Examencommissie

Regelgevingen en verzoeken over tentamens en examens

De Examencommissie stelt de gang van zaken vast bij het afnemen van tentamens en examens en ziet toe op de borging van de kwaliteit van tentamens en examens. Voorts heeft de commissie de bevoegdheid ten behoeve van een student een van het examenreglement afwijkende regeling vast te stellen.

Daarnaast is de Examencommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van het Colloquium Doctum,  het benoemen van examinatoren, het Bindend Studieadvies en het verstrekken van de het Bewijs van Toelating voor de masteropleidingen.

Leden

 • Dr. J. Kneer

  Voorzitter

  Media & Communicatie

 • Dr. C. Nierstrasz

  Vice-voorzitter

  Geschiedenis

 • Dr. J.S. Lee

  Lid

  Media & Communicatie

 • Dr. L.E. Braden

  Lid

  Cultuurwetenschappen

 • Dr. T.  Navarrete-Hernandez

  Lid

  Cultuurwetenschappen

 • Euwe dr., J.J. (Jeroen)

  Lid

  Geschiedenis

 • C.G. Luyk

  Extern lid

 • A. Kortekaas MSc LLM

  Secretaris

 • Mr. C.J.M. Verel

  Secretariaat

 • Yannick Markus

  Borging toetskwaliteit

Contact opnemen met de Examencommissie

E-mailadres
ExaminationBoard@eshcc.eur.nl
Telefoonnummer
010 408 25 01
Kamer
M7-44
Ruimte
Van der Goot
Adres
Postbus 1738
3000 DR
Rotterdam

Individuele verzoeken
Een individueel verzoek (bijvoorbeeld vrijstelling of extern keuzevak) moet altijd via Osiris Zaak worden ingediend. Studenten vinden meer informatie op MyEUR.nl, bij de pagina's van de Examencommissie.

Verzoek tot toelating tot een pre-master of masterprogramma
Op de website van het desbetreffende programma staat vermeld hoe de toelating en inschrijving verloopt.

Voor vragen over de inhoud van het desbetreffende programma
Studieadviseur

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen