CHARTER Symposium

Een strategie voor de toekomst van cultureel erfgoed
Datum
dinsdag 3 okt 2023, 13:00 - 17:00
Type
Symposium
Gesproken taal
Nederlands
Locatie

Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (Cultural Heritage Agency), Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Register Voeg toe aan agenda
Charter European Cultural Hertiage Skills Alliance

CHARTER - de Europese Cultureel Erfgoed Skills Alliantie, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) nodigen u graag uit voor het eerste CHARTER symposium in Nederland. Samen gaan we in gesprek over de toekomst van cultureel erfgoed, de rol die onderwijs daarin speelt en de aansluiting daarvan op de erfgoedsector.

CHARTER is een Europees onderzoeksproject met als doel de kloof tussen het onderwijs en beroepenveld te overbruggen. Vanuit het project komen voorstellen voor opleidingen en curricula met nieuwe vaardigheden voor erfgoedprofessionals. CHARTER wil daarmee bijdragen aan een duurzame bescherming en versterking van Europees cultureel erfgoed. Het project probeert antwoorden te vinden op vragen zoals: Hoe leiden we jonge professionals op zodat zij het belang van cultureel erfgoed als oplossing voor duurzaamheidsvraagstukken kunnen vergroten? En hoe kunnen we ons verzekeren van voldoende vakspecialisten als hoveniers en erfgoed timmerlieden?

Reflecteren op de Nederlandse erfgoedsector

Het onderzoeksproject loopt inmiddels drie jaar, waarin relevante inzichten en resultaten verkregen zijn dankzij actieve deelname van partners en stakeholders door heel Europa. Deze participatieve aanpak kenmerkt ook dit symposium: naast een kennismaking met het CHARTER-project en het presenteren van de eerste resultaten wil de Erasmus Universiteit (de Nederlandse CHARTER-partner) samen met u reflecteren op de Nederlandse erfgoedsector en de aansluiting op erfgoedonderwijs. Onder begeleiding van experts worden tijdens een actieve workshop de lacunes en behoeften in het beroepenveld van de erfgoedsector onderzocht.

Inspiratie for CHARTER's Europese strategie

CHARTER doet onderzoek in alle deelnemende landen in Europa, waaronder Nederland. De workshop tijdens het symposium is dan ook een kleinschalig laboratorium die inspiratie levert voor de formulering van CHARTER’s Europese strategie voor de erfgoedsector. Maar ook om de maatregelen en veranderingen in onderwijs en beleid inzichtelijk te maken die nodig zijn om de sector een impuls geven De resultaten van de workshop vormen een onderdeel van het programma van de algemene CHARTER vergadering die in juni 2024 plaatsvindt in Rotterdam.

Programme

13:00 - 13:15Inloop
13:15 - 13:30Welkom (RCE-EUR)
13:30 - 14:00

CHARTER Een strategie voor de toekomstvan cultureel erfgoed onderwijs

Lluis Bonet
Wat houdt het CHARTER-onderzoeksproject precies in en wat kan het projectbetekenen voor de Nederlandse erfgoedsector,onderwijs en professionals?
Let op: deze lezing is Engelstalig

14:00 - 14:15

Uitleg workshop: Verbinden beroepenvelden onderwijs

EUR en FARO Vlaanderen
Tijdens de workshop gaande deelnemers vanuit hun eigen expertise in gesprekover huidige en toekomstige arbeidsmogelijkheden. Omwelke beroepen gaat het, wat zijn de taken? En welke rolspeelt het onderwijs in het opleiden van dezeprofessionals?

14:15 - 14:30Pauze
14:30
- 16:00

Start workshop

In groepen n.a.v. opgegeven expertise

16:00 - 16:30Reflectie en resultaten van de workshop
16:30 - 17:00Borrel

Aanvullende informatie

Doel symposium
Stimuleren van een reflectie op de erfgoed sector inNederland met CHARTER.

Strategie
Door Nederlandse erfgoed professionals te betrekken,informeren en inspireren zodat zij actief betrokkenworden bij het CHARTER project.

Thema's
1. Beleidsontwerp en regelgeving
2. Leiderschap en management
3. Behoud en conservatie
4. Erkenning
5. Onderzoek en educatie
6. Commitment en gebruik

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen