Programma voor Commissarissen en Toezicht houders: Docenten

De docenten van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders bekleden vooraanstaande posities in het bedrijfsleven en not-for-profit organisaties en zijn stuk voor stuk deskundigen op hun vakgebied.

drs. H.W. Breukink

Commissaris bij ING Group, Brink Groep en Gemeentemuseum Den Haag, Voorzitter Commissaris bij Nieuwe Steen Investments (NSI). Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool InHolland. Oprichter Development Dialogue voor coaching executives.

drs. M. Bruel

Partner bij Mesa-fbc, commissaris en stichtingsbestuurder in verschillende familiebedrijven, auteur van “Uitblinken als Familiebedrijf” en “Beursgang voor het familiebedrijf”. Promoveert op het thema eigendomsverhoudingen in het familiebedrijf.

prof.dr. Th.W.A. Camps

Bestuursvoorzitter Berenschot Groep B.V. en hoogleraar Organisatiekunde en Bestuurskunde aan Tias School for Business and Society van Tilburg University.
Daarnaast vervult hij diverse commissariaten waaronder het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van ARN B.V. en van de Rabobank Rijk van Nijmegen en het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van KRO-NCRV.

prof.dr. M.N. Hoogendoorn RA

Hoogleraar externe verslaggeving, voormalig partner bij EY, raad-plaatsvervanger Ondernemingskamer. Bijzonder raadsadviseur jaarrekeningenrecht Ministerie van Veiligheid en Justitie. drs.

Mevrouw mr C.M Insinger MBA

Naast een doctoraal fiscaal recht Leiden heeft Charlotte Insinger een MBA behaald aan de IMD in Lausanne.
Zij heeft tussen 1989 en 2010 (management en bestuurlijke) rollen vervuld bij de Royal Dutch Shell Group, Robeco en het Erasmus Universitair Medisch Centrum. Sindsdien is zij professioneel toezichthouder en vervult zij regelmatig rollen in opdracht van de Ondernemingskamer. Haar huidige toezichthoudende functies zijn bij SNS Bank, Vastned, Delta, Hogeschool Rotterdam en de Luchtverkeersleiding Nederland

drs A.W.H. Klerkx

Is lid van de raad van bestuur bij de Kramp Groep als Chief Digital Officer en CIO, waarbij hij verantwoordelijk is voor e-business, digitalisering en de IT-voorziening. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in klantbediening, innovatie, digitaal en IT in zowel management advies rollen (Accenture en Gartner) als ook senior lijnmanagement posities (Robeco, Ziggo en Sanoma Learning). Hij heeft tevens meer dan 10 jaar ervaring als commissaris bij onder andere de landelijke woningcorporatie voor ouderen Habion en de Consumentenbond met als aandachtsgebieden IT, digitalisering en klantbediening. Hij is auteur van diverse (wetenschappelijke) artikelen over Toezicht op IT. In 2015 is hij in Nederland verkozen tot CIO van het jaar.

dhr. H. Lange

Hanke Lange is in de afgelopen 30 jaren intensief betrokken geweest bij de ambities en de problematiek in de top van honderden instellingen en ondernemingen in NL.
Hij heeft zich als bestuursadviseur gespecialiseerd in advisering over vraagstukken als 
-    het beoordelen van de bestuurlijke geloofwaardigheid van bestuurders 
-    het versterken van de effectiviteit van het samenspel in de top. 
Hanke doet onderzoek en publiceert artikelen en boeken, zoals ‘Uit het goede hout gesneden’ 6e druk 2022. 
Hij is als docent verbonden aan masterclasses voor bestuurders en masterclasses voor toezichthouders, bij diverse universiteiten. Hij was zelf 14 jaren toezichthouder/commissaris, en directeur van een grote organisatieadviesgroep.

mr. W.D. van Leeuwen

Willem van Leeuwen is directeur CS&G Consultancy. Als bestuurder en bestuursadviseur heeft hij een brede ervaring in het maatschappelijk middenveld. Hij is docent in de opleidingen voor commissarissen bij het Erasmus Governance Institute en Public Academy (Erly) en begeleidt raden van commissarissen (raden van toezicht) bij hun zelfevaluatie. Van Leeuwen is onder meer voorzitter van de RVC van Dudok Wonen (volkshuisvesting) en onafhankelijk voorzitter bij SWV Rijn & Gelderse Vallei en SWV De Eem (passend onderwijs).

Prof.dr. F.G.A. van der Meché

Frans van der Meché (1950) startte zijn wetenschappelijke carrière in het basale neurowetenschappelijke onderzoek, waarop hij in 1976 promoveerde aan de Erasmus Universiteit. Hierna vervolgde hij zijn opleiding tot arts en vervolgens tot neuroloog. 
In 1991 werd hij hoogleraar en hoofd van de afdeling Neurologie van het Erasmus MC. 
In die periode verrichtte hij veel onderzoek, leidend tot circa tweehonderd publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Tevens werden diverse nationale en internationale bestuurlijke functies vervuld. 
Begin 2001 trad hij toe tot de Raad van Bestuur met als aandachtsgebied o.a. financiën. Hij was intensief betrokken bij de ontwikkeling van de kennisvalorisatie, hetgeen in 2007 leidde tot bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor Erasmus MC Holding BV, waarbinnen jonge spin out-bedrijven zich ontwikkelen. Begin 2010 vestigde hij zich als toezichthouder en adviseur. Binnen de Holding van de Erasmus Universiteit startte hij in 2012 de executive leergang Het Brein in de Boardroom, een reflectieleergang voor mensen in en rond de bestuurskamer.

mevr. M.R. Milz

Gespecialiseerde ondersteuner voor toezicht en bestuur, partner Development Dialogue  en Governance Support ; Monika heeft meer dan 30 jaar ervaring in governance rollen. Actueel ook als commissaris Handelsveem BV, lid van de StAK Parnassia Groep en voorzitter StAK Arbo Unie, Voorzitter StAK ASVB en bestuurslid ZABAWAS.

Zij studeerde in München, later in Rotterdam en Rochester NY; zij heeft een achtergrond in de financiële sector. Vanaf 1980 werkte zij in diverse management functies, 20 jaar voor ABN Amro, 10 jaar voor Rabo Bank. Haar expertise gebieden zijn Corporate Banking en Human Resources Management. In de periode 2013-2021 was zij lid / vice-voorzitter RvC vm SNS REAAL, later De Volksbank. In opdracht van het Ministerie van EZ was zij voorzitter van de Green Deal Board in de periode 2011-2018.

prof.dr. G.D. Minderman

Hij was tussen 2007 en 2017 hoogleraar Public Governance aan de Vrije Universiteit en doceert nu Value Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, University of  Stellenbosch (SA) en George Mason University (Arlington, VA/USA). Hij is voorzitter raad van commissarissen Volkshuisvesting Arnhem en Parteon (Zaanstreek) en voorzitter van de Vluchtelingenorganisatie van de Europese Raad van Kerken (CCME).

drs. R.M.S.M. Munsters

Roderick Munsters is commissaris en bestuursadviseur. Hij is thans voorzitter van de RvC van Athora, lid van de Raad van Commissarissen van Unibail-Rodamco-Westfield SE, PGGM Vermogensbeheer, Moody’s Investor Services-EU en BNY Mellon Bank SA/NV. Ook is hij lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance. Daarnaast is hij lid van de raad van toezicht van hockeyclub Oranje-Rood. Hij werkt sinds 1989 in de vermogensbeheer-industrie, waar hij onder andere CEO van Edmond de Rothschild Asset Management en CEO van Robeco Groep NV was. Daarvoor was hij onder meer Chief Investment Officer bij de pensioenfondsen ABP en PGGM. Roderick was van 1998 t/m 2009 bestuurslid en voorzitter van Eumedion, het corporate governance platform van institutionele beleggers. Daarnaast was hij lid van het bestuur van het International Corporate Governance Network (ICGN) en van de Commissie Frijns.

Drs. J.W. Muste

Chief Strategy Office Cofra Holding AG. Actief als privé-investeerder en non-executive board member van disruptive start-ups. Bestuurslid Stichting Partnership Foundation. Voorheen o.m. Partner Strategy Consulting PwC en Senior Vice President Corporate Development Wolters Kluwer.

Drs. M. Pigeaud-Wijdeveld RC

Mede-auteur van het boek “Financiën voor commissarissen en toezichthouders” en meervoudig commissaris (o.m. Consumentenbond, Havenbedrijf Amsterdam, PWN). 
Na haar studie bedrijfseconomie (EUR) volgde zij post-doctorale opleidingen op het gebied van Controlling, Verandermanagement, Leiderschapsontwikkeling en Governance. Zij heeft in diverse branches (o.m. Akzo, Ahold, NS) eindverantwoordelijke financiële functies vervuld. Vanaf 2010 ondersteunt zij commissarissen en ondernemingsraden op financieel en strategisch gebied.

prof.mr. G. Raaijmakers

Partner bij NautaDutilh te Amsterdam en hoogleraar Ondernemings- en Effectenrecht aan de VU te Amsterdam. Tevens lid van de Regeringscommissie Vennootschapsrecht.

Mr. H.Th.E.M. R. Rottinghuis,

Henk is oud CEO Pon Holdings BV, Lid Raad van Commissarissen Blokker Holding NV, Royal Bank of Scotland N.V., Commissaris Detail Result Groep (supermarkten), Voorzitter Raad van Commissarissen en Stork.

mr. H.A. Sijnja

Henk Arnold Sijnja is advocaat en partner Corporate M&A bij DLA Piper. Hij is een zeer ervaren fusie en overname advocaat die in zijn langlopende carriere vooraanstaande ondernemingen en instituten heeft bijgestaan bij een grote verscheidenheid aan transacties, waaronder beursovernames, beursintroducties, veilingfusies, joint ventures en andere samenwerkingsvormen, reorganisaties en herstructureringen. Hij adviseert directies, raden van commissarissen en top management over vraagstukken van corporate governance, rapportageverplichtingen en strategische onderwerpen. Hij is commissaris bij Royal Smit Transformers B.V. en bestuurslid van de Stichting JDRF.

prof.dr. J. Strikwerda CMC

prof. dr. J. (Hans) Strikwerda is zelfstandig adviseur werkzaam in Nederland, partner van Balancefirst in Düsseldorf, en hoogleraar Organisatie & Verandering (Internal Governance) aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij partner van Nolan, Norton & Co, werkzaam bij ATOS-consulting, KPMG, Philips en het Ministerie van Economische Zaken.

drs. T. Tiemstra RA

Na een studie bedrijfseconomie in Groningen en militaire dienst in Den Haag is Tjalling Tiemstra in 1979 bij Unilever in dienst getreden, van waaruit hij accountancy in Rotterdam heeft gestudeerd. Na 22 jaar in vijf landen voor Unilever gewerkt te hebben in financiële en algemeen management posities is hij als CFO lid geweest van de respectievelijke raden van bestuur van de Hollandse Beton Groep NV en Hagemeyer NV. Sinds 2008 is Tiemstra actief als commissaris/toezichthouder, management consultant en als executive coach. Tjalling Tiemstra is oa. lid van RvC ABNAMRO bank NV en Royal Haskoning DHV BV, alsmede Raad bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.

Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer

Eigenaar, Stranergy (Boardroom Consultancy), en onder meer Voorzitter Monitoring Commissie Accountancy, Voorzitter Raad van Commissarissen Arcadis Nederland, Commissaris Alliander N.V. en Commissaris LeasePlan Corporation N.V.

Mr. A.J. Wiggers

Partner en notaris bij DLA Piper. Oprichter en redacteur van governance magazine ‘De Commissaris’. Auteur van Handboek voor de Participatiecommissaris.

mr. T. van Wijngaarden

Tom van Wijngaarden heeft, na de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Groningen doorlopen te hebben, Nederlandse rechtswetenschappen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Na zijn studie is hij werkzaam geweest binnen de advocatenpraktijk van advocatenkantoor Stibbe, waar hij in 1998 tot partner werd benoemd. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het jaarrekeningenrecht en begeleidt en adviseert over allerlei vormen van ‘corporate’ transacties: fusies en overnames, joint ventures, venture capital, private equity en kapitaalmarkt. Eind 2009 is Van Wijngaarden als corporate partner toegetreden tot (inmiddels) Eversheds Sutherland, een wereldwijd opererend advocatenkantoor van meer dan 3000 advocaten. Van Wijngaarden is commissaris geweest bij Merus en het beursgenoteerde LSP Life Sciences Fund en was van 2007 tot 2019 namens VNO-NCW lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij treedt regelmatig op als spreker voor raden van bestuur en commissarissen en participeert in diverse onderwijsprogramma’s.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen