Anouk Mols en Jason Pridmore over WhatsApp, privacy en 'boundary work' in nieuwe publicatie

Wereldwijd hebben COVID lockdowns mensen ertoe gedwongen om vanuit huis werk, thuisonderwijs, en sociale contacten te combineren en communicatietechnologieën zoals WhatsApp spelen een belangrijke rol in deze nieuwe vorm van dagelijks leven. Anouk Mols en Jason Pridmore hebben een nieuwe studie over WhatsApp, privacy en 'boundary work' gepubliceerd in Mobile Media & Communication, waarin zij concluderen dat de vermenging van relationele contexten waarschijnlijk alleen maar verder zal toenemen.

Hun bevindingen, gebaseerd op interviews en focusgroepen in pre-corona tijden, helpen ons om te begrijpen hoe mensen omgaan met het vervagen van de grenzen tussen relationele contexten (zoals werk, familie, sociale contacten, buurt-apps, school en sport). Mols en Pridmore vonden twee verschillende soorten activiteiten om privacy te beschermen en grenzen te handhaven. Enerzijds bedenken mensen strategieën om de grenzen tussen aanwezig- en afwezigheid te bewaken en, anderzijds ontwerpen ze flexibele grenzen tussen verschillende relationele contexten. De betekenis van bepaalde contexten, de materiele eigenschappen van WhatsApp en technische kennis spelen een cruciale rol in de activiteiten om privacy, autonomie, en persoonlijke grenzen te waarborgen.

Lees het volledige artikel: Always available via WhatsApp: Mapping everyday boundary work practices and privacy negotiations

Deze studie maakt deel uit van het door de NWO/NSF gefinancierde project Mapping Privacy and Surveillance Dynamics in Emerging Mobile Ecosystems project.