Financiële Planning voor Accountants | MasterCourse

MasterCourse Financiële Planning voor Accountants | Erasmus Universiteit Rotterdam

Ook voor Accountants wordt de klantbeleving steeds belangrijker. En dat is logisch, want als het gaat om financiële planning, wil je als Accountant de consument verrassen met het beste advies. Bovendien zijn inkomens- en vermogensplanning aan elkaar gerelateerd: vermogen kan immers worden opgebouwd om hieruit later inkomsten te genereren of om op in te teren. Dus ben je toe aan een update van je kennis over (trends en wetgeving rondom) financiële planning zodat je je huidige en toekomstige cliënten optimaal kunt adviseren? Maak kennis met de MasterCourse Financiële Planning voor Accountants van de Erasmus Universiteit Rotterdam!

MasterCourse Financiële Planning voor Accountants | Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom deze MasterCourse?

Of het nu gaat om MKB-ondernemers, directeur-grootaandeelhouders of (vermogende) particulieren: cliënten vragen van hun adviseurs een deskundige analyse van hun financiële situatie. Bij financiële planning gaat het om inkomens- en vermogensplanning. Waar het bij inkomensplanning gaat om het realiseren van het gewenste inkomen, nu en in de toekomst, gaat het bij vermogensplanning om de opbouw van het vermogen en het overdragen van vermogen naar de volgende generatie of bijvoorbeeld een goed doel. Dit laatste noemen we ook wel estate planning. De MasterCourse Financiële Planning voor Accountants van de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt de volgende voordelen:

 • De MasterCourse is gericht op het integraal adviseren van cliënten, waarbij de verschillende deeldisciplines en alle relevante aspecten worden meegenomen
 • Met de up-to-date kennis kom je tot een uitvoerig financieel plan zijn of een deeladvies dat een cliënt helpt om financiële doelen te realiseren, bijvoorbeeld bedrijfsopvolging
 • Het academisch niveau van de colleges wordt gegarandeerd door topdocenten uit de wetenschap en de financiële dienstverleningssector
 • Al tijdens de opleiding maak je een beroepsgerichte vertaalslag naar de praktijk
 • Dankzij de interactieve en interdisciplinaire aanpak vindt er voortdurend integratie en terugkoppeling van de diverse studieonderdelen plaats

De belangrijkste informatie van deze MasterCourse op een rij

Investering
De investering voor deze unieke MasterCourse bedraagt € 6.000,- voor het complete programma, of € 3.250,- per blok. Deze bedragen zijn vrij van BTW, en zijn inclusief examengeld, verplichte literatuur, syllabi, catering, consumpties en parkeerkaarten.

Locatie
Deze MasterCourse wordt georganiseerd door het Fiscaal Economisch Instituut B.V. (FEI B.V.) en de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA), beide onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De colleges zullen plaatsvinden op de campus van de universiteit, Campus Woudestein

Groepsgrootte
Om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is voor interactie en het inbrengen van casussen, hanteren we voor deze MasterCourse een maximale groepsgrootte van 20 personen.

Hieronder vind je een opsomming van de onderdelen van de twee blokken.

 • Inleiding financiële planning
 • Vermogensmanagement
 • Beleggingen
 • Huwelijksvermogens- en erfrecht
 • Financiële planning en de eigen woning
 • Kapitaalverzekeringen
 • Pensioen, ODV en (AO-)verzekeringen
 • DGA; loon, vorderingen en schulden eigen B.V.
 • DGA; ab-problematiek
 • Ondernemingsrecht

 • Financiering van de onderneming
 • Bedrijfsopvolging IB
 • Bedrijfsopvolging en vermogensstructurering DGA
 • Integratie bedrijfsopvolging
 • Echtscheidingsproblematiek
 • Systeem van de Successiewet
 • Fictieve verkrijgingen Successiewet
 • Estate Planning Generiek
 • Estate Planning voor de ondernemer
 • Integrale financiële planning

De MasterCourse Financiële Planning voor Accountants wordt aangeboden door het Fiscaal Economisch Instituut B.V. (FEI B.V.) en de Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA), beide verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Topdocenten uit het vakgebied delen hun kennis met de deelnemers tijdens interactieve colleges. Programmaleiding ligt bij mr. T.C. (Theo) Hoogwout (Program Director); coördinatie is in handen van Angelique Lieverst (Program Coordinator).

De opleiding Financiële Planning voor Accountants is verdeeld in twee blokken van ieder vijf dagen. 

Tijdens de opleiding wordt er van de deelnemers verwacht dat je zowel schriftelijk rapporteert als mondeling presenteert. De opleiding stelt je in staat om op basis van de vijf aandachtsvelden van Financiële Planning een integraal financieel plan op te stellen, zowel voor (vermogende) particulieren als voor ondernemers en hun ondernemingen. Bovendien is er aandacht voor commerciële adviesvaardigheden, zodat je leert je plan overtuigend en helder te presenteren.

Zoals de naam van de MasterCourse al doet vermoeden, is deze course zeer geschikt voor Accountants. Met name voor de volgende groepen:

 • Jonge talenten die het gebied van Financiële Planning grondig willen verkennen
 • Ervaren krachten die hun praktijkkennis willen verbreden met het interdisciplinaire perspectief van Financiële Planning, en die de nieuwste professionele inzichten willen verwerven

Wat betreft toelatingseisen, verwachten wij van de deelnemers een universitaire of een hbo-opleiding, alsmede een aantal jaren relevante werkervaring.

Referaat
Als onderdeel van het curriculum schrijf je een referaat. Dit is een in beginsel publicabel stuk waarin je academisch niveau koppelt aan implementatie in de eigen praktijksituatie. Bij het schrijven van het referaat word je begeleid door een team van wetenschappers verbonden aan de Erasmus Universiteit. Het referaat presenteer je vervolgens ten overstaan van je medestudenten, waarbij je tevens co-referent bent voor de overige deelnemers.

Examen
Het examen bestaat uit het schrijven van een persoonlijk financieel plan op basis van een unieke casus, binnen een bepaalde tijd. Dit financieel plan verdedig je mondeling voor een examencommissie, waarbij ook dieper ingegaan zal worden op de verkregen kennis in de studie.

Certificaat
Heb je de opleiding Financiële Planning voor Accountants met goed gevolg doorlopen, een referaat geschreven en een financieel plan opgesteld en met succes verdedigd? Dan ontvang je het officiële Certificaat MasterCourse Financiële Planning voor Accountants van de Erasmus School of Economics, op voordracht van het Fiscaal Economisch Instituut BV, die allebei zijn verbonden aan de Erasmus Universiteit.

Angelique Lieverst

Program Coordinator

E-mailadres
lieverst@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 14 86
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Bayle Building, Kamer J5-11
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Financiële Planning? Check onderstaande blogs!

Financieel advies maakt transitie door

Close up van een porseleinen spaarvarken waar iemand een munt in doet

Het effect van de naam van je project: 4 inzichten

Een stapeltje blanco visitekaartjes

Accountants krijgen steeds breder takenpakket

Accountants in overleg met elkaar, gebruik makend van laptop en calculator

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen