Over EGI

Kennis, verbinden en praktijk

Drie simpele woorden dragen de missie van EGI. De wereld van nu vraagt om commissarissen en toezichthouders die professionaliteit koppelen aan maat-schappelijke verantwoordelijkheid. Toezichthouden is steeds meer een vak geworden en van de toezichthouders wordt veel verwacht, door aandeelhouders, stakeholders én de maatschappij. 

EGI ziet in de praktijk de uitdaging voor toezichthouders die elk op een eigen manier invulling aan een complexe taak geven. EGI heeft als missie hen te ondersteunen in het professionaliseren van hun functie en samen best practices te ontwikkelen. Met haar executive programs richt zij zich op de brede groep van commissarissen en toezichthouders van Nederlandse en internationale ondernemingen en maatschappelijke organisaties. 

Met onze opleidingen en alumniprogramma’s verbinden we toezichthouders die klaar zijn voor de vragen van vandaag én de uitdagingen van de toekomst.

Geschiedenis

Het Erasmus Governance Institute (EGI) is in 2005 opgericht als expert centre voor executive education op het gebied van corporate governance. Geïnspireerd door de casuïstiek rond governance dilemma’s die tijdens de programma’s aan de orde kwamen heeft EGI zich in 2015 ontwikkeld tot wetenschapsinstituut en verricht zij empirisch onderzoek ten dienste van de praktijk van commissarissen en toezichthouders in Nederland en internationaal. Naast verklarend onderzoek publiceert zij ook artikelen gericht op actuele ontwikkelingen en best practices voor het commissariaat.

Typisch EGI 

De executive programma’s van EGI zijn opgezet vanuit de methodiek van peergroup learning: onze deelnemers zijn in onze programma’s net zo belangrijk voor de inhoudelijke invulling als de topdocenten van meerdere universiteiten in Nederland en de governance experts uit de praktijk van het toezicht. Onze opleidingen zorgen niet alleen voor inhoudelijke kennisoverdracht maar bieden ook een podium voor reflectie en het delen van inzichten. Daarom is gekozen voor kleine trainingsgroepen van maximaal 16 deelnemers, waarbij in een vertrouwde omgeving ook eigen dilemma’s, casuïstiek en ervaringen van deelnemers worden besproken.
 

Cedeo-accreditatie

Cedeo is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt op onder andere kwaliteit, klanttevredenheid en continuïteit. Erkenning vanuit Cedeo wordt allen verleend indien een aanbieder voldoet aan nauw omschreven kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Dit houdt onder andere in dat minimaal 80% van de respondenten tijdens de audit aangeeft ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn over de dienstverlening, de samenwerking en de behaalde resultaten. Deze score wordt exact vastgesteld aan de hand van een uitgebreid Cedeo-klanttevredenheidsonderzoek. Erasmus Economics & Business Executive Education heeft een klanttevredenheidsscore behaald van 94,4%. Wij zijn dan ook zeer trots op onze Cedeo-erkenning!

CRKBO-accreditatie

Erasmus Economics & Business Executive Education (EEBEE) is CRKBO-geaccrediteerd. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs; het betreft hier een onafhankelijke instelling die toeziet op de kwaliteit van opleiders door middel van een uitgebreide audit. Enkel onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs worden vermeld in het Register. Bij een audit hanteert het CRKBO onder meer de gedragscode van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en de VOI (Vereniging voor Opleidingsinstituten voor Informatica). Belangrijke uitgangspunten van de audit zijn zaken als zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen