De Moderne Historicus - Conferentie 40 jaar Geschiedenis

Op 9 november vierde de opleiding Geschiedenis haar 40ste jubileum met een conferentie en een boekpresentatie. Ruim 130 historici, alumni en geïnteresseerden waren aanwezig. Twee masterstudenten Maatschappijgeschiedenis, Ken van Nunen en Floris de Leeuw, schreven over het jubileum op de website van de KNHG.

De opleiding Geschiedenis richt zich hoofdzakelijk op de historische analyse van maatschappelijke vraagstukken. Daarom gaat de aandacht uit naar economische, politieke en culturele kwesties. Van Nunen en De Leeuw beschreven de toespraak van alumna en voormalig PvdA minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, als meeslepend. Ploumen onderstreepte het belang van historische kennis voor haar eigen loopbaan en voor de samenleving. Verder benadrukte zij dat historici hun tanden in maatschappelijke vraagstukken moeten zetten. Deze boodschap was erg herkenbaar voor de studenten.

Tijdens de presentaties, gegeven door jonge geschiedkundigen, werd al gauw duidelijk dat er verschillende visies waren op onderwerpen die in de hedendaagse maatschappij spelen, zoals protectionisme en nationalisme.

Het is in ieder geval van belang om dicht bij jezelf te blijven in het hedendaagse oerwoud van studenten. Kortom, historici aan de EUR benadrukken het belang van multiperspectiviteit in de samenleving, maar wel op basis van heldere argumenten. 

Meer informatie

Lees hier het volledige artikel over het jubileum