Examencommissie

Regelgevingen en verzoeken over tentamens en examens

De Examencommissie stelt de gang van zaken vast bij het afnemen van tentamens en examens en ziet toe op de borging van de kwaliteit van tentamens en examens. Voorts heeft de commissie de bevoegdheid ten behoeve van een student een van het examenreglement afwijkende regeling vast te stellen.

Daarnaast is de Examencommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van het Colloquium Doctum,  het benoemen van examinatoren, het Bindend Studieadvies en het verstrekken van de het Bewijs van Toelating voor de masteropleidingen.

Leden

 • Dr. J. Kneer

  Voorzitter

  Media & Communicatie

  Portrait picture of Julia Kneer
 • Dr. C. Nierstrasz

  Vice-voorzitter

  Geschiedenis

  Portrait of Chris Nierstrasz
 • Dr. J.S. Lee

  Lid

  Media & Communicatie

  Portrait of Jay Lee
 • Dr. L.E. Braden

  Lid

  Cultuurwetenschappen

  Portrait picture of Laura Braden
 • dr. T.A. Calkins III

  Lid

  Cultuurwetenschappen

  Portrait of Thomas Calkins
 • Euwe dr., J.J. (Jeroen)

  Lid

  Geschiedenis

  Portrait picture of Jeroen Euwe
 • C.G. Luyk

  Extern lid

  Blauw vierkant bij ontbreken van een portretfoto
 • A. Kortekaas MSc LLM

  Secretaris

  Portrait picture of Alex Kortekaas
 • Mr. C.J.M. Verel

  Secretariaat

  Portrait picture of Corinne Verel-Zaaijer

Contact opnemen met de Examencommissie

E-mailadres
ExaminationBoard@eshcc.eur.nl
Telefoonnummer
010 408 25 01
Kamer
M7-32
Ruimte
Van der Goot Building
Adres
Postbus 1738
3000 DR
Rotterdam

Individuele verzoeken
Een individueel verzoek (bijvoorbeeld vrijstelling of extern keuzevak) moet altijd via Osiris Zaak worden ingediend. Studenten vinden meer informatie op MyEUR.nl, bij de pagina's van de Examencommissie.

Verzoek tot toelating tot een pre-master of masterprogramma
Op de website van het desbetreffende programma staat vermeld hoe de toelating en inschrijving verloopt.

Voor vragen over de inhoud van het desbetreffende programma
Studieadviseur

Verzoeken

Individuele verzoeken (bijvoorbeeld een verzoek voor een vrijstelling) moeten worden ingediend via Osiris StudentOpent extern. Na inloggen, navigeer je naar Zaken/Mijn Zaken, selecteer je het juiste Zaaktype en vul je het betreffende formulier in. Na ontvangst van je verzoek behandelt de examencommissie je verzoek op basis van de aangeleverde gegevens in Osiris Student binnen een termijn van vier tot zes weken.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen