CHARTER Alliance brengt belangrijke uitdagingen in kaart en presenteert verbeteringspaden voor de cultureel erfgoedsector

Charter European Cultural Hertiage Skills Alliance

De European Cultural Heritage Skills Alliance CHARTER, een door Erasmus+ gefinancierd project, heeft een nieuw rapport gepubliceerd onder de titel "Prognoses om de kloof te dichten tussen onderwijs en opleiding aanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt. Een voorlopige analyse". Het doel van het document is het verzamelen en samenvatten van voorlopige bevindingen van alle werkgroepen om te identificeren welke verbeteringen de positieve leercirkel, loopbaanontwikkeling en kwaliteitscertificeringsnormen binnen de erfgoedsector zouden kunnen bevorderen binnen de erfgoedsector. Dit rapport identificeert hiaten en behoeften die van invloed zijn op de ontwikkeling van professionele activiteiten binnen het erfgoedveld en laat voorbeelden zien die aantonen dat er mogelijkheden zijn om sommige van deze behoeften op te lossen. 

De behoeften van de sector in kaart brengen

Op basis van de verzamelde rijkdom aan kennis en bevindingen die CHARTER tot nu toe heeft geproduceerd, schetst het rapport verschillende behoeften binnen de erfgoedsector, die betrekking hebben op technologie, duurzame ontwikkeling, professionele samenwerking, betrokkenheid van de overheid, diversiteit, financiering, sociaal gebruik, kennisoverdracht, beroepscodering en beschrijving van vaardigheden.

Wat betreft de systemische vereisten heeft CHARTER 16 experts geïnterviewd, waarvan de meesten het eens waren over de aanwezigheid van competentiehiaten bij het vaststellen en begrijpen van de aard van erfgoed als ecosysteem en hoe professionals het kunnen positioneren als een maatschappelijke, toekomstgerichte hulpbron. Andere punten van zorg die genoemd werden, zijn onder andere het gebrek aan praktijkgericht onderwijs, de kloof tussen theorie en praktijk, digitalisering als zowel een kloof als een uitdaging, de onderlinge verbondenheid van verschillende erfgoedfuncties en aangrenzende gebieden van economische en maatschappelijke activiteiten.

Van de verschillende conclusies en aanbevelingen in dit rapport wordt het belang van het erkennen van de waarde van niet-formele en informele leermethoden sterk benadrukt, vanwege hun flexibiliteit in termen van tijd, locatie en leermethoden, in vergelijking met formeel onderwijs en formele opleidingen. Om aan de vaardigheidsbehoeften te voldoen, beveelt dit rapport drie modellen van niet-formeel leren aan: praktijkgemeenschappen, deugdzame leerkringen en professionele leernetwerken. Deze zouden de uitwisseling van kennis, vaardigheden, ervaringen en discussies vergemakkelijken binnen de professionele velden van de erfgoedbeoefening op Europees niveau. Dit moet worden aangemoedigd en er moet worden voldaan aan principes die kwaliteitscertificeringsnormen mogelijk maken.

Lees het Volledige Report in de sectie Resultaten op de website van CHARTER. 

Over CHARTER 

CHARTER, de European Cultural Heritage Skills Alliance, verenigt en vertegenwoordigt de hele culturele erfgoedsector in Europa. De 47 projectpartners streven ernaar de waarde van cultureel erfgoed duidelijk te maken en een veerkrachtige en responsieve sector te creëren. 

CHARTER werkt aan het creëren van een duurzame, allesomvattende strategie die garandeert dat Europa beschikt over de nodige vaardigheden op het gebied van cultureel erfgoed om duurzame samenlevingen en economieën te ondersteunen. 

Het door Erasmus+ gefinancierde project brengt de huidige en toekomstige behoeften van de sector in kaart om de kloof te dichten tussen de tekorten aan vaardigheden en de mismatches tussen het onderwijs- en beroepsveld.

Gerelateerde content
Wat zijn de 8 opleidings- en trainingstrajecten en beroepen voor de toekomst van de cultureel erfgoedsector? CHARTER presenteert baanbrekende resultaten.
Charter European Cultural Hertiage Skills Alliance

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen