Certified Management Controlling – CMC | Postinitiële Opleiding

Professional meldt zich aan voor de opleiding Certified Management Controlling

Nooit eerder was de dynamiek van markten en complexe technologieën zo waarneembaar. Dit heeft ook invloed op het werkterrein van een Controller: dat breidt zich uit van administreren naar adviseren en actief meedenken. Naast financiële rapportage en budgettering zijn er anno nu ook andere instrumenten cruciaal voor de beheersing van organisaties. De Postinitiële Opleiding Certified Management Controlling – CMC – van de Erasmus Universiteit Rotterdam voorziet de Controller van de juiste, toekomstbestendige bagage.

Postinitiële Opleiding Certified Management Controlling van Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom deze Postinitiële Opleiding?

De postinitiële opleiding Certified Management Controlling van de Erasmus Universiteit Rotterdam is een eenjarige parttime controllersopleiding. Heb jij een HBO-diploma met een financiële component en beschik je over relevante praktijkervaring? Dan is deze opleiding prima geschikt voor jou!  Maar ook wanneer je een andere studierichting hebt gevolgd op minimaal HBO-niveau kun je, afhankelijk van de nodige praktijkervaring, in aanmerking komen. Benieuwd wat je van van het programma kunt verwachten? Dit is wat alumni het meest waarderen aan onze CMC-opleiding:

 • ervaren docenten leiden je op tot een professional die beschikt over actuele vakkennis
 • je traint jezelf op het gebied van besluitvorming en beheersing van organisaties
 • je ontwikkelt je tot makelaar in informatie, adviseur en meedenker van managers
 • het aanscherpen van je rapportage- communicatie- en overtuigingsskills
 • uitdagende praktijkcasussen en de inzichten die daaruit voortkomen

De belangrijkste informatie van deze Postinitiële Opleiding op een rij

Investering
Voor het totale programma van de Postinitiële Opleiding Certified Management Controlling (CMC) bedraagt de investering € 10.350,-. In overleg is het mogelijk om (onderdelen van) deze opleiding modulair te volgen. In dat geval zijn de kosten € 2.400,- per module. Een logisch instroommoment is bij de start van een nieuwe leergang in februari, maar het is dus ook mogelijk om tussentijds in te stromen bij de start van een nieuw vak. De gehele opleiding duurt 1 jaar.

Locatie en voertaal
De colleges zijn op dinsdag van 15.30 uur tot 21.00 uur op Campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De voertaal gedurende de colleges is Nederlands.

De postinitiële opleiding Certified Management Controlling van de Erasmus Universiteit Rotterdam is een eenjarige parttime controllersopleiding. Met een HBO-diploma die een financiële oriëntatie kent en relevante praktijkervaring bent u toelaatbaar tot de opleiding. Ervaren docenten leiden u met behulp van de leerstof op tot een professional die beschikt over actuele kennis op het gebied van besluitvorming en beheersing van organisaties.

Hieronder vind je een korte inhoudelijke omschrijving van de vakken van de Postinitiële Opeiding Certified Management Controlling (CMC).

Internal control is te beschrijven als het geheel van maatregelen en processen dat zich richt op de doeltreffendheid en doelmatigheid van operationele activiteiten, betrouwbaarheid en volledigheid van de financiële rapportages en het voldoen aan wet- en regelgeving. De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde: 

 • beheerselementen in internal control systemen
 • inrichten, analyseren, organiseren en beoordelen van informatieverzorgende processen
 • ontwikkelingen op ICT-gebied en de invloed daarvan op de organisatiestructuur
 • controle op de uitvoering van activiteiten

Management Accounting & Control heeft betrekking op de beïnvloeding van het gedrag van de medewerkers van een organisatie waarbij het vooral gaat om sturing en realisatie van de strategische- en operationele doelen van de organisatie. Dit uit zich in de volgende onderwerpen:

 • vraagstukken op het terrein van strategie en de daarop gebaseerde plan-, meet-, rapportering- en evaluatiemethoden
 • performance management
 • costing en uitbestedingsvraagstukken
 • gedragsaspecten: hard en soft controls

Financieel Management laat zich samenvatten als het vakgebied dat vraagstukken op het gebied van waardering, risicomanagement en besluitvorming theoretisch belicht en analyseert en dat vertaalt naar de dagelijkse praktijk waarmee de controller te maken krijgt. Het vakgebied kent een groot aantal aan de ondernemingsdoelstellingen gerelateerde vraagstukken, zoals:

 • analyseren van de vermogensbehoefte
 • analyseren van de verscheidenheid aan financiële instrumenten
 • optimaliseren van de vermogensstructuur
 • analyseren van vraagstukken van investeren en desinvesteren
 • behandelen waarderingsvraagstukken

Ook treasury-taken komen aan de orde, zoals:

 • financiële informatievoorziening
 • werkkapitaalbeheer
 • contacten met financiële instellingen en investeringsrelaties
 • fusies, overnames en verzelfstandigingen
 • leasing en factoring

Het vakgebied Financial Accounting heeft een typisch Nederlandse traditie waar het vakgebied historisch werd aangeduid met externe verslaggeving. Dit vakgebied is echter in toenemende mate geïnternationaliseerd en in de hedendaagse beoefening ligt de nadruk op verslaggevingsvoorschriften, de rol van de externe accountant, toezicht en corporate governance. Tijdens deze module wordt stilgestaan bij:

 • internationale verslaggevingsvoorschriften (o.a. IFRS)
 • verschillen en overeenkomsten tussen de RvJ en IFRS
 • vraagstukken op het gebied van toezicht
 • Corporate Governance

De taak van de controller van vandaag is geëvolueerd van administreren naar adviseren van het management. Dit vereist behalve verdieping van uw financieel-administratieve competenties, verruiming van uw kennis en inzicht op andere terreinen van het bedrijfsbeleid.

De module Controller Vaardigheden bestaat uit de onderdelen ‘Methoden & Technieken’, 'Business Analytics' en 'Persoonlijke effectiviteit’ met de volgende onderwerpen:

 • methoden van onderzoek
 • data analyse
 • rapporteren
 • communiceren en adviseren
 • strategievorming
 • organisatiestructuren
 • verandermanagement
 • gedragsaspecten

Het team van sprekers en docenten van de Postinitiële Opleiding Certified Management Controlling (CMC) bestaat uit zeer ervaren hoogleraren en docenten die vooraanstaande posities bekleden in het bedrijfsleven en non-profit organisaties, allen deskundig op het terrein van Certified Management Controlling.

Programmaleiding
De Postinitiële CMC-opleiding wordt aangeboden door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Program Director van dit programma is Hans Mersmann

De Postinitiële Opleiding Certified Management Controlling start in februari en duurt 1 jaar. Gedurende dat jaar rond je tevens je scriptie af. Collegedagen zijn op dinsdag, van 15.30 - 21.00 uur.

Studiebelasting
De studiebelasting is in totaal 35 ects (980 uur). Als student dien je naast het volgen van de colleges thuis actief te zijn in het maken van opdrachten en cases. Deze worden door de betreffende docent(en) beoordeeld, en deze beoordeling telt mee in het eindoordeel voor een vak. De scriptie wordt met aandacht voor de methodologie van de colleges, thuis voorbereid en afgerond.

De CMC-opleiding wordt gevolgd door controllers, managers, directeuren en beleidsmedewerkers die vanuit hun werk meer van het financiële vak en meer van het controllersberoep willen leren.

De CMC-controllersopleiding geeft financials en financieel geïnteresseerden van post-hbo-niveau een brede en diepe inkijk in het vak van een sleutelfunctionaris. De Controller is voor management en directie de financieel-economische vertaler van doelen naar actie en terug.

In de CMC-opleiding word je actief betrokken bij het bespreken en oefenen van de diverse invalshoeken die voor een Controller relevant zijn. Naast toezicht op financiële regels en uitvoering zien we de Controller vooral als business partner die met diens inbreng de organisatie helpt om scherper op strategie en doelen te sturen.

Naast de harde inbreng van cijfers, rapportages, instrumenten en controls is ook de wijze waarop jij als Controller opereert belangrijk. Naast inhoud wordt er ook gesproken en geoefend met de wijze waarop je de boodschap kunt brengen. Voor belangrijke onderwerpen kun jij als financial worden gevraagd om een analyse of advies op papier te zetten. Het opstellen van een rapport en de daarbij te gebruiken methoden komen daarom ook aan bod. Op het snijvlak van organisatiekansen en bedreigingen speelt de Controller een belangrijke rol en daar willen wij jou graag deelgenoot van maken in deze opleiding.

Onze CMC-opleiding is een uitgebreide financiële opleiding die op zichzelf een prima startpunt is voor hbo-financials die verder willen groeien.  Na het met goed gevolg afronden van deze opleiding kunnen kandidaten de AC-titel aanvragen bij Stichting Register AC. Een beperkt aantal CMC-studenten die de opleiding hebben afgerond kunnen verder met de RC (Register Controller)-opleidingen

De toelatingseisen voor de Postinitiële Opleiding Certified Management Controlling zijn:

 • een hbo-diploma-BE, -RA, -AA, -Controlling of
 • een daaraan gelijkwaardige opleiding zoals NIVRA, SPD+ of MO-Handelswetenschappen of
 • een doctoraal examen, bijvoorbeeld in de rechtswetenschappen of techniek, met een relevant bedrijfseconomisch pakket en
 • relevante praktijkervaring

De opleiding Certified Management Controlling bestaat uit vijf vakken en de opleiding wordt afgesloten met een scriptie. Een studiebegeleider begeleidt je bij het maken van de scriptie. De CMC-opleiding is een eenjarige postinitiële opleiding en start jaarlijks in februari. Bij een succesvolle afronding van de opleiding ontvangen de studenten een Certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens kunt je je dan laten inschrijven in het register AC (Accountingmanager-Controller).

Nadat je de CMC-opleiding succesvol hebt afgerond, is het onder voorwaarden mogelijk in te stromen in de opleiding tot Register Controller/ Executive Master of Finance & Control aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het opleidingsmanagement van deze opleiding beslist dan over jouw toelating.

Wilma Lems

Program Coordinator

E-mailadres
esaa-cmc@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 4081319
Adres
Burgemeester Oudlaan 50, Van der Goot Building | Kamer M5-40
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Certified Management Controlling? Check onderstaande blogs!

Financieel advies maakt transitie door

Close up van een porseleinen spaarvarken waar iemand een munt in doet

Gezocht: de Controller van de toekomst

Een groepje sollicitanten zit klaar voor een interview voor de job van Controller van de toekomst

Organisaties in de digitale samenleving

Close up van een smartphone in een hand

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen