Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders | Executive Program

Als Nieuwe Commissaris of Toezichthouder heb je behoefte aan een introductieprogramma

De stap naar een commissariaat of toezichthoudende rol is vaak groter dan u in eerste instantie denkt. Voor een CEO, een ondernemer of een bankier zijn namelijk heel andere vaardigheden van toepassing dan voor een Commissaris of een Toezichthouder. Tel daarbij op dat u meer op afstand staat van de bedrijfsvoering, waardoor je op andere manieren grip moet krijgen op de materie en de besluitvorming. Het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit Rotterdam bereidt u voor op deze mooie, nieuwe en belangrijke stap!

Een groepje professionals in gesprek met elkaar

Waarom dit programma?

Bij een toezichthoudende rol horen hele andere competenties, verantwoordelijkheden en dynamieken dan u wellicht gewend bent. Om van de overstap naar lid van een Raad van Toezicht of een Commissariaat een succes te maken, is het belangrijk dat u zich bewust bent van deze verschillen. Daarnaast is het fijn om te kunnen levelen met gelijkgestemden, en om van elkaar te leren. Peer group learning is dan ook een cruciaal onderdeel van onze leermethode. Deelnemers die het programma eerder volgden, waren daarnaast ook zeer te spreken over:

 • De combinatie van academisch niveau en actieve participatie van de deelnemers 
 • Het kunnen sparren met gelijkgestemden in een vertrouwde setting
 • Het formuleren van een persoonlijk leerdoel dat het leerproces ondersteunt
 • State-of-the-art kennis en inzichten uit wetenschap én praktijk
 • Veel ruimte voor verdieping in kleine groepen van maximaal 16 deelnemers

De belangrijkste informatie van dit Programma op een rij

Investering
De investering voor het complete Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders bedraagt €13.500,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW, inclusief literatuur én inclusief overnachtingen.

Locatie                                                                                                                                                              De modules zullen gegeven worden op verschillende locaties in het land. Exacte locatie wordt nader bepaald.

Groepsgrootte en voertaal
In het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders stimuleren wij het delen van kennis en ervaringen tussen de deelnemers onderling en tussen de docenten en de deelnemers. Peer group learning is dan ook een belangrijk onderdeel van onze leermethode. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers zoveel mogelijk uit het Programma halen, hanteren wij een groepsgrootte van maximaal 16 deelnemers. Hierdoor kunnen wij intensieve begeleiding door de docenten garanderen, net als een optimale interactie tussen deelnemers onderling en tussen deelnemers en docenten/sprekers. De voertaal gedurende het Programma is Nederlands.

Alumni-netwerk
De deelnemers van onze PCT-programma’s waarderen deze niet alleen vanwege de state-of-the-art kennis en inzichten, maar ook vanwege de netwerkmogelijkheden. Alumni van Erasmus Governance Institute (EGI), die het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders hebben afgerond, krijgen de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de Vereniging van Commissarissen en Toezichthouders Erasmus (VCTE). Meer over deze vereniging vindt u hier.

Modules
De inhoud, opzet en de (gast)docenten van beide programma’s zijn identiek, op enkele accentverschillen na. Omdat gebleken is dat de interactie tussen deelnemers mét ervaring als Toezichthouder/Commissaris deels anders blijkt te zijn dan de interactie tussen deelnemers die weliswaar veel professionele ervaring hebben als bijvoorbeeld directielid, maar nog niet specifiek als Commissaris/Toezichthouder, maken we onderscheid tussen beginnende en ervaren Commissarissen/Toezichthouders.

State-of-the-art kennis en inzichten uit wetenschap en praktijk helpen de deelnemer om zichzelf te ontwikkelen tot een effectieve board member. Het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderscheidt zich door de combinatie van academisch niveau en praktische handvatten. De vijf modules van elk twee dagen vormen de basis van het Programma dat bestaat uit drie leerlijnen, die elkaar versterken en leiden tot een hoog leerrendement:

 • De eerste leerlijn is de inhoudelijke, reflectieve leerlijn waarbij het volgen van de modules en het bestuderen van literatuur tot verdieping van kennis en verrijking van zelfinzicht leidt
 • De tweede leerlijn is de praktische leerlijn waarbij in een subgroep van 4 deelnemers een governance-casus uit de eigen praktijk wordt geanalyseerd, die in module 5 wordt gepresenteerd
 • De derde en laatste leerlijn is de persoonlijke leerlijn waarbij door de deelnemer een persoonlijk leerdoel wordt geformuleerd, waarvan de ontwikkeling in een portfolio wordt bijgehouden dat na afloop onder begeleiding wordt geëvalueerd

Module 1: Onderneming, maatschappij en corporate governance    

 • De governance van een onderneming of maatschappelijke organisatie in haar maatschappelijke context: wat zijn de specifieke uitdagingen in de verschillende sectoren van de economie zoals familiebedrijven, maatschappelijke organisaties, beursbedrijven en private equity?
 • Welke implicaties heeft de keuze van de organisatievorm (vennootschap, stichting, coöperatie) van de organisatie voor het toezicht?
 • Hoe geven toezichthouders aandacht aan de belangen van de verschillende stakeholders en hoe wordt omgegaan met conflicten tussen stakeholders?
 • Wat is de rol van de commissaris bij het formuleren en toetsen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie?
 • Wat zijn de werkgeverstaken van de RvC/RvT?

Module 2: Finance

 • Welke vragen kan en moet de Commissaris/Toezichthouder stellen om verantwoord financieel toezicht te houden?
 • Hoe krijgt de Commissaris/Toezichthouder inzicht in de omvang en effecten van financiële verplichtingen van de onderneming?
 • Welke eisen moet een Commissaris/Toezichthouder aan de financiële en niet-financiële rapportages stellen?
 • Wat mag een Commissaris/Toezichthouder verwachten van de accountant en wat is zijn rol in de audit cycle?
 • Hoe gaat de Commissaris/Toezichthouder om met specialistische onderwerpen als pensioenen, belastingen en ICT- projecten en systemen?

Module 3: Boardroom dynamics en juridisch kader

 • Psychologie in de boardroom: welke rol spelen de cultuur en de dynamiek tussen commissarissen en bestuur in de boardroom? Welke vaardigheden en competenties zoeken we bij de Commissaris/Toezichthouder?
 • Wat is de rol van de voorzitter van de RvC/RvT? Hoe opereren de commissarissen/toezichthouders als team?
 • Hoe vindt de Commissaris/Toezichthouder de juiste balans tussen de verschillende, mogelijk conflicterende, rollen?
 • Hoe kan de Commissaris/Toezichthouder bijdragen aan langetermijn-waardecreatie?
 • Welke wettelijke taken en bevoegdheden heeft de Commissaris/Toezichthouder?
 • Hoe kan de Commissaris/Toezichthouder de aansprakelijkheidsrisico’s beheersen

Module 4: Strategie, disruptie en risicomanagement

 • Wat is de rol van de Commissaris/Toezichthouder bij de besluitvorming rond de missie, strategie en de marktpositionering van de onderneming?
 • Hoe vindt de Commissaris/Toezichthouder de juiste balans tussen ondernemerschap en risicomanagement? Hoe stimuleer je de directie om aan risico’s geld te verdienen?
 • Hoe krijgt een Commissaris/Toezichthouder de juiste informatie op tafel? Welke strategische interventie-opties zijn beschikbaar? Wat is de rol van psychologie?
 • Hoe wijzigt het strategieproces -en het toezicht daarop- in een disruptieve/digitale wereld?
 • Wat zijn de bijzondere aspecten aan toezicht op het strategieproces in een non-profitorganisatie?

Module 5: Inzicht in Toezicht

 • Presentatie van de cases van de deelnemers en groepsdiscussie: dilemma’s in de boardroom
 • Training van zelfevaluatie
 • Intervisie
 • De achterkant van het gelijk: de Commissaris/Toezichthouder voor de rechtbank
 • Het brein in de boardroom
 • De markt voor toezichthouders

Voor de inhoud van het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders kunnen de deelnemers rekenen op academisch niveau, met inbreng van gezaghebbende hoogleraren en prominente Commissarissen en Bestuurders uit het bedrijfsleven en de maatschappelijke sector. Deze ervaringsdeskundigen begeleiden de discussie en delen hun (toezicht)ervaringen; zij bekleden vooraanstaande posities in het bedrijfsleven en not-for-profitorganisaties.

Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders wordt gedragen door het kernteam van dagvoorzitters. Elk kernteamlid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoud van zijn of haar specifieke module. Leden van het kernteam treden op als dagvoorzitter bij zijn of haar module. Het kernteam wordt ondersteund door een Raad van Advies. Deze Raad geeft adviezen met betrekking tot de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van het programma.

De programmaleiding is in handen van drs. Jan Stolker, mr. Liesbeth van Laak en mr. Claudia Mangal (Program Manager). De coördinatie is in handen van Marina de Bruijn en Leonie Giezeman (Program Coordinators).

Drs. H.W. (Henk) Breukink
Commissaris bij ING Group, Brink Groep en Gemeentemuseum Den Haag | Voorzitter Commissaris bij Nieuwe Steen Investments (NSI) | Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool InHolland | Oprichter Development Dialogue voor coaching executives

Mr. drs. G. (Gosse) Boon RA
Commissaris en adviseur | Voorzitter RvC Albron | Vice-voorzitter RvC BAM | Lid RvC KPMG |Raad Ondernemingskamer | Ex-CFO en lid RvB Nutreco

Drs. M. (Maurits) Bruel
Partner bij Mesa-fbc | Commissaris en Stichtingsbestuurder in verschillende familiebedrijven | Auteur van ‘Uitblinken als Familiebedrijf’ en ‘Beursgang voor het familiebedrijf’ | Promoveert op het thema eigendomsverhoudingen in het familiebedrijf

Prof. dr. Th.W.A.  (Theo) Camps
Bestuursvoorzitter Berenschot Groep B.V. | Hoogleraar Organisatiekunde en Bestuurskunde aan Tias School for Business and Society van Tilburg University | Voorzitter Raad van Commissarissen ARN B.V. en van Rabobank Rijk van Nijmegen | Voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV

Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers
Universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij bij de UvA | President-Commissaris bij Schiphol | Commissaris bij zorgverzekeraar ONVZ | Toezichthouder bij het VSBFonds

Prof. dr. M.N. (Martin) Hoogendoorn RA
Hoogleraar externe verslaggeving | voormalig partner bij EY | raad-plaatsvervanger Ondernemingskamer | Bijzonder Raadsadviseur Jaarrekeningenrecht Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Mr. C.M (Charlotte) Insinger MBA
Bestuurlijke (management-) rollen vervuld bij Royal Dutch Shell Group, Robeco en het Erasmus Universitair Medisch Centrum | Toezichthoudende functies bij SNS Bank, Vastned, Delta, Hogeschool Rotterdam en Luchtverkeersleiding Nederland

Drs. A.W.H. (Arnoud) Klerkx
Lid van de RvB bij de Kramp Groep als Chief Digital Officer en CIO | Ruime ervaring als Commissaris bij onder andere de landelijke woningcorporatie voor ouderen Habion en de Consumentenbond | Auteur van diverse (wetenschappelijke) artikelen over Toezicht op IT | CIO van het jaar 2015

Mr. W.D. (Willem) van Leeuwen
Directeur CS&G Consultancy | Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Dudok Wonen (volkshuisvesting) | Onafhankelijk Voorzitter bij SWV Rijn & Gelderse Vallei en SWV De Eem (passend onderwijs)

Prof. dr. F.G.A. (Frans) van der Meché
Neuroloog | Auteur van circa tweehonderd wetenschappelijke publicaties | Sinds 2007 bestuurlijk eindverantwoordelijk voor Erasmus MC Holding BV | Gevestigd als Toezichthouder en Adviseur | Initiator van de executive leergang Het Brein in de Boardroom - reflectieleergang voor bestuurders

M.R. (Monika) Milz
Gespecialiseerde ondersteuner voor toezicht en bestuur | Partner Development Dialogue  en Governance Support | Commissaris Handelsveem BV | lid van de StAK Parnassia Groep | Voorzitter StAK Arbo Unie | Voorzitter StAK ASVB | Bestuurslid ZABAWAS

Prof. dr. G.D. (Goos) Minderman
Doceert Value Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, University of  Stellenbosch (SA) en George Mason University (Arlington, VA/USA) | Voorzitter RvC Volkshuisvesting Arnhem en Parteon Zaanstreek | Voorzitter Vluchtelingenorganisatie van de Europese Raad van Kerken (CCME)

Drs. R.M.S.M. (Roderick) Munsters
Commissaris en Bestuursadviseur | Voorzitter RvC van Athora | Lid RvC van Unibail-Rodamco-Westfield SE, PGGM Vermogensbeheer, Moody’s Investor Services-EU en BNY Mellon Bank SA/NV | Lid Monitoring Commissie Corporate Governance | Lid RvT van hockeyclub Oranje-Rood

Drs. J.W. (Jheroen) Muste
Chief Strategy Office Cofra Holding AG | privé-investeerder en non-executive board member van disruptive start-ups | Bestuurslid Stichting Partnership Foundation | Ervaring als Partner Strategy Consulting PwC en Senior Vice President Corporate Development Wolters Kluwer

Drs. M. (Mieke) Pigeaud-Wijdeveld RC
Mede-auteur ‘Financiën voor commissarissen en toezichthouders’ | meervoudig commissaris bij onder andere Consumentenbond, Havenbedrijf Amsterdam en PWN | Ondersteunt sinds 2010 commissarissen en ondernemingsraden op financieel en strategisch gebied

Prof. mr. G. (Geert) Raaijmakers
Partner bij NautaDutilh te Amsterdam | Hoogleraar Ondernemings- en Effectenrecht aan de VU te Amsterdam | Lid van de Regeringscommissie Vennootschapsrecht

Mr. H.Th.E.M.R. (Henk) Rottinghuis
Voormalig CEO Pon Holdings BV | Lid Raad van Commissarissen Blokker Holding NV en Royal Bank of Scotland N.V. | Commissaris Detail Result Groep (supermarkten) | Voorzitter Raad van Commissarissen Stork

Prof.mr. S.R. (Steven) Schuit
Voormalig advocaat en partner Allen & Overy | Emeritus hoogleraar Internationaal Commercieel en Financieel Recht aan de UU | Hoogleraar Corporate Governance Nyenrode | Voorzitter RvT Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten | Commissaris bij (beursgenoteerde) ondernemingen

Mr. H.A. (Henk Arnold) Sijnja
Advocaat en partner Corporate M&A bij DLA Piper | Directie-, RvC- en Board-Adviseur corporate governance, rapportageverplichtingen en strategische onderwerpen | Commissaris bij Royal Smit Transformers B.V. | Bestuurslid van de Stichting JDRF

Prof. dr. J. (Hans) Strikwerda CMC
Zelfstandig Adviseur |Partner van Balancefirst in Düsseldorf | Hoogleraar Organisatie & Verandering (Internal Governance) aan de UvA | Voormalig partner van Nolan, Norton & Co | Eerder werkzaam bij ATOS-consulting, KPMG, Philips en het Ministerie van Economische Zaken

Drs. T. (Tjalling) Tiemstra RA
Voormalig CFO en lid van RvB Hollandse Beton Groep NV en Hagemeyer NV | Actief als Commissaris/Toezichthouder, Management Consultant en Executive Coach | Lid van RvC ABN AMRO Bank NV, Royal Haskoning DHV BV en de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam

A.P.M. (Ada) van der Veer-Vergeer
Eigenaar Stranergy (Boardroom Consultancy) | onder andere Voorzitter Monitoring Commissie Accountancy | Voorzitter Raad van Commissarissen Arcadis Nederland | Commissaris Alliander N.V. | Commissaris LeasePlan Corporation N.V.

Mr. A.J. (Sander) Wiggers
Partner en notaris bij DLA Piper | Oprichter en Redacteur van governance magazine ‘De Commissaris’ | Auteur van Handboek voor de Participatiecommissaris

Mr. T. (Tom) van Wijngaarden
Expert ondernemingsrecht en jaarrekeningenrecht | Corporate partner Eversheds Sutherland | Voormalig Commissaris Merus, LSP Life Sciences Fund en de Raad voor de Jaarverslaggeving | Spreker voor Raden van Bestuur en Commissarissen | Participeert in diverse onderwijsprogramma’s

Het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit Rotterdam bestaat uit vijf modules van ieder twee dagen, inclusief een avondprogramma en overnachting. Van de deelnemers wordt honderd procent aanwezigheid verwacht.

Qua studiebelasting verstrekken wij een boekenpakket ter voorbereiding. Daarnaast wordt er per module aanvullende literatuur verstrekt. Deelnemers kunnen rekenen op een dagdeel voorbereiding per module en een dagdeel voor het verwerken van informatie na afloop van de module.

Data* Programma september 2023
ModuleOnderwerpDatum
Module 1Onderneming, Maatschappij en Corporate Governance28 & 29 september 2023
Module 2Boardroom Dynamics & Juridisch Kader9 & 10 november 2023
Module 3Finance11 & 12 januari 2024
Module 4   Strategie, Disruptie & Riskmanagement7 & 8 maart 2024
Module 5Inzicht in Toezicht18 & 19 april 2024

*data onder voorbehoud

Data* Programma oktober 2023
ModuleOnderwerpDatum
Module 1Onderneming, Maatschappij en Corporate Governance5 & 6 oktober 2023
Module 2Finance30 november & 1 december 2023
Module 3Boardroom Dynamics & Juridisch Kader11 & 12 januari 2024
Module 4   Strategie, Disruptie & Riskmanagement8 & 9 februari 2024
Module 5Inzicht in Toezicht14 & 15 maart 2024

*data onder voorbehoud

Data* Programma december 2023 
ModuleOnderwerpDatum
Module 1Onderneming, Maatschappij en Corporate Governance7 & 8 december 2023
Module 2Finance18 & 19 januari 2024
Module 3Boardroom Dynamics & Juridisch Kader29 februari & 1 maart 2024
Module 4   Strategie, Disruptie & Riskmanagement4 & 5 april 2024
Module 5Inzicht in Toezicht16 & 17 mei 2024

*data onder voorbehoud

Het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders (PCT) richt zich op Commissarissen en Toezichthouders van bedrijven en non-profitorganisaties, met nul tot drie jaar ervaring in deze hoedanigheid. Beschikt u over minimaal drie jaar ervaring als Commissaris/Toezichthouder? Kijk dan bij het Programma voor (ervaren) Commissarissen en Toezichthouders.
Het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders richt zich op Commissarissen en Toezichthouders van zowel bedrijven als non-profitorganisaties, met nul tot drie jaar ervaring als Toezichthouder.

Gaat u binnenkort een functie als Commissaris/Toezichthouder vervullen of heeft u ambities in die richting? Indien u zich nog aan het oriënteren bent, heeft u een goed plan nodig om de zoektocht effectief te laten verlopen. Om u in deze zoektocht te ondersteunen, verzoeken wij u als aankomende deelnemer die nog geen toezichtfunctie vervult, een plan te maken waaruit blijkt hoe u zich oriënteert op het verkrijgen van een toezichtfunctie en om dit plan toe te voegen aan het inschrijfformulier. Een format voor een plan van aanpak vindt u hier.

Meteen inschrijven? Dat kan via onderstaand inschrijfformulier.

Inschrijfformulier Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders september 2023

Inschrijfformulier Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders oktober 2023

Inschrijfformulier Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders december 2023

Nadat u de Algemene Voorwaarden gelezen heeft, kunt u het inschrijfformulier, cv en pasfoto insturen. Mocht u zich nog aan het oriënteren zijn op een commissariaat/toezichthoudersfunctie, dan ontvangen wij ook graag uw plan van aanpak. Hierna volgt een intakegesprek, onder andere om te bepalen in welk programma de deelnemer het meest tot zijn/haar recht komt. Voorafgaand aan deelname aan het programma vinden intakegesprekken plaats met de Managing Director of de Program Manager van het Erasmus Governance Institute (EGI).

Na succesvolle afronding van het programma (inclusief casestudy) wordt aan u een certificaat uitgereikt vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deelname aan het programma kwalificeert voor het PE-portfolio, indien u lid bent van de NBA.

Leonie Giezeman en Marina de Bruijn

Program Coordinators

E-mailadres
egi.com@ese.eur.nl
Telefoon
010 - 408 23 88 / 010 - 408 26 81
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building, Kamer M5-08
3062 PA
Rotterdam

Up-to-date blijven als Commissaris/Toezichthouder? Bekijk onderstaande Masterclasses!

Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders

Diverse grafieken met data

Emoties in de boardroom

Een doosje met eieren die beschilderd zijn met gezichtjes

Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders

Professional gebruikt de calculator op zijn smartphone om iets uit te rekenen

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen