Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus Governance Institute richt zich op alle aspecten van corporate governance die consequenties zouden kunnen hebben voor de strategie en prestatie van ondernemingen. Interesse ligt in het bijzonder bij het bestuderen van de wisselwerkingen tussen enerzijds de achtergrond, de persoonlijkheid en de normen en waarden van de CEO/algemeen directeur en anderzijds de karakteristieken, competenties en de ervaringen van de executive en non-executive directors in de raad van commissarissen / raad van toezicht op de resulterende strategische besluitvorming. Door haar onderzoek tracht het Erasmus Governance Institute inzicht te verschaffen in de optimale board compositie, structuur en processen die bijdragen aan het creëren van zowel korte als lange-termijn waarde in bedrijven en organisaties binnen een verscheidenheid aan bedrijfstaken en sectoren. Een belangrijke doelstelling van het onderzoek is om Nederlandse commissarissen en toezichthouders van praktisch relevante kennis te voorzien. Zodoende is er een nauw verband tussen het onderzoek, de opleidingen en de alumni vereniging (VCTE) van het Erasmus Governance Institute. Klik hier voor artikelen

Nieuws

 

Beurs toegekend voor onderzoek naar maatschappelijk bewustzijn van ondernemingen [1 augustus 2020]

Het project proposal van Prof. Dr. Jatinder Sidhu en collega’s op de Universiteit van Amsterdam (Prof. Dr. Henk Volerda, Dr. Pushpika Vishwanathan en Dr. Kevin Heij) is door Stichting Management Studies geselecteerd voor het uitvoeren van onderzoek in het kader van het thema Maatschappelijk Bewustzijn van Ondernemingen. Stichting Management Studies (SMS) is gelieerd aan werkgeversorganisatie VNO-NCW en laat voor haar donateurs, leden van het VNO-NCW en andere belangstellenden wetenschappelijk praktijkonderzoek verrichten naar specifieke thema’s die in de toekomst van belang worden geacht door het bestuur. Voor het uitvoeren van het onderzoek heeft SMS een bedrag van € 70.000,00 beschikbaar gesteld. Het onderzoeksrapport wordt uitgebracht in boekvorm bij Uitgeverij van Gorcum.

Congressen in tijden van Corona [1 mei 2020]

De onderzoekers van EGI zijn dit jaar voor verschillende congressen uitgenodigd om hun onderzoek te presenteren: het congres van het European Institute for Advanced Management Studies in Parijs (Top Management Teams & Business Strategy); het congres van de European Group for Organization Studies in Hamburg, het congres van de Strategic Management Society in Hangzhou en het congres van de European Academy of Management in Dublin. Helaas gooide de wereldwijde Corona epidemie roet in het eten. Het congres in Parijs is afgelast, het congres in Hamburg wordt virtueel gehouden en de congressen in Hangzhou en Dublin zijn verplaatst naar december. Het onderzoeksteam van EGI hoopt dat deze congressen doorgang kunnen vinden en veel waardevolle input opleveren. In afwachting van de ontwikkelingen wordt er vanuit huis hard doorgewerkt aan de lopende onderzoeken.

EGI team wint Best Developmental Paper Award bij British Academy of Management annual conference [9 September 2019]

Lisanne Veter mocht namens het onderzoeksteam de 'best developmental paper' award binnen de corporate governance track van de British Academy of Management (BAM) in ontvangst nemen. Deze prijs hebben wij gekregen voor het artikel 'Corporate leaders' value and the 2030 agenda for sustainable development'.

EGI vertegenwoordigd in Passau op top management team en business strategy workshop van European Institute for Advanced Management Studies [10 juni, 2019]

 Bij de workshop die op 6 en 7 juni plaatsvond in Passau (Duitsland) was Lisanne Veter aanwezig namens EGI om haar recente werk te presenteren. Deze workshop richt zich specifiek op top management teams en bedrijfsstrategie en wordt jaarlijks gehouden voor wetenschappers binnen dit veld. De deelnemers komen hoofdzakelijk uit Europa, maar er waren ook deelnemers uit onder andere Australië. Daarnaast was een van de sprekers Donald Hambrick, een van de grondleggers van deze tak van management onderzoek. 

Lisanne Veter naar internationale course van Amerikaanse top wetenschapper in Zürich [6 mei, 2019]

Voor haar promotietraject woonde Lisanne Veter de driedaagse cursus ‘Upper Echelons and Governance Research’ bij van Albert Cannella, een Amerikaanse top wetenschapper op dit gebied. De cursus vond plaats bij de universiteit van Zürich. Hier heeft een groep van promovendi en beginnende wetenschappers zich drie dagen gebogen over een groot aantal leidende artikelen binnen dit gebied van de management literatuur. 

EGI vertegenwoordigd in kroatië bij de 7th international Conference on Governance, Management and Entrepreneurship [8 april, 2019]

 Jatinder Sidhu woonde namens EGI op 5 en 6 april het internationale governance, management en entrepreneurship congres bij in Dubrovnik. Hij presenteerde hier zijn werk over de invloed van gender diversiteit in toezichthoudende raden op het maatschappelijk handelen van bedrijven.