Minoren

Minoren

In de eerste twee blokken van het derde bachelorjaar volgen alle EUR-studenten een minor. Een minor is een vak van 15 ECTS, waarbij je kunt kiezen voor een vak dat buiten je eigen curriculum ligt.

Een minor kan verbredend of verdiepend zijn. Verbredend wil zeggen dat je een vak kiest dat buiten je eigen opleidingsgebied ligt. Verdiepend wil zeggen dat je een vak kiest van je eigen opleiding, met het doel je kennis over dat onderwerp te verdiepen. Je kunt een minor volgen:

  • Bij je eigen opleiding of een andere opleiding binnen je eigen faculteit
  • Bij een opleiding aan een andere faculteit
  • Bij een andere universiteit
  • In plaats van een minor kun je ook op exchange gaan.

Aanmelden

In tegenstelling tot andere vakken die je volgt, moet je je voor een minor zelf aanmelden. Je kunt je aanmelden van 1 mei tot en met 31 mei 2017. Dit doe je door via Osiris Student je minorvoorkeuren in te dienen. Je kunt vijf voorkeuren indienen. Let op: zonder ingediende voorkeuren kun je niet geplaatst worden op een minor. Na sluiting van de aanmeldperiode kun je je minorvoorkeuren niet meer wijzigen. Eind juni word je door middel van loting op een minor geplaatst. Ga voor meer informatie over inschrijvingen en voor het volledige minoraanbod naar de website www.eur.nl/minor.

LDE-minoren

Sinds een paar jaar werken de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit nauw samen op het gebied van minoronderwijs. De drie instellingen hebben hun minoraanbod opengesteld voor elkaars studenten. Voor meer informatie over het volgen van een minor in Leiden of Delft klik hier.

Let op: de minoren aan de Universiteit Leiden en de TU Delft staan niet standaard open voor ESL-studenten. ESL-studenten die toch een minor aan de Universiteit Leiden of de TU Delft willen volgen, moeten hiervoor op tijd toestemming vragen aan de Examencommissie ESL. Met vragen hierover kun je terecht bij minor@law.eur.nl.

Minoraanbod Erasmus School of Law

Erasmus School of Law biedt in collegejaar 2016-2017 tien minoren aan.

Arbeidsrecht en reorganisatie

'Je leert het bedrijfsleven van binnenuit kennen.'

“De minor Arbeidsrecht en reorganisatie is een intensieve, interactieve en vooral leerzame minor. Tijdens de minor zullen studenten zich buigen over een fictieve reorganisatie van één van de deelnemende bedrijven (onder meer Shell, Coca Cola en de Rabobank). Het leuke hiervan is dat de stukken van het dossier daadwerkelijk interne stukken van de bedrijven zijn waardoor de stof erg goed aansluit bij de praktijk.

Daarnaast zal je ook twee keer bij het bedrijf over de vloer komen waaronder een keer om het reorganisatieadvies te presenteren. In de hoorcolleges wordt er naast de theorie ook vooral een praktische toepassing gezocht, dit komt onder meer tot uitdrukking in de diverse verschillende gastsprekers uit de praktijk die de stof daarmee levendig maken.

Bovendien is het leerzame van deze minor dat er onder meer aandacht uitgaat naar verschillende vaardigheden zoals schrijven, presenteren en onderzoek doen. Deze vaardigheden komen in het verdere verloop van de studie zeer goed van pas! Doordat de docenten intensief betrokken zijn bij het traject, maken zij van de minor elk jaar opnieuw een succes. Ikzelf heb de minor als zeer prettig ervaren en ik vind de minor dan ook een echte aanrader!” – Jordy Lebbink

Criminology

The Twilight Zone between Legal and Illegal

Crime might seem like an easy concept to grasp when this refers to murder, rape or robbery. In many other cases such as corporate malfeasance or drug use the line between the legal and the illegal is more difficult to draw. Whereas some actions are part of criminal law or other regulations, others are ‘awful but lawful’. This twilight zone between legal and illegal is the topic of the criminology minor. Although it is impossible to touch upon all the dynamics of criminology, this minor introduces students to the core concepts, theories and methods of criminology, to the basics of crime control and prevention and to contemporary developments in the field of crime, justice and social policies. A diversity of possible causes, victims, offenders and approaches to crime will be discussed with a critical, multidisciplinary and comparative gaze. This for instance refers to phenomena such as drug trafficking, human smuggling and (irregular) migration, dumping of waste, cybercrime, terrorism, etc. Combined with sufficient methodological knowledge, this criminology minor prepares for a successful participation in the regular EUR master Criminology with its focus on crime and the city, globalization, multiculturalism and organizational crime.

Crossing Borders

Comparative Legal Research in The Netherlands and Abroad

Noorwegen, Zweden, en Denemarken zijn dit jaar de buitenlandse bestemmingen van de studiereis die zal plaatsvinden in het kader van de minor ‘Crossing Borders’. De keuze voor deze Scandinavische bestemmingen hangt direct samen met het thema ‘The human factor in shipping’ – het thema voor het studiejaar 2017-2018. Het zijn belangrijke maritieme centra met veel ervaring en knowhow op het vlak van het internationale maritieme recht. In Oslo is het Scandinavian Institute of Maritime Law gevestigd. Gothenburg is de belangrijkste zeehaven van de Scandinavische regio. Het internationale hoofdkantoor van het Deense Maersk, een conglomeraat van bedrijven in de (zee)transportsector, bevindt zich in Kopenhagen. Maersk Line Netherlands, een onderdeel van de Maersk groep, houdt kantoor aan de Rotterdamse Boompjes. En de World Maritime University is gevestigd in Malmö. Deze universiteit verzorgt postacademische opleidingen onder meer op het vlak van het maritieme (arbeids)recht.

In Nederland bestaat het onderwijs uit onder meer colleges en kantoorbezoeken. Daarnaast verrichten de studenten, voorafgaand aan de studiereis, voorbereidende onderzoekswerkzaamheden die vervolgens worden voortgezet in Oslo, Gothenburg, en Kopenhagen-Malmö. Deze worden gecombineerd met bezoeken aan belangrijke organisaties en bedrijven op het terrein van het maritieme (arbeids)recht. Tijdens de studiereis is ook tijd ingeruimd voor culturele en sociale activiteiten.

Let op: Crossing Borders is een selectieminor. Dit betekent dat er een kortere inschrijfperiode geldt voor deze minor en dat er een andere aanmeldprocedure wordt gehanteerd.

Dood en letsel

Voorkomen, vergoeden en vergelden

“In de minor Dood en letsel krijg je college van verschillende spraakmakende gastsprekers. Het aansprakelijkheidsrecht kent een veelzijdige praktijk waar deze gastsprekers middenin staan. Zij kunnen je dan ook als geen ander vertellen wat het aansprakelijkheidsrecht is en hoe de praktijk eruit ziet. Het afgelopen jaar heeft een traumachirurg verteld over de opvang en behandeling van traumaslachtoffers. Een forensisch arts heeft ons kennis laten maken met de Wet op de Lijkbezorging en ons verteld over zijn werkzaamheden. Daarnaast heeft de manager van het CBV de aanpak van verzekeringsfraude en -criminaliteit belicht en heeft een advocaat aan de hand van verschillende zaken de mogelijkheden voor slachtoffers en nabestaanden van vliegtuigrampen, zoals MH17, uitgelegd. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. De actuele onderwerpen en de stof die tot leven wordt gebracht door de verschillende gastsprekers maken deze minor een echte aanrader!” – Melissa de Groot

Fiscaal ondernemingsrecht

Heb jij de taxfactor?

"Ik heb de minor Fiscaal ondernemingsrecht afgelopen jaar met veel plezier gevolgd. De eerste drie weken van het programma bestonden voornamelijk uit een introductie van het Nederlands belastingrecht.De daaropvolgende weken kwamen verschillende professionals vanuit de belastingpraktijk onderwerpen uitdiepen, zoals dividendvrijstelling en voorkoming dubbele belasting. Het werd duidelijk waarom ondernemingen kiezen voor bepaalde organisatiestructuur en landen om zich te vestigen. Kortom, een leerzame en ook voor later in de praktijk nuttige minor." - Hans Buitendijk

Living Law Lab. Let op: deze minor gaat in 2017-2018 niet door.

De wet kan worden beschouwd als de hoogste en belangrijkste beslissing in onze samenleving. Daarop moet kunnen worden vertrouwd. Een belangrijke eis die aan de wet wordt gesteld is dat de wet zeker is. Snelle veranderingen van de wet tasten de legitimiteit van de wet aan. Immers in een dergelijke situatie is de wet niet langer betrouwbaar en bestendig, waardoor zij geen kompas kan vormen waarop de rechtsgemeenschap kan varen. Aan de andere kant is vereist dat de wet voldoende adaptief is, dat zij als het ware kan meebewegen met veranderende omstandigheden. Immers, doet de wet dit niet dan wordt zij obsoleet en verliest zin en betekenis, hetgeen evenmin bijdraagt aan de legitimiteit van de wet. In de praktijk blijken vooral onvoorziene technologische ontwikkelingen, vanwege het hoge tempo waarin ze zich voltrekken en de maatschappelijke impact die ze kunnen hebben, de wetgever voor grote problemen te stellen. Hoe om te gaan met het dilemma dat enerzijds snelle verandering van de wet ongewenst is, maar fixatie en vastheid evenmin? Deze vraag staat in Living Law Lab 2017-2018 centraal.

Deze minor is geschikt voor deeltijdstudenten en deelnemers aan het vrijdagmiddagonderwijs.

Onderneming en financiële markt

'De Minor Onderneming & Financiële markt biedt een unieke mogelijkheid om tijdens je bachelor kennis te maken met de financiële wereld. Binnen de minor komen verschillende onderwerpen aan bod zoals de bancaire sector, beursgang van grote NV’s en de handel in verscheidene producten op de financiële markten.

Elke student die interesse heeft in de financiële wereld raad ik dan ook aan om voor de minor onderneming & financiële markt te kiezen. Door het onderwijs van zowel docenten als gastdocenten die werken of gewerkt hebben bij verschillende belangrijke instellingen zoals de AFM, DNB en ABN-AMRO  bank, biedt de minor interessante colleges die je vol aandacht blijft volgen.

'Voor mij kwam het einde van de minor te snel, maar weet ik zeker dat ik voor de master financieel recht zal kiezen!' - Rik Coomans 

Recht en gezondheidzorg

"De minor recht in de gezondheidszorg is een actuele, interessante en leerzame minor. Gedurende het blok werden meerdere onderwerpen behandeld, zoals euthanasie, zorgfinanciering, medische aansprakelijkheid, tuchtrecht en meer. De lessen werden gegeven door een docent die is gespecialiseerd in dat gebied. Ook zijn er meerdere gastcolleges gegeven. Een goed voorbeeld hiervan was een huisarts die sprak over euthanasie. Naast de reguliere colleges en werkgroepen, zijn we ook naar het Centraal Tuchtcollege in Den Haag geweest. Verder schreven we ter afsluiting een essay. We mochten zelf een onderwerp kiezen dat gerelateerd was aan het gezondheidsrecht. Aangezien dit volledig volgens de juridische leidraad moest, was het een goede voorbereiding op het bachelorwerkstuk. Tot slot konden we gebruik maken van de Continuous Learning app. Elke doordeweekse dag kregen we een vraag die we moesten beantwoorden aan de hand van het leerboek. Daar hadden we dan 24 uur de tijd voor. Het voordeel was dat we gestimuleerd werden om elke dag ongeveer een kwartier in het boek naar het juiste antwoord te zoeken. Daarnaast was dit ook een goede voorbereiding op het tentamen. Al met al heb ik een hoop geleerd wat gedurende de reguliere rechtenvakken niet aan bod komt." - Koen Hoekstra

Rechtspsychologie

De rechter moet achterhalen of de verdachte schuldig is aan het tenlastegelegde feit. Dat doet hij door te bekijken of er in het dossier voldoende wettige bewijsmiddelen zitten die hem overtuigen van de schuld van de verdachte. In deze minor wordt ingegaan op wat er allemaal mis kan gaan bij dit proces. Ook wordt ingegaan op een alternatieve, rekenkundige manier van bewijsweging, de zogenoemde Bayesiaanse benadering. Bewijsmiddelen die aan bod komen zijn: getuigenverklaringen, herkenningen en bekentenissen. Verder wordt onder meer ingegaan op leugendetectie, verhoren en tunnelvisie.

The political economy of European integration

"I have always been interested in politics and international dynamics, as well as the EU. I would recommend this course to anyone who wishes to learn more about the history, workings and mechanisms of the EU. Moreover, the course is structured, the essay allows one to choose a subject and dig deeper into it and the trip to Brussels has been the absolute highlight of the course!" - Pauline van der Vaeren

"The strongest feature of the course is the combination of Economics, Law, and Politics comprehensively altogether. Students who aspire to specialize in Political Economy, International Trade and Public policy, or simply wish to broaden their knowledge about the EU should definitely do this minor!" - Alya Satriawan