Examencommissie ESHCC
Regelgevingen en verzoeken over tentamens en examens

Examencommissie

De Examencommissie stelt de gang van zaken vast bij het afnemen van tentamens en examens en ziet toe op de borging van de kwaliteit van tentamens en examens. Voorts heeft de commissie de bevoegdheid ten behoeve van een student een van het examenreglement afwijkende regeling vast te stellen.

Daarnaast is de Examencommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van het Colloquium Doctum,  het benoemen van examinatoren, het Bindend Studieadvies en het verstrekken van de het Bewijs van Toelating voor de masteropleidingen.

Leden

 • Portrait of Koen van Eijck

  Voorzitter: Prof. dr. C.J.M. van Eijck (Cultuurwetenschappen)

 • Portrait of Marc Verboord

  Vice-voorzitter: Dr. M.N.M. Verboord (Media & Communicatie)

 • Portrait of Niels van Poecke

  Dr. N. van Poecke (Cultuurwetenschappen)

 • Portrait of Julia Kneer

  Dr. J. Kneer (Media & Communicatie)

 • Blauw vierkant bij ontbreken van een portretfoto

  Dr. C. Nierstrasz (Geschiedenis)

 • Portrait of Thomas Bottelier

  Dr. Thomas Bottelier (Geschiedenis)

 • Portrait of Annemarie Kersten

  Ambtelijk secretaris: Dr. A. Kersten (Faculteitsbureau)

 • Portrait of Corinne Verel-Zaaijer

  Secretariaat: Mr. C.J.M. Verel-Zaaijer (Faculteitsbureau)

 • Studieadviseurs: M.J.M. van Leeuwen MA, E. Schaefer MA, J. Ritmeester MA, E. Stoker MSc

Belangrijke documenten

Contact opnemen met de Examencommissie

E-mailadres
Telefoon
010 408 25 01
Kamer
M7-44
Spatie
Van der Goot | Building
Adres

Postbus 1738
3000 DRRotterdam
Nederland

Individuele verzoeken
Een individueel verzoek (bijvoorbeeld vrijstelling of extern keuzevak) moet altijd via Osiris Zaak worden ingediend. Studenten vinden meer informatie op MyEUR.nl, bij de pagina's van de Examencommissie.

Verzoek tot toelating tot een pre-master of masterprogramma
Op de website van het desbetreffende programma staat vermeld hoe de toelating en inschrijving verloopt.

Voor vragen over (het proces van) toelating en inschrijving
masteradmission@eshcc.eur.nl
Telefoon: 010 408 1385.

Voor vragen over de inhoud van het desbetreffende programma
Studieadviseur