Examencommissie

Regelgevingen en verzoeken over tentamens en examens
Studying student polak

De Examencommissie ziet toe op de borging van de kwaliteit van tentamens en examens binnen de verschillende opleidingen die door ESHCC worden aangeboden. Daarnaast is de Examencommissie verantwoordelijk voor het uitbrengen van het bindend studieadvies (BSA) en het aanpakken van fraude en plagiaat. Tot slot, heeft de Examencommissie de bevoegdheid ten behoeve van een student af te wijken van de Onderwijs- en Examenregeling.

Contact opnemen met de Examencommissie

E-mailadres
ExaminationBoard@eshcc.eur.nl
Adres
Postbus 1738
3000 DR
Rotterdam

Individuele verzoeken
Een individueel verzoek (bijvoorbeeld vrijstelling of extern keuzevak) moet altijd via Osiris Zaak worden ingediend. Studenten vinden meer informatie op MyEUR, bij de pagina's van de Examencommissie.

Verzoek tot toelating tot een pre-master of masterprogramma
Op de website van het desbetreffende programma staat vermeld hoe de toelating en inschrijving verloopt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen