Executive Program

Financieel Forensisch Professionals werken samen dingen uit op een whiteboard

Fraude heeft vele verschijningsvormen en de financiële schade voor bedrijven en organisaties is hoog. Om van de niet-materiële gevolgen zoals imagoschade nog maar te zwijgen. Om grip te krijgen op de vele vormen van financiële fraude en deze idealiter al in een vroeg stadium kunnen herkennen, is specialistische kennis cruciaal. In het Executive Program Financieel Forensisch Deskundige van de Erasmus Universiteit Rotterdam maken we de connectie tussen de juridische en financieel-economische wereld in het onderzoek naar fraude en andere vormen van financiële criminaliteit.

Financeel Forensisch specialist checkt de cijfers

Waarom dit Executive Program?

De gevolgen van fraude en andere vormen van financiële criminaliteit zijn hoog en bedragen tussen de 2,5% en 5% van het wereldwijde Gross Domestic Product (GDP). Het gaat dus om vele miljarden euro’s per jaar en is daarmee een relevant probleem voor zowel bedrijven als overheid. Of het nu gaat om fraude in de financiële verantwoording of fraude door het wederrechtelijk onttrekken van waarde aan de onderneming, fraude is nauw verwant aan andere vormen van financiële criminaliteit zoals witwassen, corruptie en financiering van terrorisme. Het doel van het Executive Program Financieel Forensisch Deskundige is dan ook:

 • Inzicht bieden in de combinatie van juridische en financieel-economische referentiekaders
 • Handvatten aanreiken die de effectiviteit en de efficiëntie van het fraudeonderzoek verhogen
 • Tips delen voor de financieel-economische onderbouwing van de schade, de bewijsvoering en uiteindelijk de juridische afwikkeling daarvan
 • Het bevorderen van de communicatie tussen de diverse betrokken beroepsgroepen
 • Een verdiepingsslag te maken op het gebied van Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC)

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Investering
De leergang bestaat uit 12 college’s, de investering bedraagt € 8.450,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en is inclusief alle cursusmateriaal.

Locatie
De colleges van het Executive Program Financieel Forensisch Deskundige zullen gegeven worden in Villa Rozenlust te Rotterdam. 

Groepsgrootte
Voor een optimale interactie en mogelijkheid tot het uitwisselen van ideeën, hanteren wij een groepsgrootte van maximaal 29 personen.

Er zijn in Nederland 1.500+ professionals bij de overheid en in het bedrijfsleven werkzaam die met enige of met grote regelmaat onderzoek doen naar fraude en aanverwante financiële delicten. Velen hebben een juridische vooropleiding gehad, anderen hebben een financieel-economische studie achter de rug. Een groot deel van deze professionals is vooral opgeleid in de praktijk. Kenmerkend daarbij is dat juristen en financieel-economisch geschoolde professionals werken en denken vanuit verschillende referentiekaders. Deze verschillende kaders kunnen gemakkelijk een hindernis vormen in de communicatie en samenwerking. Het wegnemen van deze hindernissen leidt tot meer begrip en een betere communicatie onderling. Daarnaast komt dit ook de effectiviteit en de efficiëntie van het fraudeonderzoek ten goede.

Hierbij worden onderwerpen aan de orde gesteld die verband houden met het financieel administratief onderzoek na een vermoeden van Financiële Economische Criminaliteit (FEC). De nadruk ligt op accountantsonderzoek naar FEC en bedrijfseconomische aspecten van waardering en financiële analyse. Tenslotte wordt aandacht besteed aan data analytics en ICT-gerelateerde zaken bij FEC-onderzoek.

Vanuit dit perspectief wordt veel aandacht gegeven aan juridische regels ten aanzien van bewijs, aansprakelijkheid, consequenties in de sfeer van arbeidsrecht en privacy. De positie van toezichthouders wordt besproken in het kader van het bestuursrecht. In veel colleges wordt de stof toegelicht aan de hand van recente jurisprudentie, waardoor er een nauwe aansluiting blijft bestaan met de dagelijkse praktijk.

De opleiding Financieel Forensisch Deskundige van de Erasmus Universiteit Rotterdam (FFD) is een multidisciplinaire opleiding waar verschillende domeinen van wetenschap met elkaar worden verbonden. Naast de hiervoor genoemde domeinen zijn ook de volgende wetenschappen relevant in het onderzoek naar aanleiding van FEC:

 • Psychologie
 • Criminologie
 • Financiële Ethiek
 • Corruptie
 • Witwassen

Eerstvolgende startdatum voor het Executive Program Financieel Forensisch Deskundige is 14 april 2023. De collegetijden zijn van 09:30 uur – 16:30 uur. Tijdens de interactieve colleges maken we gebruik van actuele cases.

Benieuwd naar alle data? Vraag dan het rooster op bij de Program Coordinator!

Om zoveel mogelijk uit het FFD-programma te halen, is een vooropleiding op hbo- of wo-niveau met een juridische of financieel-economische component onmisbaar. Het Executive Program is bedoeld voor professionals die zijn betrokken bij onderzoeken op het brede terrein van financiële criminaliteit zoals:  

 • Forensisch Assistent-Accountants bij accountantsorganisaties
 • Medewerkers bij advocatenkantoren die zijn belast met onderzoek naar financiële criminaliteit
 • Internal Auditors in dienst bij ondernemingen en de overheid
 • Compliance Officers in dienst bij ondernemingen en de overheid
 • Medewerkers van security-afdelingen in de financiële sector
 • Fraudeonderzoekers bij verzekeringmaatschappijen
 • Medewerkers van de Belastingdienst en de FIOD/ECD
 • Toezichthouders in verschillende sectoren van het bedrijfsleven
 • Recent afgestudeerde Advocaten en Accountants die een specialisatie nastreven
 • Overige Financieel Specialisten
 • Medewerkers van de rechterlijke macht die betrokken zijn bij het onderzoek naar financiële criminaliteit

De leergang wordt afgerond door het schrijven van een paper. Voor deze paper hanteren we de volgende richtlijnen:

 • Een uitwerking van een concreet onderzoek op het terrein van financiële criminaliteit
 • Uiteenzetting van de financieel-economische en juridische aspecten
 • Deze aspecten mogen zowel privaatrechtelijk als strafrechtelijk zijn.

De papers worden door de deelnemers tijdens een examen gepresenteerd en verdedigd. Nadat het examen met goed gevolg is afgerond, ontvang je een diploma van Erasmus Economics and Business Executive Education, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Jeroen Thoms-Van der Heul

E-mailadres
esaa-ffd@ese.eur.nl
Telefoon
010 – 408 13 23
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5.50
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Finance? Check onderstaande blogs!

Financieel advies maakt transitie door

Close up van een porseleinen spaarvarken waar iemand een munt in doet

Kunstmatige Intelligentie: kansen en risico's

Gezicht dat is opgebouwd via kunstmatige intelligentie

Gedragsmatig aspect toezichthouder steeds belangrijker

Vergrootglas dat op het toetsenbord van een laptop ligt

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen