Wie zijn wij en wie waren zij? Identiteit en identificatie in het geschiedenisonderwijs

Begindatum

dinsdag 13 apr 2021, 21:00

Einddatum

woensdag 28 apr 2021, 17:00

Gesproken taal
Dutch

Tussen 13 en 28 april organiseert de VGN in samenwerking met de geschiedenisafdeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam een serie digitale nascholingsworkshops over de thematiek ‘Wie zijn wij en wie waren zij? Identiteit en identificatie in het geschiedenisonderwijs’. Deze nascholingsworkshops komen overeen met de workshops en lezingen voor het congres dat gepland was op 13 maart 2020 maar vanwege corona niet kon doorgaan.

Sinds een aantal jaar staat de Nederlandse nationale identiteit weer volop in de publieke en wetenschappelijke belangstelling. De voornaamste aanleiding daarvoor is te vinden in brede maatschappelijke ontwikkelingen als globalisering, individualisering en Europeanisering. De discussie over de Nederlandse identiteit wordt echter op het scherpst van de snede gevoerd in de context van de snelle ontwikkeling van Nederland tot een multiculturele samenleving.

De ‘globalisering binnen de grenzen van Nederland’ is de aanleiding voor ‘identiteitsvragen’, die ook tijdens dit congres aan de orde zullen komen. De centrale vraag is: wiens geschiedenis is herkenbaar in het Nederlandse geschiedenisonderwijs? En hóe verloopt dat identificatieproces?

Door in het verleden te stappen kunnen we het heden vaak beter begrijpen. Deze identiteit ligt ook niet voor altijd vast, maar kent – net als de beschrijving van de geschiedenis – een ontwikkeling. Identiteit en identificatie raken het geschiedenisonderwijs in de kern. In de huidige globaliserende samenleving eisen individuen en groepen hun identiteit, maar ook zeker hun erkenning op. Herinneringen, het verleden en de samenleving hebben invloed op identiteitsvorming.

In zes workshops en twee lezingen voor geschiedenisdocenten wordt deze thematiek vanuit verschillende perspectieven benaderd en worden concrete aanbevelingen gedaan voor in de lespraktijk. De workshops vinden verspreid plaats tussen 13 en 28 april (aanvangstijd 20 uur tot 21.00 uur).

Meer weten? Bezoek de website van VGN.

Meer informatie

Meer over het congres