Kernteam

Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders is opgezet door een kernteam. Elk kern teamlid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoud van zijn of haar module. 

Kernteam

 • drs. J.H.P.M. (Jan) Stolker

  De heer drs. J.H.P.M. (Jan) Stolker is directeur van het Erasmus Governance Institute en Program Director van de governance programma’s van Erasmus Universiteit. Hij is dagvoorzitter van de vijfde module “Inzicht in Toezicht”. Hij heeft 22 (internationale) commissariaten en toezichtfuncties vervuld bij bedrijven en non profit organisaties.
  Jan is onafhankelijk adviseur op het gebied van ondernemingsstrategie, financiering en corporate governance, met name in turn-around situaties. Hij was hij onder meer werkzaam als Managing Director bij ABN AMRO Bank, CEO van ABN AMRO Capital, CEO van NeSBIC Investment Funds II en CEO van Indivers.

 • mr. E.J.M. (Liesbeth) van Laak

  Mevrouw mr. Liesbeth (E.) J.M. van Laak is Program Manager van de opleiding. Naast haar werkzaamheden voor het Erasmus Governance Institute  is zij verbonden aan EY (Ernst&Young), Board & Governance Services. In die hoedanigheid faciliteert zij zelfevaluaties van Raden en ondersteunt zij Raden en besturen om (nog) beter te functioneren. Daarnaast is zij trainer in de Beroepsopleiding Advocaten. 

 • A.P.M. (Ada) van der Veer-Vergeer

  Mevrouw A.P.M. (Ada) van der Veer is mede-verantwoordelijk voor/dagvoorzitter van zowel de module 'Onderneming, Maatschappij en Corporate Governance' als de module 'Inzicht in Toezicht'. Ada is boardroom consultant op het gebied van strategie en corporate governance alsmede mediator, en directeur van Stranergy. Voorts is zij Voorzitter van de Nederlandse Monitoring Commissie Accountancy. Ook is zij commissaris/toezichthouder bij meerdere organisaties zoals Arcadis Nederland (voorzitter), Alliander, Data Privacy Stichting, DEGIRO, en voorheen onder meer bij LeasePlan Corporation, de NPO en Fortis Bank Nederland. Daarnaast is zij Bestuurslid van Stichting Administratiekantoor Fugro en van Stichting Preferente Aandelen Nedap, adviseur van het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders en Directeur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Zij treedt regelmatig op als dagvoorzitter bij congressen en geeft gastcolleges aan verschillende universiteiten.

  Voorheen was Ada oprichtend CEO van Currence Holding, eigenaar van de Nederlandse bancaire collectieve betaalmiddelen en CEO van één van de drie divisies van KPN, t.w. KPN Data/IP. Daarvoor bekleedde Ada ruim 17 jaar posities in de financiële wereld. Zo was zij onder meer Hoofddirectie van Achmea Bank Holding, Directielid van Achmea Hypotheek Bank en Voorzitter van de Directie van Staal Bankiers. Ada werd in 1989 de eerste vrouwelijke bankdirecteur in de historie van Nederland.

 • drs. H.W.M.W. (Henk) ten Cate RA MBA

  De heer drs. H.W.M.W. (Henk) ten Cate RA is verantwoordelijk voor de module ‘Finance’. Hij was werkzaam bij Unilever, Cosun, CFO van Heijmans NV, CFO van ARCADIS NV, Vice President en CFO van GEA-Grasso. Per 1.01.2016 is hij op voordracht van de Minister toegetreden tot de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel. Hij had diverse commissariaten bij joint ventures.

 • drs. J.P. (Jacqueline) Rijsdijk

  Dr. J. (Jacqueline) Rijsdijk is vormgever van de module 'RvC: Juridisch kader en board room dynamics'. Zij studeerde economie in Rotterdam en heeft een achtergrond in de financiële sector. Zij heeft jarenlang in diverse management/directiefuncties bij De Nederlandsche Bank gewerkt. Daarna was zij lid van de hoofddirectie van ASR. Vanaf 2010 richt zij zich volledig op het toezicht. Mevrouw Rijsdijk is thans commissaris bij Deloitte Nederland, lid van de Raad van Toezicht van het VUmc, voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Triodos Groenfonds, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Triodos Fair Share Fonds, lid van de Raad van Toezicht van Royal Cosun en lid van de Raad van Advies van Airbus Defence and Space Netherlands. Zij is medeoprichter van Partner in Toezicht.

 • drs. B. (Bert) Iedema RA

  De heer drs. A. (Bert) Iedema RA is verantwoordelijk voor de module ‘Strategie & Risk Management’. Hij heeft ruim 20 commissariaten en toezichthoudende functies vervuld in de profit en non-profit sector in 6 landen, in diverse bedrijfstakken, in verschillende eigendomsstructuren (corporate, private equity, familiebedrijf en beursgenoteerd). Was o.m. CEO van Granaria en EaglePicher, USA. Hij is thans (wederom) ondernemer en is daarnaast sparring partner van toezichthouders als het gaat om “ondernemen in overeenstemming met je geweten” en zingeving.

 • ir. A.G. (Annemieke) Nijhof MBA

  Annemieke studeerde cum laude af in de chemische technologie en startte haar loopbaan bij Tauw, een advies- en ingenieursbureau waar ze werkte aan innovaties in de bodemsanering. Zij volgde een executive MBA programma bij TSM Business School waar ze cum laude afstudeerde op strategisch management in de drinkwatersector. Zij gaf bij Tauw leiding aan de afdeling Water en Ruimtelijke Ordening. Na zeven jaar vertrok zij naar de rijksoverheid waar ze werkte bij achtereenvolgens OCW, VROM, Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat. De rode draad in al deze functies vormt de duurzame leefomgeving en de verbinding tussen kennis en beleid. Haar laatste functie was Directeur-Generaal Water, verantwoordelijk voor het waterbeleid van Nederland. In 2011 werd zij lid van de Raad van Bestuur van het beursgenoteerde Grontmij NV. Begin 2012 werd ze CEO van Tauw Group, inmiddels doorgegroeid tot 1200 medewerkers in 6 Europese landen. Zij loodste het bedrijf door de crisis en ontwierp een nieuw medewerkersparticipatie systeem. Eind 2018 droeg ze de leiding over aan twee interne opvolgers. Annemieke startte haar toezichtsactiviteiten in 2008 bij Naturalis en bij het Institute for Hydraulic Engineering in Delft. Zij is daarnaast toezichthouder geweest bij Stichting ARK Natuurontwikkeling. Thans is zij President commissaris bij Evides Waterbedrijf, overheidscommissaris bij De Nederlandsche Bank en lid van de  Raad van Toezicht van het KNMI.