Examencommissie ESHCC
Regelgevingen en verzoeken over tentamens en examens

Examencommissie

De Examencommissie stelt de gang van zaken vast bij het afnemen van tentamens en examens en ziet toe op de borging van de kwaliteit van tentamens en examens. Voorts heeft de commissie de bevoegdheid ten behoeve van een student een van het examenreglement afwijkende regeling vast te stellen.

Daarnaast is de Examencommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van het Colloquium Doctum,  het benoemen van examinatoren, het Bindend Studieadvies en het verstrekken van de het Bewijs van Toelating voor de masteropleidingen.

Leden

 • Portrait of Julia Kneer

  Dr. J. Kneer

  Voorzitter

  Media & Communicatie

 • Portrait of Chris Nierstrasz

  Dr. C. Nierstrasz

  Vice-voorzitter

  Geschiedenis

 • Portrait of Tina van der Vlies

  Dr. J.C. van der Vlies

  Geschiedenis

 • Portrait of Jay Lee

  Dr. J.S. Lee

  Media & Communicatie

 • Portrait of Laura Braden

  Dr. L.E. Braden

  Cultuurwetenschappen

 • Portrait of Trilce Navarrete Hernandez

  Dr. T.  Navarrete-Hernandez

  Cultuurwetenschappen

 • Portrait of Annemarie Kersten

  Dr. A. Kersten

  Ambtelijk secretaris

  Faculteitsbureau

 • Portrait of Corinne Verel-Zaaijer

  Mr. C.J.M. Verel

  Secretariaat

  Faculty office

 • Blauw vierkant bij ontbreken van een portretfoto

  C.G. Luyk

  Extern

Contact opnemen met de Examencommissie

E-mailadres
Telefoon
010 408 25 01
Kamer
M7-44
Ruimte
Van der Goot | Building
Adres

Postbus 1738
3000 DRRotterdam
Nederland

Individuele verzoeken
Een individueel verzoek (bijvoorbeeld vrijstelling of extern keuzevak) moet altijd via Osiris Zaak worden ingediend. Studenten vinden meer informatie op MyEUR.nl, bij de pagina's van de Examencommissie.

Verzoek tot toelating tot een pre-master of masterprogramma
Op de website van het desbetreffende programma staat vermeld hoe de toelating en inschrijving verloopt.

Voor vragen over de inhoud van het desbetreffende programma
Studieadviseur