CHARTER Alliance presenteert baanbrekende resultaten voor de toekomst van de cultureel erfgoedsector

Charter European Cultural Hertiage Skills Alliance

De European Cultural Heritage Skills Alliance CHARTER, een door Erasmus+ gefinancierd project, heeft een nieuw rapport uitgebracht: "Guidelines on innovative/emerging cultural heritage education and training paths". Als resultaat van een doordacht, diepgaand en collaboratief proces met bijdragen van partners en externe belanghebbenden, lanceert het project een van zijn belangrijkste resultaten, met 8 leerpaden die ontwikkeld moeten worden in het licht van de toekomstige behoeften en uitdagingen van de sector.

In de vorm van richtlijnen geeft dit rapport een overzicht van elk onderwijs- en opleidingstraject met de rechtvaardiging en context van het voorstel; voorbeelden van beroepen en beroepsprofielen die eruit voortvloeien; specifieke structurele sleutelelementen, waaronder leerresultaten, de erfgoedfunctie die erin aan bod komt, de E&T-sector waarop het traject gericht is, het EQF-niveau, het profiel van de trainer/educator; en een overzicht van de curricula met een gedetailleerde beschrijving van de mogelijke praktische toepassing.

Dringende zaken in de sector

Onder de verschillende voorgestelde trajecten heeft CHARTER een aantal van de meest dringende kwesties in de sector behandeld, zoals het behoud van traditionele ambachten, betrokkenheid van de gemeenschap, duurzaamheid in gebouwd erfgoed en landschap, de digitale transitie, samenwerking met andere sectoren, restitutie van cultureel eigendom, illegale handel, dekolonisatie, internationale samenwerking en meer. 

Dit nieuwe resultaat is bedoeld als een veelzijdig kader, klaar voor naadloze integratie in regionale en nationale onderwijssystemen of nationale/regionale verschillen in behoeften aan vaardigheden en hiaten. De richtlijnen zijn bedoeld om het volgende te bieden:

  • Stevige ondersteuning voor onderwijs- en opleidingsverstrekkers bij het creëren of aanpassen van cultureel erfgoedleerplannen. 
  • Hulp aan cultureel erfgoedorganisaties en werkgevers bij het formuleren van op maat gemaakte interne opleidingen voor hun personeel.
  • Begeleiding voor toekomstige studenten bij de kritische selectie van erfgoedopleidingen. 
  • Inzicht voor beleidsmakers bij het navigeren door de complexiteit van het opstellen van relevante wet- en regelgeving. 
  • Wetenschappelijke begeleiding voor onderzoekers op het gebied van erfgoed.

Tot slot overstijgen deze richtlijnen het conventionele door niet alleen onderwijs- en opleidingstrajecten uit te stippelen, maar ook door een visionair licht te werpen op de toekomstige beroepsprofielen die onmisbaar zijn voor de erfgoedsector. Ze dienen als een strategisch kompas dat de sector naar een duurzame toekomst leidt. 

Lees het volledige verslag in de sectie Resultaten op de CHARTER website en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Over CHARTER 

CHARTER, de European Cultural Heritage Skills Alliance, verenigt en vertegenwoordigt de hele culturele erfgoedsector in Europa. De 47 projectpartners streven ernaar de waarde van cultureel erfgoed duidelijk te maken en een veerkrachtige en responsieve sector te creëren. 

CHARTER werkt aan het creëren van een duurzame, allesomvattende strategie die garandeert dat Europa beschikt over de nodige vaardigheden op het gebied van cultureel erfgoed om duurzame samenlevingen en economieën te ondersteunen. 

Het door Erasmus+ gefinancierde project brengt de huidige en toekomstige behoeften van de sector in kaart om de kloof te dichten tussen de tekorten aan vaardigheden en de mismatches tussen het onderwijs- en beroepsveld.

Gerelateerde content
Gepubliceerd CHARTER verslag met een overzicht van bestaande kwaliteitsnormen en validerings-/certificeringsregelingen met betrekking tot cultureel erfgoed.
Charter European Cultural Hertiage Skills Alliance

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen