Oratie Prof.dr. Ben Wubs

Begindatum

vrijdag, 2 nov 2018, 16:00

Einddatum

vrijdag, 2 nov 2018, 18:00

Ben Wubs

Prof.dr. Ben Wubs zal benoemd worden to bijzonder hoogleraar International Business History bij Erasmus School of History, Culture and Communication. 

De rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam maakt bekend dat Prof.dr. Ben Wubs benoemd tot bijzonder hoogleraar International Business History bij de Erasmus
School of History, Culture and Communication, vanwege het Erasmus Trustfonds, op vrijdag 2 november 2018 zijn ambt in het openbaar zal aanvaarden met het uitspreken van een rede, die de titel draagt:

Capitalism’s Favorite Child
Towards an International Business History of Fashion

De plechtigheid zal aanvangen om 16.00 uur precies in de Aula, Erasmus building, van de universiteit, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam.

De receptie zal om 16.45 uur plaatsvinden in hetzelfde gebouw.

De rector magnificus nodigt u uit deze plechtigheid en de daarop volgende receptie bij te wonen.