Faculteitsraad

  • Portrait picture of Marieke de Quant-van Lenten

    Secretaris medezeggenschap

    Marieke de Quant

    Voor algemene vragen over de vergaderingen van de Faculteitsraad kun je contact opnemen met Marieke.

Wil je specifiek de studentvertegenwoordigers van de faculteitsraad benaderen? Stuur dan een mail naar studentsfacultycouncil@eshcc.eur.nl

Leden personeelsgeleding

Leden studentengeleding

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen