Examencommissie ESHCC
Regelgevingen en verzoeken over tentamens en examens

Examencommissie

De Examencommissie stelt de gang van zaken vast bij het afnemen van tentamens en examens en ziet toe op de borging van de kwaliteit van tentamens en examens. Voorts heeft de commissie de bevoegdheid ten behoeve van een student een van het examenreglement afwijkende regeling vast te stellen.

Daarnaast is de Examencommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van het Colloquium Doctum,  het benoemen van examinatoren, het Bindend Studieadvies en het verstrekken van de het Bewijs van Toelating voor de masteropleidingen.

Leden

 • Portrait of Julia Kneer

  Dr. J. Kneer

  Voorzitter

  Media & Communicatie

 • Portrait of Chris Nierstrasz

  Dr. C. Nierstrasz

  Vice-voorzitter

  Geschiedenis

 • Portrait of Jay Lee

  Dr. J.S. Lee

  Lid

  Media & Communicatie

 • Portrait of Laura Braden

  Dr. L.E. Braden

  Lid

  Cultuurwetenschappen

 • Portrait of Trilce Navarrete Hernandez

  Dr. T.  Navarrete-Hernandez

  Lid

  Cultuurwetenschappen

 • Portrait of Tina van der Vlies

  Dr. J.C. van der Vlies

  Lid

  Geschiedenis

 • Blauw vierkant bij ontbreken van een portretfoto

  C.G. Luyk

  Extern lid

 • Blauw vierkant bij ontbreken van een portretfoto

  A. Kortekaas MSc LLM

  Secretaris

 • Portrait of Corinne Verel-Zaaijer

  Mr. C.J.M. Verel

  Secretariaat

 • Blauw vierkant bij ontbreken van een portretfoto

  Yannick Markus

  Borging toetskwaliteit

Contact opnemen met de Examencommissie

E-mailadres
ExaminationBoard@eshcc.eur.nl
Telefoonnummer
010 408 25 01
Room
M7-44
Ruimte
Van der Goot
Adres
Postbus 1738
3000 DR
Rotterdam

Individuele verzoeken
Een individueel verzoek (bijvoorbeeld vrijstelling of extern keuzevak) moet altijd via Osiris Zaak worden ingediend. Studenten vinden meer informatie op MyEUR.nl, bij de pagina's van de Examencommissie.

Verzoek tot toelating tot een pre-master of masterprogramma
Op de website van het desbetreffende programma staat vermeld hoe de toelating en inschrijving verloopt.

Voor vragen over de inhoud van het desbetreffende programma
Studieadviseur