17 January: Reinhart Koselleck's Zeit-Geschichten - Duitsland Instituut

Op vrijdag vrijdag 17 januari van 13.00-17.00 uur vindt in het Duitslandinstituut in Amsterdam een Graduiertenkolleg over de Zeit-Geschichten van Reinhart Koselleck plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt het belang van Kosellecks werk voor de contemporaine geschiedschrijving onder de loep worden genomen. Niklas Olsen (Kopenhagen), biograaf van Koselleck, spreekt over biografie, tijd en ruimte in het werk van de Bielefeldse begripshistoricus, Ton Nijhuis (DIA) geeft commentaar. Christina Morina (Jena) en Krijn Thijs (DIA) stellen hun project Zeiterfahrung und Zeiterforschung voor onder de titel “Krieg + Russische Gefangenschaft = Erfahrungswissenschaft” en Robbert-Jan Adriaansen (Rotterdam) bespreekt de grenzen van Kosellecks theorie aan de hand van zijn onderzoek naar de historische cultuur in het interbellum.

Voor meer informatie, zie: http://www.duitslandinstituut.nl/art/uploads/files/2014/140117%20GK%20Koselleck%20aankondiging.pdf