Studeren met een functiebeperking

De Erasmus School of History, Culture and Communication ondersteunt studenten met een functiebeperking daar waar mogelijk, bijvoorbeeld door hen tijdens schriftelijke tentamens extra faciliteiten (bv. extra tijd, aparte zaal) te bieden. Als je hier een beroep op wilt doen, kun je dit aanvragen bij de Examencommissie.

De procedure is als volgt:

 • Maak een afspraak met de studieadviseur van jouw opleiding;
 • Vul samen met de studieadviseur het aanvraagformulier in;
 • Geef hierop aan wat de eerstvolgende tentamens zijn waarbij je gebruik zou willen maken van de extra faciliteiten. Vermeld hierbij van alle tentamens in de betreffende periode:
  • Vakcode en vaktitel
  • Datum en tijdstip van het tentamen
  • Lever de benodigde bewijsstukken aan;
  • De studieadviseur dient de aanvraag in bij de Examencommissie

De complete aanvraag dient uiterlijk 4 weken voor de eerst betreffende tentamens bij de Examencommissie ingediend te worden. Je krijgt bericht van de Examencommissie als zij de aanvraag verwerkt hebben.

Als je extra faciliteiten toegewezen hebt gekregen kun je de dag voor je tentamen op SIN Online checken waar je moet zijn (channel Exam locations). 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen