PLG Sport en geschiedenis

Sport als spiegel om de Europese geschiedenis van de 20e eeuw te begrijpen
Begindatum

dinsdag, 14 jan 2020, 17:00

Einddatum

dinsdag, 14 jan 2020, 19:00

Kamer
Exacte locatie volgt
Locatie
Campus Woudestein

Waarom moest de viervoudige Olympische medaillewinnares Nederlandse zwemster Ria Mastenbroek zich verantwoorden voor haar deelname aan de ‘bruine spelen’ van 1936, terwijl Jesse Owens (ook vier medailles) een historische held werd?

Geschiedenis concreet maken en dicht bij de eigen belevingswereld halen: dat is niet altijd de sterkste kwaliteit van onze schoolboeken. Historicus Gijsbert Oonk beschikt  vanuit zijn onderzoeksprogramma ‘Sport and Nation’ over een groot arsenaal aan voorbeelden uit de sportgeschiedenis. Deze ontroerende, prikkelende, nabije verhalen kunnen -in een wijder perspectief gezet- de geschiedenis van Europa illustreren. Zo kunnen zij het uitgangspunt vormen voor lessen die leerlingen op een originele manier aan het denken zetten en bijdragen aan hun inlevingsvermogen en historisch besef. 

Elke  bijeenkomst start met voorbeelden uit de lespraktijk (de eerste bijeenkomst met voorbeelden die het afgelopen schooljaar door docenten zijn ontwikkeld).Vervolgens biedt Gijsbert Oonk voorbeelden en verkennen we de bruikbaarheid daarvan in de eigen klas. We sluiten af met het uitwerken van een of meer ideeën. De eerstvolgende bijeenkomst bespreken we onze ervaringen daarmee in de klas, horen we nieuwe voorbeelden… etc.

Docenten:

Prof.dr. Gijsbert Oonk (afdeling Geschiedenis EUR) en drs. Elise Storck (vakdidacticus geschiedenis ICLON Leiden)

Voor wie is dit interactieve hoorcollege?

Docenten geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

Datum en locatie

Deze PLG vindt drie keer plaats: dinsdag 14 januari, 11 februari en 10 maart van 17.00 uur tot 19.00 uur, met een lichte maaltijd tussendoor. Erasmus Universiteit Rotterdam (campus Woudestein) - exacte locatie volgt.