Symposium: Effectiviteit van Toezicht

Datum en tijdstip: Vrijdag 17 maart 2017, 09:30 uur tot en met 17:00 uur
Dagvoorzitter: Prof. dr. P.L. (Pauline) Meurs
Locatie: Paviljoen op de campus van de Erasmus-universiteit Rotterdam
Organisatie: iBMG, IGZ en Academische Werkplaats Toezicht

Intro

We leven in een toezichtsamenleving. Toezicht is overal en de verwachting dat toezicht maatschappelijke problemen opheft is groot. Maar: leidt toezicht inderdaad tot betere en veiliger maatschappelijke dienstverlening & producten en wat zijn de ongewenste neveneffecten?

Toezichthouders maken in toenemende mate gebruik van de wetenschap om een antwoord te vinden op deze vragen en om hun toezicht te innoveren en de effecten van het toezicht te onderzoeken. Tijdens het symposium wordt de interactie tussen wetenschap en toezichtspraktijk geëxploreerd. Het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidsraad staat daarbij centraal maar we maken ook uitstapjes naar het toezicht op financiële en onderwijsinstellingen. Aan het einde van het symposium houdt Paul Robben, hoogleraar Effectiviteit van toezicht op de kwaliteit van zorg aan de Erasmus Universiteit, zijn afscheidsrede. (bron: Vereniging van Beleidsonderzoek)

Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer prof. dr. P.B.M. (Paul) Robben uit Houten heeft de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Het lintje werd Robben (66) opgespeld in Rotterdam door de burgemeester van Houten, Wouter de Jong.

Prof. Robben heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de gezondheidszorg en breder toezicht. Sinds 2009 bekleedt hij de leerstoel 'Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de Gezondheidszorg' bij het instituut Beleid en Management gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft in zijn leven als arts en inspecteur in dienst gestaan van de gezondheidszorg in Nederland. Zijn hoge mate van betrokkenheid bij Denkbeeld, een tijdschrift 'voor professionals in de psychogeriatrie, waar hij redacteur en adjunct-hoofdredacteur was, bevestigt dat beeld.

Prof. Robben heeft een belangrijke rol gespeeld in de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg en het toezicht daarop. Hij heeft ook een substantiële bijdrage geleverd aan de professionalisering van nationale inspecties. Uit waardering voor al deze inspanningen heeft het de Koning behaagd hem te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Bron: Gemeente Houten

Videos

1. Dr. Sandra Oude Wesselink
2. Saskia van Gelderen
3. Didi Verver
4. Erik Koornneef
5. Suzanne Rutz
6. Dr. Renée Bouwman

Sprekers

”interacties tussen wetenschap en toezichtpraktijk”, aan de hand van drie casus:

Prof. Mr. Dr. F. (Femke) de Vries: Transparantie
Prof. Dr. R.A. (Roland) Bal: Incidententoezicht 
Prof. Dr. Ir. R.D. (Roland) Friele: Toezicht op netwerken 
Prof. Dr. Ir. R.D. (Roland) Friele: Toezicht op netwerken 
Paneldiscussie, met de drie sprekers en inspecteurs vanuit de praktijk IGZ en AFM 


“De meervoudigheid van effectiviteit van toezicht" :                   

Dr. J.A.A.M (Ronnie) van Diemen, perspectief van de IG 
Prof. Dr. F.J.G. (Frans) Janssens, perspectief van school en leerling

 

Drs. Roxanne Vernimmen: perspectief van de bestuurder  
Afscheidsrede Paul Robben  

 

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes