Arno van der Hoeven organiseert discussieavond over Online Stedelijk Erfgoed (14 juni)

Arno van der Hoeven organiseert op 14 juni in Het Nieuwe Instituut (Rotterdam) een discussieavond over zijn onderzoek naar participatieve erfgoedwebsites. Hij presenteert dan de belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksrapport, Mike de Kreek (Hogeschool van Amsterdam) zal ingaan op de sociale kracht van online buurtherinneringen, en Walther Hasselo (Erfgoed Leiden) vertelt over het verrijken van stedelijke erfgoedcollecties door middel van crowdsourcing en linked data.

Op internet zien we een levendige herinneringscultuur rond steden. Dit varieert van Facebookgroepen met historische foto’s tot erfgoedblogs en lokale herinneringenwebsites opgezet door stadsmusea. Door het internet komen er nieuwe spelers in het erfgoedveld en ontstaan er innovatieve manieren om het verleden van steden voort te laten leven op het web. Zeker in steden met een grote diversiteit aan gemeenschappen kan het internet helpen om de verscheidenheid in lokaal erfgoed voor het voetlicht te brengen. Ook kunnen online media ervoor zorgen dat nog verborgen of onbekende geschiedenissen van steden meer aandacht krijgen.

Arno van der Hoeven (Erasmus Universiteit Rotterdam) werkte het afgelopen jaar samen met het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw en DEN (Kennisinstituut Digitale Cultuur) aan een onderzoeksproject over lokale participatieve erfgoedwebsites. Het gaat hierbij om online initiatieven waarbij burgers een actieve rol hebben in het verrijken en ontsluiten van stedelijk erfgoed. Voorbeelden zijn zijn de crowdsourcing activiteiten van Erfgoed Leiden en Omstreken, het digitale Bijlmermuseum opgericht door betrokken bewoners, de gemeenschap rond het digitale muziekarchief van Manchester, de Facebookpagina Oud Amsterdam, de Achteruitkijkspiegel van het Stadsarchief Enschede, en Project Mosul dat door de oorlog verloren erfgoed reconstrueert met hulp van het publiek. 

Tijdens deze avond wordt een onderzoeksrapport over online stedelijk erfgoed gepresenteerd, met aansluitend een gesprek daarover met onderzoekers en erfgoedprofessionals. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt gekeken naar de maatschappelijke waarde van deze participatieve erfgoed websites, de toepassingsmogelijkheden en uitdagingen.

Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door NWO in het kader het programma Creatieve Industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM).

Speaker
Faculteit
Erasmus School of History, Culture and Communication
Universiteit
Erasmus Universiteit Rotterdam
Meer informatie

Datum: 14 juni 2018

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Deelname: gratis, maar aanmelden is verplicht en doe je hier.

Meer weten? Bezoek dan Arno's website.