Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders

Voor wie?

Het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders richt zich op commissarissen en toezichthouders van bedrijven en non-profitorganisaties, met nul tot drie jaar ervaring als toezichthouder. Heeft u drie jaar of meer ervaring als toezichthouder? Kijk dan bij het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders. 

Om zoveel mogelijk uit deelname aan het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders te halen, is van belang dat de deelnemer recent een toezichthoudende functie is gaan bekleden of concreet zicht heeft op het vervullen van een toezichthoudende rol. Voor het verkrijgen van toezichtfuncties blijkt een goed plan nodig te zijn om de zoektocht effectief te laten verlopen. Om u in deze zoektocht te ondersteunen, verzoeken wij u als aankomende deelnemer die nog geen toezichtfunctie vervult, een plan te maken waaruit blijkt hoe u zich oriënteert op het krijgen van een toezichtfunctie en dit plan toe te voegen aan het inschrijfformulier. En format voor een plan van aanpak vindt u hier.

In het Programma stimuleren wij het delen van kennis en ervaringen tussen de deelnemers onderling en tussen de docenten en de deelnemers. Peer group learning is een belangrijk onderdeel van onze leermethode.

De inhoud en docenten van beide programma’s zijn identiek. Er zijn echter accentverschillen.

Omdat gebleken is dat de interactie tussen deelnemers met ervaring als toezichthouder deels anders blijkt te zijn dan de interactie tussen deelnemers die, weliswaar veel professionele ervaring hebben als bijvoorbeeld directielid, maar nog geen specifieke toezichthoudende ervaring. Maken we onderscheid in beginnende en ervaren toezichthouders.

Voorafgaand aan deelname aan het programma vinden intakegesprekken plaats met de Managing Director of de Program Manager van EGI. Tijdens het intakegesprek wordt het plan van aanpak besproken.

Programma

State-of-the-art kennis en inzichten uit wetenschap en praktijk helpen de deelnemer om tot een effectieve Board te komen.

Het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders onderscheidt zich door de combinatie van academisch niveau en actieve participatie van de deelnemers in groepen van maximaal 16 deelnemers.

Doordat u deel uitmaakt van een kleine groep is een intensieve begeleiding door onze docenten en interactie tussen de deelnemers mogelijk.

De vijf modules van twee dagen vormen de basis van het Programma dat bestaat uit drie leerlijnen, die elkaar versterken en leiden tot een hoog leerrendement.

 • De inhoudelijke, reflectieve leerlijn waarbij het volgen van de modules en het bestuderen van literatuur tot verdieping van kennis en verrijking van zelfinzicht leidt.
 • De praktische leerlijn waarbij in een subgroep van 4 deelnemers een governance casus uit de eigen praktijk wordt geanalyseerd, die in module 5 gepresenteerd wordt.
 • Een persoonlijke leerlijn waarbij door de deelnemer een persoonlijk leerdoel wordt geformuleerd, waarvan de ontwikkeling in een portfolio wordt bijgehouden dat na afloop onder begeleiding wordt geëvalueerd.

Modules

Module 1 Onderneming, maatschappij en corporate governance               

 • De governance van een onderneming of maatschappelijke organisatie in haar maatschappelijke context. Wat zijn de specifieke uitdagingen in de verschillende sectoren van de economie zoals familiebedrijven, maatschappelijke organisaties, beursbedrijven en private equity?
 • Hoe geven toezichthouders aandacht aan de belangen van de verschillende stakeholders en hoe wordt omgegaan met conflicten tussen stakeholders?
 • Welke implicaties heeft de keuze van de organisatievorm (vennootschap, stichting, coöperatie) van de organisatie voor het toezicht? 
 • Wat is de rol van de commissaris bij het formuleren en toetsen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie? 
 • Wat zijn de werkgeverstaken van de RvC/RvT?

Module 2 Finance

 • Welke vragen kan en moet de commissaris stellen om verantwoord financieel toezicht te houden?
 • Hoe krijgt de commissaris/toezichthouder inzicht in de omvang en effecten van financiële verplichtingen van de onderneming?
 • Welke eisen moet een commissaris/toezichthouder aan de financiële en niet- financiële rapportages stellen?
 • Wat mag een commissaris verwachten van de accountant. Wat is zijn rol in de audit cycle?
 • Hoe gaat de commissaris om met specialistische onderwerpen als pensioenen, belastingen en ICT- projecten en systemen?

Module 3 Board room dynamics en juridisch kader 

 • Psychologie in de boardroom. Welke rol spelen de cultuur en de dynamiek tussen commissarissen en bestuur in de boardroom? Welk vaardigheden en competenties zoeken we bij de commissaris?
 • Wat is de rol van de voorzitter van de RvC/RvT? Hoe opereren de commissarissen/toezichthouders als team?
 • Hoe vindt de commissaris/toezichthouder de juiste balans tussen de verschillende, mogelijk conflicterende, rollen?
 • Hoe kan de commissaris/toezichthouder bijdragen aan lange termijn waardecreatie?
 • Welke wettelijke taken en bevoegdheden heeft de commissaris/toezichthouder?
 • Hoe kan de commissaris/toezichthouder de aansprakelijkheidsrisico’s beheersen?

Module 4 Strategie en risicomanagement

 • Wat is de rol van de commissaris/toezichthouder bij de besluitvorming rond de missie, strategie en de marktpositionering van de onderneming?
 • Hoe vindt de commissaris/toezichthouder de juiste balans tussen ondernemerschap en risicomanagement? Hoe stimuleer je de directie om aan risico’s geld te verdienen?
 • Hoe krijgt een toezichthouder de juiste informatie op tafel. Welke strategie interventie-opties zijn beschikbaar? Wat is de rol van psychologie?
 • Hoe wijzigt het strategieproces -en het toezicht daarop- in een disruptieve/digitale wereld?
 • Wat zijn de bijzondere aspecten aan toezicht op het strategieproces in een non-profit organisatie?

Module 5 Inzicht in Toezicht

 • Presentatie van de cases van de deelnemers en groepsdiscussie: dilemma’s in de boardroom.
 • Training van zelfevaluatie.
 • Intervisie.
 • De achterkant van het gelijk: de commissaris voor de rechtbank.
 • Het brein in de boardroom

Docenten

De theoretische inbreng van het programma wordt verzorgd door gezaghebbende hoogleraren en prominente commissarissen en bestuurders uit het bedrijfsleven en de maatschappelijke sector. Zij begeleiden de discussie en delen hun toezichtervaringen met de deelnemers. Een overzicht van onze docenten vindt u hier.

Praktische informatie

Duur:Vijf modules van twee dagen, inclusief een avondprogramma en overnachting. Van de deelnemers wordt honderd procent aanwezigheid verwacht.
Studiebelasting:Een boekenpakket ter voorbereiding en per module literatuur.
Reken daarnaast op een dagdeel voorbereiding en een dagdeel voor het verwerken van informatie na afloop van de module
Certificaat:

Na succesvolle afronding van het programma, inclusief casestudie, ontvangt u een certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam.                                                  Voor leden van de NBA kwalificeert deelname aan het programma voor het PE portfolio.

Locatie:Conferentieoord, centraal in het land.
Taal:Nederlands.
Kosten€ 12.900,- euro, inclusief literatuur, inclusief overnachtingen. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Data*

Programma juni 2022 (inmiddels hebben wij het maximum aantal deelnemers bereikt en werken wij met een wachtlijst)

Module

Programma 99*

Module 1 Onderneming, maatschappij en corporate governance

16 & 17 juni 2022

Module 2 Finance

15 & 16 september 2022

Module 3 Juridisch kader en boardroom dynamics

3 & 4 november 2022

Module 4 Strategie & Risk management

15 & 16 december 2022

Module 5 Inzicht in Toezicht

19 & 20 januari 2023

* data onder voorbehoud

Programma oktober 2022 

Module

Programma 101*

Module 1 Onderneming, maatschappij en corporate governance

6 & 7 oktober 2022

Module 2 Finance

24 & 25 november 2022

Module 3 Juridisch kader en boardroom dynamics

19 & 20 januari 2023

Module 4 Strategie & Risk management

9 & 10 maart 2023

Module 5 Inzicht in Toezicht

20 & 21 april 2023

* data onder voorbehoud

Aanmelden

Via het inschrijfformulier, na het lezen van de algemene voorwaarden.

Na ontvangst van uw inschrijfformulier, cv en pasfoto volgt een intakegesprek met elke deelnemer, onder andere om te bepalen in welk programma de deelnemer het meest tot zijn recht komt. 

Uw inschrijfformulier, cv en pasfoto kunt u mailen naar de Program Coordinatoren via egi.com@ese.eur.nl. Of per post sturen naar  ESAA - Van der Goot Building, Kamer M5-8 - Postbus 1738 - 3000 DR Rotterdam.

Contact

Voor alle praktische zaken en informatie kunt u contact opnemen met de Program Coordinators van het Programma: Marina de Bruijn en Leonie Giezeman.

Mevrouw Leonie Giezeman

E-mailadres
egi.com@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 23 88
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-08
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Mevrouw Marina de Bruijn

E-mailadres
egi.com@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 26 81
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-08
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Postadres 

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen